Asset Facility Management nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Asset Facility Management nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Aan de hand van een interview heten we Asset Facility Management graag welkom als partner bij Duurzaam Gebouwd. We stellen zes vragen die ingaan op diverse aspecten van de duurzame bedrijfsvoering van de organisatie aan directeur Tonio Vervoordeldonk.

Wat zijn de kernactiviteiten van Asset Facility Management?

Al sinds jaar en dag zijn we sterk op het gebied van duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen. We bieden ondersteuning bij alle soorten vraagstukken en advisering over vastgoedexploitatie. Met een team van deskundige adviseurs zorgen we ervoor dat vastgoed in een gezonde en veilige conditie blijft en functioneert.
Onze missie is dan ook:‘wij willen vastgoed waardevol laten werken’. Voor mensen en organisaties, voor gebruikers en eigenaren. Als lerende organisatie staan we open voor ontwikkelingen, gaan we samenwerking aan en werken we steeds aan het beste resultaat.

We maken Life Cycle Costs-berekeningen voor het in beeld brengen van gebouwinvesteringen en het –rendement. Naast technische en duurzaamheidsadviezen brengen we advies uit over vastgoedprocessen. We gebruiken het online vastgoed management informatie systeem AssetL!VE (powered by Axxerion), dat we ook steeds met onze klanten verder ontwikkelen. We implementeren dit systeem bij klanten en richten het op maat in.

Op welke manier(en) zet Asset Facility Management in op duurzaamheid?

Gebouwen worden intensief gebruikt. Het is van belang dat het gebouw blijvend voldoet aan de behoefte van de gebruiker en de functionele kwaliteit. En dat deze in goede en veilige staat verkeren. We ondersteunen bij het maken van duurzame en gedegen keuzes in het onderhouden en waardevol laten werken van vastgoed voor eigenaren en gebruikers. Hiervoor is het van belang dat de huidige situatie goed in beeld is gebracht (nulmeting). Altijd wordt getoetst of het gebouw voor de gebruiker nog goed werkt en functioneel is. Met voorstellen tot verbetering van het gebruik en de exploitatie afgestemd op het nu en de toekomst.

Al jaren houden we bij eigen werkzaamheden rekening met milieueffecten. We stimuleren  een blijvende ontwikkeling van de mensen en daarmee van ons bedrijf. We werken aan duurzame relaties met klanten en samenwerkingspartners. 

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Asset Facility Management levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

 • Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsadviezen
 • Meerjaren investeringsplan
 • Duurzaam gebouwbeheer
 • Energieadviesdiensten, berekenen van energiebesparingen
 • AssetL!VE als online vastgoed management informatie systeem
 • Begeleiding naar regie organisatie
 • Ondersteuning in PPS en integrale projecten

Welk door Asset Facility Management uitgevoerd project of welke door Asset Facility Management geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Duurzaamheid gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een ambitieus milieubeleid met als doel ‘het versterken van de leefbaarheid en de duurzaamheid van de gemeente’. Hieronder verstaan zij energiezuinig bouwen, het gebruiken van milieuvriendelijke materialen en het aanleggen van groene daken. Zij streven naar maximaal milieurendement door korte- en lange termijn maatregelen te nemen. Een van de onderdelen van het milieubeleid is het toepassen van duurzame onderhoudsmaatregelen aan het gemeentelijke vastgoed.

Onze dienstverlening

Asset maakt besparingsmogelijkheden inzichtelijk door het opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen (multidisciplinair). In het advies zijn maatregelen opgenomen tot een terugverdientijd van 15 jaar. Deze worden toegepast op natuurlijke momenten. Bij een aantal gebouwen zijn er al groene daken geplaatst. En bij een aantal is isolatiemateriaal aangebracht en zijn er slimme meters geplaatst. Door de recente plaatsing zijn de effecten van de maatregelen (2015) nog niet zichtbaar. Er zijn meetmomenten opgenomen om de effecten op besparingen te analyseren. De grootste winst is te boeken door al het bestaand vastgoed weer “waardevol te laten werken”.

