Gebouwen zonder kosten naar label C of beter

Gebouwen zonder kosten naar label C of beter

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Door middel van een tussenstap is de ambitie uitgesproken dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld ten minste een A label hebben. Wettelijk verplicht is dat alle kantoren vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben. Huurders willen nu al weten of hun kantoor over 5 jaar nog bruikbaar is.

Uit onderzoek blijkt dat een beter label de waarde van het vastgoed verhoogt. Daarnaast is de huuropbrengst hoger. Door lagere energiekosten heeft een duurzaam gebouw lagere servicekosten. Installaties zijn beter op elkaar afgestemd, waardoor klachten afnemen en het werkklimaat verbetert.

Garantie op groene labels

Duurzaam Gebouwd-partner CFP garandeert dat alle gebouwen in 5 jaar een groen label kunnen hebben, zonder meerkosten. Gebouwen met een B- of C-label worden op dezelfde manier in enkele jaren minimaal A-label gecertificeerd. De benodigde maatregelen en kosten voor implementatie worden betaald uit geplande onderhouds- en energiekosten. Maar ook uit besparingen in deze periode. Op deze wijze wordt de fee van CFP terugverdiend. De garantie en de ervaring van CFP zorgen ervoor dat kantoren en andere gebouwen duurzaam worden met minimale kosten en moeite, met garantie vooraf.

20.000 gebouwen

CFP heeft inmiddels 20.000 gebouwen verduurzaamd. De ervaring leert dat onze aanpak werkt. CFP is succesvol door maatregelen te kiezen met een lage investering, hoge impact op het energielabel en deze in te voeren op natuurlijke vervangingsmomenten. De kosten worden betaald uit bestaande onderhouds- en energiebudgetten. De mogelijkheden per gebouw zijn zeer verschillend. Het is soms moeilijk in te schatten in welke gebouwen de beste mogelijkheden liggen. CFP biedt u daarom ook online inzicht in uw gebouw(en) waarmee alle mogelijke scenario’s voor verduurzaming snel en moeiteloos ingezien en vergeleken kunnen worden. De inzet van de specialisten van CFP garandeert technische, financiële en duurzame waarde. U heeft deze garantie nog voordat u investeringsbeslissingen hoeft te nemen.

Aanpak in 4 stappen

CFP geeft deze garantie af om gebouwen te voorzien van het energielabel C zonder extra kosten. Hiervoor wordt de energiecoach van CFP ingeschakeld die: (1) een scan maakt van de mogelijkheden, (2) de ‘quick wins’ implementeert, (3) de benodigde maatregelen zal nemen om het energielabel te verbeteren en (4) het energielabel op het ambitieniveau zal afmelden.

1. De projectaanpak is gebaseerd op een door CFP uitgevoerde scan. Deze scan levert gegarandeerde besparingen, investeringen en duurzaamheidspotentieel op basis van het energielabel. Met het scanrapport kan een klant managementbeslissingen nemen en opdracht geven aan installateurs en aannemers. Ook is het mogelijk om te rapporteren aan het bevoegd gezag, MJA of gemeente ten behoeve van milieuvergunningen. De uitgevoerde scan leidt tot een Plan van Aanpak én direct afgemeld energielabel.

2. De energiecoach van CFP implementeert ‘quick wins’ vanuit de audits. Uit de ervaring van CFP blijkt dat in nagenoeg alle gebouwen potentie zit. Gemiddeld kunnen de energiekosten met 10-15% worden verlaagd zonder investering. Daarnaast zorgt inzicht in de complete energiehuishouding voor minder belasting op personeel, monitoring van energiebesparende activiteiten, lagere energieverbruiken en een goede administratie voor facturatie, milieudienstcontrole en maatschappelijke jaarverslagen. De energiecoach verdient zichzelf altijd terug uit de gerealiseerde energiebesparing

3. Vervolgens voert de energiecoach het Plan van Aanpak uit om het energielabel te verbeteren. Een deel van de maatregelen zal in de komende 5-10 jaar toch al genomen moeten worden als het een slecht label betreft. Andere maatregelen kunnen uit het lopende budget voor (huurders)onderhoud genomen worden en als laatste kunnen de geplande onderhoudsbudgetten anders ingezet worden. Het bestaande onderhoudsbudget wordt slim gebruikt, zodat extra investeringen niet nodig zijn

4. De laatste stap is het afmelden van het verbeterd energielabel op het ambitieniveau. De garantie van CFP bestaat uit het afmelden van het label op het afgesproken niveau binnen vijf jaar.

