Verduurzamen omgeving dichterbij door Groene Akkoord

Verduurzamen omgeving dichterbij door Groene Akkoord

Bestuurders van 19 regiogemeenten, corporaties G5 en Kr8 en bouwende partijen ondertekenden op vrijdag 26 april Het Groene Akkoord. Met de ondertekening spreken de partijen af met één taal voor duurzaam bouwen te gaan werken. Doel is om het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de regio Arnhem-Nijmegen dichterbij te laten komen.

Volgens Stadsregio Arnhem Nijmegen is er veel energie gestoken in Het Groene Akkoord, de vervanger van het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. Veranderen lukt niet van de ene op de andere dag, dit gaat stap voor stap. In het akkoord is afgesproken dat de partijen (gemeenten, corporaties, bouwende partijen) op hoofdlijnen gaan sturen en de komende twee jaar één gezamenlijke taal gaan hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren, te weten GPR Gebouw en GPR Stedenbouw.

Duidelijke taal
Frank van Rooijen, portefeuillehouder wonen: “Het realiseren van deze ontwikkeling kan alleen wanneer gemeenten, corporaties en bouwpartijen één duidelijke taal gaan hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren. Al deze partijen gaan voortaan op hoofdlijnen met elkaar afspraken maken over de kwaliteit en duurzaamheid van de nieuwbouw en bestaande gebouwen (in de woningbouw én utiliteitsbouw).”

GPR
Binnen de methodiek GPR wordt er op een vijftal thema’s (energie, milieu, gebruikskwaliteit, gezondheid en toekomstwaarde) de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen bepaald. De bedoeling is dat er veel ervaring wordt opgedaan met GPR door deze methode zoveel mogelijk in projecten toe te passen. De stadsregio meldt dat men ondersteuning biedt met regioconsulenten en met advisering van W/E-adviseurs.

Zelf ambities bepalen
Het Groene Akkoord bevat geen extra eisen of regionale ambities voor duurzaam bouwen. Iedere gemeente is vrij om zelf hogere ambities voor bouwplannen of projecten te bepalen en vast te stellen. Partijen bekijken na twee jaar (vanaf 2015) of de methodiek werkt en of gezamenlijke ambities kunnen worden bepaald. In verband met de crisis in de woningbouw ligt de focus meer op bestaande woningvoorraad en gebouwen dan op nieuwbouw.

Eugène Jansen is directeur bij Oosterpoort. Hij is een van de 9 deelnemers van KR8, een samenwerkingsverband van woningcorporaties en belast met duurzaamheid: “De woningcorporaties zijn al lang bezig met dit thema en nemen op verschillende terreinen initiatieven. Corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpers gaan elkaars taal spreken via GPR. We boeken voortgang door aan te sluiten op de gemeenschappelijke energie, die bij alle organisaties zit, om dit samen te realiseren in plaats van te focussen op nieuwe regels waar "men" onderuit wilt komen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c132 c225
Nieuwe organisatienaam voor vernieuwing en synergie

Nieuwe organisatienaam voor vernieuwing en synergie

ABC Nova is de nieuwe naam voor Smitshoek Melles & Partners en ABC Management Groep. De partijen zijn gefuseerd en gaan vanaf vandaag verder onder deze naam. ...

Lees verder

c132 c225
Zoektocht naar biogasproductie in Utrecht

Zoektocht naar biogasproductie in Utrecht

Workshop B8 van het Duurzaam Gebouwd Congres gaat over de zoektocht naar de biogasproductie in Utrecht. Sieta de Vries van Provincie Utrecht en Paul Mul van Royal ...

Lees verder

c132 c160 c225
Krachtenbundeling stap naar duurzaam denken en bouwen

Krachtenbundeling stap naar duurzaam denken ...

Een onlangs gesloten strategische samenwerking heeft als doel om duurzame geïntegreerde oplossingen gemeengoed te maken in de bouwkolom. De bundeling aan kennis ...

Lees verder

c132 c225
Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend

Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend

Onlangs werd het MVO Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend. De betrokken organisaties spreken af om duurzame producten en diensten te leveren die bijdragen ...

Lees verder

c125 c132 c225
'Ga gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord'

'Ga gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord'

SP-Kamerlid Paulus Jansen riep tijdens de Groene Kamer op om gezamenlijk aan de slag te gaan met het Energieakkoord. Volgens hem moet de bouw- en vastgoedwereld ...

Lees verder

c26 c126 c132
Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie gaan door

Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie ...

De twee Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie kunnen rekenen op aanhoudende steun van het kabinet omdat zij aantoonbare resultaten leveren. De teams onderhouden ...

Lees verder

c132 c225
Job Dura: 'Met zijn allen duurzamer denken én doen'

Job Dura: 'Met zijn allen duurzamer denken én ...

De inschrijfdeadline voor de vierde editie van de Gouden Kikker nadert snel. Tot 1 oktober kunnen projecten die zich positief onderscheiden op duurzaamheidsvlak ...

Lees verder

c132 c225
Samenwerking bouwlogistiek drijfveer meer duurzaamheid

Samenwerking bouwlogistiek drijfveer meer duurzaamheid

In Amsterdam gaan logistieke en bouwbedrijven onderzoeken of ze bij bouwprojecten meer goederen over water kunnen uitvoeren. Het onderzoek moet volgend jaar leiden ...

Lees verder

c26 c132
Onderscheidend project in sociale woningbouw

Onderscheidend project in sociale woningbouw

Het project Energiesprong Montferland is een onderscheidend project in de sociale woningbouw. Door comfort, duurzaamheid en energiezuinigheid, door de manier waarop ...

Lees verder

c122 c128 c132 c225
Meer dan vijftig workshops bij PassiefBouwen Event

Meer dan vijftig workshops bij PassiefBouwen ...

Het Passiefbouwen Event, dat wordt gehouden van 24 tot en met 26 september in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, biedt ruimte aan meer dan vijftig workshops. ...

Lees verder

c120 c132 c225
Draagvlak creëren bij bewoners in vier stappen

Draagvlak creëren bij bewoners in vier ...

Renovatieprojecten krijgen steeds vaker moeilijk doorgang, omdat men stuit op het realiseren van draagvlak onder bewoners. Vaak is de deelname verbazingwekkend laag. ...

Lees verder

c26 c132
Ketensamenwerking voert onderhoudsproject uit   

Ketensamenwerking voert onderhoudsproject uit ...

Begin juni startte een groot onderhoudsproject van in totaal 252 woningen in de Leidse Tuinstadwijk. Tijdens het onderhoud worden energiebesparende maatregelen doorgevoerd, ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up