Wat is de reden dat Asset Facility Management partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Dit past perfect in onze missie en visie op de toekomst. We willen als samenwerkingspartner de krachten bundelen, van elkaar leren en zo ertoe doen voor een betere toekomst.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht Asset Facility Management de komende jaren?

 • Meer naar regiefuncties bij non-profit organisaties.
 • Toegenomen behoefte aan inzicht en overzicht en sturing op hoofdlijnen.
 • Behoefte aan waardevol werkend vastgoed en herbestemmingen.
 • Integrale oplossingen tussen sectoren en tussen realisatie, onderhoud, exploitatie. Terug naar de menselijke maat.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c145 c171 c225 c252
CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

20 aug om 16:01 uur
timer 2 min

Bouwinvest zet al jarenlang in op duurzaamheid en gaat nu nog een stap verder. In samenwerking met CBRE wordt ...

Lees verder »

c21 c141 c145 c225
Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam ...

27-11-2019 om 10:00 uur
timer 6 min

Met een Energiemasterplan om van het gas af te komen en BREEAM-NL Excellent ambities voor nieuwe onderwijspanden, ...

Lees verder »

c21 c145 c189 c225
Wat kun je eigenlijk met Internet of Things?

Wat kun je eigenlijk met Internet of Things?

29-10-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

In november besteden we de complete maand aandacht aan het fenomeen Internet of Things. Dit wondermiddel zou het ...

Lees verder »

c21 c145 c225
'Duurzame koplopers moeten afscheid nemen van papier'

'Duurzame koplopers moeten afscheid nemen van ...

25-10-2018 om 08:00 uur
timer 4 min

Jaarlijks gebruiken we naar schatting 10 miljard papieren handdoekjes in Nederlandse toiletruimtes. Omgerekend ...

Lees verder »

c21 c145 c160 c225
Medewerkers met digitale werkplek zijn 70% productiever

Medewerkers met digitale werkplek zijn 70% productiever

27-08-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Medewerkers met een volledig digitale werkplek, de zogenoemde digital revolutionaries, zijn bijna 70% productiever ...

Lees verder »

c127 c145 c225
Eindgebruiker centraal op event over gebouwautomatisering

Eindgebruiker centraal op event over gebouwautomatisering

23-08-2017 om 08:00 uur

Het Building G100 Event vindt plaats op 5 oktober aanstaande om 10.00 uur. Het tweejaarlijkse event over gebouwautomatisering ...

Lees verder »

c145 c225
Hackathon voor CO2-reductie door facility managers

Hackathon voor CO2-reductie door facility managers

10-07-2017 om 11:00 uur

Een hackathon [bijeenkomst om aan gezamenlijk project te werken] om CO2-uitstoot van vastgoed fors te reduceren ...

Lees verder »

c141 c145 c225
Krachten bundelen voor transitie naar duurzaam vastgoed

Krachten bundelen voor transitie naar duurzaam ...

12-10-2016 om 13:00 uur

Achterblijvende investeringen in duurzaam vastgoed zetten financiers en taxateurs aan het denken. Zij zoeken naar ...

Lees verder »

c20 c145 c225
Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: BRControls

Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: BRControls

11-02-2016 om 11:00 uur
timer 2 min

BRControls is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Directeur Harrie Bouwhuis stelt zijn bedrijf voor.

Lees verder »

c145 c225
Samenwerking bespaart jaarlijks 200.000 ton CO2

Samenwerking bespaart jaarlijks 200.000 ton ...

04-06-2015 om 13:00 uur

Door samen te werken aan de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van ING Real Estate Finance Nederland verwachten ...

Lees verder »

c145 c225
Kapitaalbenutting van big data performance management

Kapitaalbenutting van big data performance management

20-05-2015 om 13:00 uur

Over de gebouwde omgeving is inmiddels een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar. De financieel directeur, ...

Lees verder »

c54 c145
Duurzaam maatschappelijk vastgoedmanagement is een must!

Duurzaam maatschappelijk vastgoedmanagement ...

12-02-2015 om 15:30 uur

Willem Adriaanssen: Vastgoed vormt een substantiële kostenpost op de begroting van gemeenten. Naast het geld dat besloten zit ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up