Wonen in een energieneutrale stad

Wonen in een energieneutrale stad

De energieneutrale stad: voor velen een inspirerend toekomstbeeld dat verder gaat dan het toepassen van slimme, duurzame technologie op het gebied van energie.

In de energieneutrale stad zorgen overheden, bedrijven, instellingen en consumenten samen voor het produceren, delen en verantwoord (her)gebruiken van duurzame energie. Dit doen zij op zo'n manier dat zij, in samenhang met de samenleving waarvan zij deel uitmaken, gezamenlijk minstens zoveel energie produceren als zij verbruiken. Het creëren van een energieneutrale stad is geen beleidsmaatregel, technisch hoogstandje of verplicht nummer, maar vormt juist de omgeving waarin we samen leven, wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen.

Op dit moment proberen diverse steden en wijken energieneutraal te worden. Enkele willekeurige voorbeelden zijn de wijk Blixembosch Noordoost in Eindhoven en steden als Den Bosch en Nijmegen. Elke provincie kent wel een handvol afgebakende samenlevingen die het streven naar energieneutraliteit expliciet benoemd hebben. De vraag is: "Waarom spreekt deze thematiek en ambitie zo aan en wat is de rol van de bouwbranche hierin?"

We leven in een wereld van globalisering en technologische vooruitgang, waardoor het soms lijkt dat we minder grip op de dagelijkse gang van zaken hebben. In die wereld kan een identiteit gemakkelijk verwateren en als tegenreactie wordt dan gezocht naar een invulling van de basale behoefte om ergens bij te horen en omgevingen in te kaderen. De opkomst van nieuwe coöperatieve vormen is naar mijn mening een voorbeeld van deze ontwikkeling.

Wat deel jij?

Heijmans speelt hier al op in met het project “Wat deel jij?” in Helmond. Samen met partners probeert men een buurt te realiseren waar gebruik boven bezit gaat. De insteek is om een woonomgeving te creëren met onder andere eigen energieopwekking en een slim mobiliteitsconcept. De samenwerkende partners in de Brainportregio gaan nu onderzoeken wat mensen bereid zijn om te delen en welke eisen ze aan zo’n buurt stellen.

Mensen die een gezamenlijk doel voor ogen hebben gaan als vanzelf samenwerken en komen met initiatieven. Door een toekomstbeeld van een eigen energieneutrale stad in 2040 te schetsen en dit te combineren met een vleugje idealisme zijn de eerste stappen op weg naar een energieneutrale stad is genomen. Hierbij is het van belang dat partijen onderling niet verzanden in een discussie over energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal.

Anders denken, anders doen

De energieneutrale stad is vooral een pleidooi om anders te denken en te doen. Het gaat niet om grootschalig volgens vooropgezet plan bouwen, maar juist om het bij elkaar brengen van partijen en het samen ontwikkelen. Los van deze sociale innovatie is er ook een sterke behoefte aan concrete innovatieve technologie. Innovaties zorgen ervoor dat mensen verwonderd raken en erin geloven dat hun ambities en doelen haalbaar zijn. Het is vooral een kwestie van de puzzelstukjes die voorhanden zijn aan elkaar leggen. Als ik alleen al kijk in mijn eigen omgeving zijn er veel van die puzzelstukjes te vinden, die we onder meer in ons nieuwe bedrijfsonderdeel Technology verder ontwikkelen.

Een aantal voorbeelden hiervan:

  • De energiefabriek in Tilburg. Uit het afvalwater van de stad wordt bij het zuiveringsproces nieuwe energie gewonnen die gebruikt wordt voor de installatie zelf, maar ook voor omliggende woonwijken.
  • Het energieopwekkende geluidscherm, dat niet alleen voor minder geluidsoverlast zorgt maar tegelijkertijd duurzame energie opwekt. 

  • De Hydrea Thermpipe (waar onlangs nog een TEDx pitch aan gewijd is door Heijmans): een manier om restwarmte in het afvalwater te hergebruiken om daarmee energie te besparen. Een rioolbuis van 150 meter kan warmte leveren aan 100 woningen.
  • Zero-ready, een renovatiemethodiek die het mogelijk maakt om op een snelle manier en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners slecht geïsoleerde (corporatie)woningen energiezuiniger te maken.

Moet de overheid veel geld pompen in dergelijke innovaties? Nee. De belangrijkste taak van de overheid is het bij elkaar brengen van de verschillende partijen. Daarnaast dient zij te zorgen voor een infrastructuur (een goed en flexibel elektriciteitsnetwerk) dat ontwikkelingen faciliteert, zodat diverse initiatieven zoals de oplaadinfrastructuur of het uitwisselen van overschotten aan opgewekte energie tot wasdom kunnen komen.

