Webinar Bouwteam: antwoord op essentiële vragen

Het bouwteam is een vorm van samenwerking die enorm in de belangstelling staat. Daaraan heeft de lancering van onze Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 zeker ook bijgedragen. Inmiddels zijn er de nodige praktijkervaringen opgedaan en organiseren we daarover een webinar. Daarin krijg je onder meer antwoord op vragen over de prijsvorming, hoe je de onzekerheid in een bouwteam organiseert en ook gaan we in op de wet kwaliteitsborging en de verplichtingen uit die wet. 

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
10:00 uur Opening door de dagvoorzitter
Ysbrand Visser (Duurzaam Gebouwd)
10:05 uur keyboard_arrow_downEen simpele vuistregel voor een samenwerkingsgerichte projectcontext
Mark Beltman (Avante Bouwprocessen)
Dat samenwerking zo weinig vanzelf komt, zegt veel over de wijze waarop wij onze projecten organiseren. Deze lijken nog te vaak op een boxring. Daarbinnen werken aan samenwerking is dweilen met de kraan open. In dit Webinar laat ik je met een eenvoudig gedachtenexperiment zien hoe je een context creëert die tot samenwerking leidt. Het bouwteam is hierin een belangrijk fundament, maar niet meer dan dat. Je hebt meer te organiseren. Na deze presentatie ben jij met een simpele vuistregel in staat relevante aspecten voor een samenwerkingscontext te identificeren.
10:30 uur keyboard_arrow_downAannemer als geheel ontzorgende partij in het bouwteam?
Arno Hoevink (Tauw BV)
Het ene bouwteam is het andere niet. De ene keer zit een aannemer in het bouwteam om de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het ontwerp te toetsen en uitvoeringsrisico’s te helpen beperken. De andere keer verzorgt de aannemer het complete ontwerp, vraagt vergunningen aan, doet conditionerende onderzoeken en verzorgt alle andere denkbare taken en activiteiten. Welke rol past voor een aannemer in het bouwteam en waarom?
10:55 uur keyboard_arrow_downBouwteams en de voorbereiding op de Wkb
Edwin van Dijk (Construct Advocaten)
Zoals het er naar uitziet, treedt op 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Juist ook in het kader van samenwerking binnen een bouwteam is het belangrijk aandacht te besteden aan deze nieuwe wet. In de sessie wordt ingegaan op de vraag waarom het belangrijk is om al in de bouwteamfase aan kwaliteitsborging en de verplichtingen uit de nieuwe wet aandacht te besteden.
11:20 uur Pauze
11:30 uur Presentatie Antea Group over 'prijsvorming'
Arjen Visser, Marnix Roosjen
11:55 uur Q&A met de sprekers
12:10 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
Ysbrand Visser (Duurzaam Gebouwd)

Inschrijven

keyboard_arrow_up