Wonen in een energieneutrale stad

Wonen in een energieneutrale stad

De energieneutrale stad: voor velen een inspirerend toekomstbeeld dat verder gaat dan het toepassen van slimme, duurzame technologie op het gebied van energie.

In de energieneutrale stad zorgen overheden, bedrijven, instellingen en consumenten samen voor het produceren, delen en verantwoord (her)gebruiken van duurzame energie. Dit doen zij op zo'n manier dat zij, in samenhang met de samenleving waarvan zij deel uitmaken, gezamenlijk minstens zoveel energie produceren als zij verbruiken. Het creëren van een energieneutrale stad is geen beleidsmaatregel, technisch hoogstandje of verplicht nummer, maar vormt juist de omgeving waarin we samen leven, wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen.

Op dit moment proberen diverse steden en wijken energieneutraal te worden. Enkele willekeurige voorbeelden zijn de wijk Blixembosch Noordoost in Eindhoven en steden als Den Bosch en Nijmegen. Elke provincie kent wel een handvol afgebakende samenlevingen die het streven naar energieneutraliteit expliciet benoemd hebben. De vraag is: "Waarom spreekt deze thematiek en ambitie zo aan en wat is de rol van de bouwbranche hierin?"

We leven in een wereld van globalisering en technologische vooruitgang, waardoor het soms lijkt dat we minder grip op de dagelijkse gang van zaken hebben. In die wereld kan een identiteit gemakkelijk verwateren en als tegenreactie wordt dan gezocht naar een invulling van de basale behoefte om ergens bij te horen en omgevingen in te kaderen. De opkomst van nieuwe coöperatieve vormen is naar mijn mening een voorbeeld van deze ontwikkeling.

Wat deel jij?

Heijmans speelt hier al op in met het project “Wat deel jij?” in Helmond. Samen met partners probeert men een buurt te realiseren waar gebruik boven bezit gaat. De insteek is om een woonomgeving te creëren met onder andere eigen energieopwekking en een slim mobiliteitsconcept. De samenwerkende partners in de Brainportregio gaan nu onderzoeken wat mensen bereid zijn om te delen en welke eisen ze aan zo’n buurt stellen.

Mensen die een gezamenlijk doel voor ogen hebben gaan als vanzelf samenwerken en komen met initiatieven. Door een toekomstbeeld van een eigen energieneutrale stad in 2040 te schetsen en dit te combineren met een vleugje idealisme zijn de eerste stappen op weg naar een energieneutrale stad is genomen. Hierbij is het van belang dat partijen onderling niet verzanden in een discussie over energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal.

Anders denken, anders doen

De energieneutrale stad is vooral een pleidooi om anders te denken en te doen. Het gaat niet om grootschalig volgens vooropgezet plan bouwen, maar juist om het bij elkaar brengen van partijen en het samen ontwikkelen. Los van deze sociale innovatie is er ook een sterke behoefte aan concrete innovatieve technologie. Innovaties zorgen ervoor dat mensen verwonderd raken en erin geloven dat hun ambities en doelen haalbaar zijn. Het is vooral een kwestie van de puzzelstukjes die voorhanden zijn aan elkaar leggen. Als ik alleen al kijk in mijn eigen omgeving zijn er veel van die puzzelstukjes te vinden, die we onder meer in ons nieuwe bedrijfsonderdeel Technology verder ontwikkelen.

Een aantal voorbeelden hiervan:

  • De energiefabriek in Tilburg. Uit het afvalwater van de stad wordt bij het zuiveringsproces nieuwe energie gewonnen die gebruikt wordt voor de installatie zelf, maar ook voor omliggende woonwijken.
  • Het energieopwekkende geluidscherm, dat niet alleen voor minder geluidsoverlast zorgt maar tegelijkertijd duurzame energie opwekt. 