'Verplicht nummer'

Het streven naar een energieneutrale stad is een belangrijke impuls voor het (door)ontwikkelen van duurzame energie-initiatieven. Duurzame energie wordt ontdaan van het brave, maatschappelijk verantwoorde en ‘verplicht nummer’ imago. In plaats daarvan komen er nieuwe elementen bij die ook verder gaan dan alleen een energieambitie, maar meteen ook een maatschappelijke ambitie: betaalbare huisvesting met vaste lasten garantie, samen verantwoord produceren en consumeren in een virtuele volkstuin op het gebied van energie, en niet te vergeten de ‘fun’ van interactieve technologie.

De energieneutrale stad is dan ook een pleidooi voor een andere manier van denken en doen in de branche: samen met partijen binnen en buiten de branche concepten ontwikkelen op basis van een specifieke klantvraag. Deze benadering, in combinatie met slim gebruik van innovatieve technologie stelt ons in staat om juist nu tot vernieuwing van het Nederlandse landschap te komen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je niet #VanGasLos

Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je ...

11 okt om 16:00 uur
timer 4 min

Behoud alle gasleidingen en ga niet #VanGasLos, stelt Kirsten Zagt. En vervang het ‘normale’, opgewaardeerde ...

Lees verder »

Energie Café: ‘Elektrische auto wordt onderdeel van energiesysteem’

Energie Café: ‘Elektrische auto ...

2 okt om 08:00 uur
timer 2 min

De techniek is niet het probleem voor een doorbraak van elektrisch rijden, de maatschappelijke inbedding ervan ...

Lees verder »

Gratis pv-panelen op versleten asbestdak

Gratis pv-panelen op versleten asbestdak

19 sep om 11:00 uur
timer 6 min

De Eerste Kamer stemde begin juni tegen: een verbod op asbest in daken is voorlopig van de baan. Ondertussen gaat ...

Lees verder »

Apeldoornse woning uit 1900 wordt kennisbaken voor verduurzaming

Apeldoornse woning uit 1900 wordt kennisbaken ...

17 sep om 10:00 uur
timer 4 min

Een bijzonder en historisch onderdeel van de stad Apeldoorn. Zo mogen we de al bijna 100 jaar oude woning aan ...

Lees verder »

Twee innovaties in één nieuw zonnepaneel

Twee innovaties in één nieuw zonnepaneel

29 aug om 15:00 uur
timer 3 min

Voor een verstandige keuze van een zonnepaneel kies je uit meerdere variabelen, met veel aandacht voor de hele ...

Lees verder »

Woningen verwarmen met aquathermie: trends, ontwikkelingen, toekomst

Woningen verwarmen met aquathermie: trends, ...

29 aug om 10:00 uur
timer 5 min

Als waterrijk land heeft Nederland veel mogelijkheden om warmte te onttrekken aan oppervlaktewater, zoals kanalen ...

Lees verder »

Verduurzaming van een jaren 40 woning - Ervaringen en lessen van een woningeigenaar

Verduurzaming van een jaren 40 woning - Ervaringen ...

21 aug om 15:30 uur
timer 11 min

Sta je als woningeigenaar op het punt een grote investering te doen om je woning energiezuiniger te maken? Twijfel ...

Lees verder »

Waterval van energie in Amsterdams hotel

Waterval van energie in Amsterdams hotel

2 aug om 11:30 uur
timer 6 min

Diverse nieuwe concepten en benamingen strijden om voorrang in een innovatief, energieneutraal Amsterdams hotel.

Lees verder »

Whitepaper: ‘Lokaal verwarmen speelt belangrijke rol in de energietransitie’

Whitepaper: ‘Lokaal verwarmen speelt belangrijke rol in de energietransitie’

24 jul om 07:00 uur

Duurzaam Gebouwd lanceert de kersverse whitepaper ‘Lokaal verwarmen speelt belangrijke rol in energietransitie’. ...

Lees verder »

De rol van de compacte zonneboiler in de energietransitie

De rol van de compacte zonneboiler in de energietransitie

3 jul om 11:00 uur
timer 2 min

Onbekend maakt onbemind. Daar lopen veel duurzame ontwikkelingen tegen aan in de conservatieve bouwsector. Zo ook ...

Lees verder »

'Menukaart' voor warmtetransitie in de huursector

'Menukaart' voor warmtetransitie in de huursector

17 jun om 13:00 uur
timer 2 min

Welke rol kunnen warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels spelen in de warmtetransitie van huurwoningen? Dat ...

Lees verder »

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

13 mei om 11:00 uur
timer 2 min

Aan het Leemansplein in Den Haag, in het Central Innovation District (CID), staan de torens ‘Vijverhof’. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up