Na het afmelden van het verbeterd energielabel door CFP is niet alleen voldaan aan de wettelijke verplichtingen, maar is het pand ook meer waard geworden en is de verhuurbaarheid toegenomen.

Meer informatie leest over de aanpak en de mogelijkheid tot contact leest u op de website van CFP.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c171 c225 c243 c265
Helft kantoorgebouwen heeft nog geen duurzaamheidslabel

Helft kantoorgebouwen heeft nog geen duurzaamheidslabel

11-12-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Over twee jaar moeten alle kantoorgebouwen in Nederland beschikken over minimaal label C. Slechts een derde voldoet ...

Lees verder »

c21 c171 c225 c243
Sturingsmodel toekomstbestendig en aardgasvrij vastgoed

Sturingsmodel toekomstbestendig en aardgasvrij ...

08-10-2020 om 16:01 uur
timer 7 min

De urgentie voor verduurzaming is overal te proeven, maar de diversiteit aan akkoorden, afspraken en regelgeving ...

Lees verder »

c21 c145 c171 c225 c252
CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

20-08-2020 om 16:01 uur
timer 2 min

Bouwinvest zet al jarenlang in op duurzaamheid en gaat nu nog een stap verder. In samenwerking met CBRE wordt ...

Lees verder »

c21 c160 c168 c171 c225
Thuiswerknorm heeft vooralsnog geen gevolgen voor kantorenmarkt

Thuiswerknorm heeft vooralsnog geen gevolgen ...

15-07-2020 om 10:31 uur

Diverse bedrijven merken sinds het begin van de coronacrisis dat thuiswerken veel voordelen met zich meebrengt. ...

Lees verder »

c21 c171 c225 c243 c245
Geen gezond gebouw zonder antibacterieel schakelmateriaal

Geen gezond gebouw zonder antibacterieel schakelmateriaal

13-07-2020 om 08:00 uur
timer 1 min

Schakelmateriaal is een vaak vergeten bron van de verspreiding van ziekten en bacteriën. Om gebouwen zo gezond ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c168 c171 c225 c245
‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet langer in het zand!’

‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet ...

09-07-2020 om 11:01 uur
timer 6 min

Moet er een basisniveau van kennis over een gezond binnenklimaat gelden voor vastgoedbeheerders? Moeten we dat ...

Lees verder »

c21 c160 c171 c225 c245
2020: het jaar dat de mens centraal staat in de vastgoedwereld

2020: het jaar dat de mens centraal staat in ...

17-06-2020 om 17:00 uur
timer 5 min

Begin februari bezocht ik het event ‘Workplace day’, met thema ‘Return on the Workplace’. ...

Lees verder »

c21 c122 c171 c225 c245
Schonere lucht dankzij Amsterdams kantoorpand

Schonere lucht dankzij Amsterdams kantoorpand

09-06-2020 om 08:48 uur
timer 2 min

Vanaf de straat kun je het niet zien, maar het witte dak van het kantoorpand van Reclassering Nederland in Amsterdam ...

Lees verder »

c21 c160 c171 c225 c245
Hoe krijg ik een slim, gezond én coronaproof kantoor?

Hoe krijg ik een slim, gezond én coronaproof ...

19-05-2020 om 13:00 uur
timer 1 min

Hoe krijg je een coronaproof kantoor? Strukton Worksphere ontwikkelde PULSE Comfort Distance, een laagdrempelige ...

Lees verder »

c21 c160 c171 c225 c245
Duurzaam en gezond kantoor begint met heldere visie

Duurzaam en gezond kantoor begint met heldere ...

11-09-2019 om 16:30 uur
timer 7 min

Hoe creëer je een plek waar mensen willen zijn? Bij nieuwbouw of renovatie van een kantoor moet je dan in ...

Lees verder »

c21 c120 c171 c225 c237
Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

29-07-2019 om 14:30 uur
timer 2 min

Twee weken lang ging het Delftse MOR-team op kop bij de internationale studentencompetitie voor een duurzaam en ...

Lees verder »

c21 c120 c171 c225 c237
Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

16-07-2019 om 15:58 uur
timer 2 min

Op de bouwplaats ‘Solar Village’ in Szentendre dingen Delftse studenten mee naar de hoofdprijs van ...

Lees verder »

keyboard_arrow_up