  • De Hydrea Thermpipe (waar onlangs nog een TEDx pitch aan gewijd is door Heijmans): een manier om restwarmte in het afvalwater te hergebruiken om daarmee energie te besparen. Een rioolbuis van 150 meter kan warmte leveren aan 100 woningen.
  • Zero-ready, een renovatiemethodiek die het mogelijk maakt om op een snelle manier en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners slecht geïsoleerde (corporatie)woningen energiezuiniger te maken.

Moet de overheid veel geld pompen in dergelijke innovaties? Nee. De belangrijkste taak van de overheid is het bij elkaar brengen van de verschillende partijen. Daarnaast dient zij te zorgen voor een infrastructuur (een goed en flexibel elektriciteitsnetwerk) dat ontwikkelingen faciliteert, zodat diverse initiatieven zoals de oplaadinfrastructuur of het uitwisselen van overschotten aan opgewekte energie tot wasdom kunnen komen.

'Verplicht nummer'

Het streven naar een energieneutrale stad is een belangrijke impuls voor het (door)ontwikkelen van duurzame energie-initiatieven. Duurzame energie wordt ontdaan van het brave, maatschappelijk verantwoorde en ‘verplicht nummer’ imago. In plaats daarvan komen er nieuwe elementen bij die ook verder gaan dan alleen een energieambitie, maar meteen ook een maatschappelijke ambitie: betaalbare huisvesting met vaste lasten garantie, samen verantwoord produceren en consumeren in een virtuele volkstuin op het gebied van energie, en niet te vergeten de ‘fun’ van interactieve technologie.

De energieneutrale stad is dan ook een pleidooi voor een andere manier van denken en doen in de branche: samen met partijen binnen en buiten de branche concepten ontwikkelen op basis van een specifieke klantvraag. Deze benadering, in combinatie met slim gebruik van innovatieve technologie stelt ons in staat om juist nu tot vernieuwing van het Nederlandse landschap te komen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

Vandaag om 08:00 uur
timer 3 min

Bestuurders van gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De energietransitie, ontwikkeling naar ...

Lees verder »

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

In de gratis whitepaper 'Duurzame Energie: op naar de transitie!' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de ...
Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije ...

18 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe ...

Lees verder »

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar Decathlon Middle East 2018

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar ...

14 jan om 14:00 uur
timer 1 min

VIRTUe, het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de zesde plaats bereikt in de Solar Decathlon ...

Lees verder »

Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

10 jan om 13:00 uur
timer 1 min

De bouw van het nieuwe Global Foods Innovation Centre van Unilever voor gezonde en duurzame voedingsinnovaties ...

Lees verder »

Opschalen van opslag is de missie

Opschalen van opslag is de missie

21-12-2018 om 13:00 uur

Na een aantal pilots met flowbatterij-opslag onder uiteenlopende condities breekt nu de fase van opschalen aan, ...

Lees verder »

Dynamische energiescan voor verduurzaming bedrijventerreinen

Dynamische energiescan voor verduurzaming bedrijventerreinen

19-12-2018 om 08:00 uur
timer 3 min

Binnen de energietransitie zijn de pijlen vooral gericht op de verduurzaming van de woningvoorraad. Broodnodig ...

Lees verder »

'Gebiedsontwikkeling is pas duurzaam als de gebruiker tevreden is'

'Gebiedsontwikkeling is pas duurzaam als de ...

18-12-2018 om 16:00 uur

Hoge duurzaamheidsambities voor gebieden, betrokkenheid en samenwerking bij de exploitatiefase en een blik op ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: infographic Fryslân deel 2

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: infographic Fryslân ...

18-12-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Eerder gaven we je al inzicht in onder andere het aantal woningen in Fryslân, de hoeveelheid duurzame energie ...

Lees verder »

Duurzame energie en onderhoudscontract voor NEN in Delft

Duurzame energie en onderhoudscontract voor ...

07-12-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Schone Energie plaatste in opdracht van Mijn Onderneming Duurzaam zonnepanelen op het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up