'Wij worden de Europese circulaire koploper'

timer2 min
'Wij worden de Europese circulaire koploper'

De circulaire bouweconomie komt eraan. De Rijksoverheid heeft de doelstelling geopperd om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Twee decennia later hergebruiken we alle materialen die de bouw ingaan. Duurzaam Gebouwd spreekt director sustainability Bauke Geuzebroek van Knauf over hoe het bedrijf wil aansluiten op deze doelen: “We willen in 2045 CO2-neutraal zijn en al onze relevante producten van levenscyclusanalyses voorzien.’

We proeven in gesprek met Bauke een vurige overtuiging, die vooruitblikt op de (nabije) toekomst: “Knauf wil de circulaire koploper van Europa worden op het gebied van recycling en duurzame producten. Dat betekent zoveel mogelijk materialen en verpakkingen recyclen en hergebruiken. In sommige van onze producten kun je dat nu al zien, zoals het hybride circulaire wandsysteem. Vanaf volgend jaar introduceren we jaarlijks minimaal één circulaire innovatie. Die innovaties spelen in op actuele marktvragen, zoals de wens om een hoog percentage biobased materialen in gebouwen op te nemen. We letten op de marktvraag en nemen zelf het voortouw voor innovatie, om daarnaast op huidige en toekomstige wet- en regelgeving in te spelen.”

Brede aanpak

De uitdaging om producten herbruikbaar en losmaakbaar te maken is niet voor iedere leverancier eenvoudig. Hoewel gips oneindig te recyclen is, geldt dat niet altijd voor andere producten. Zo legt Bauke uit dat producten uit de natte afbouw lastiger te recyclen zijn dan de droge variant: “Als je het aan elkaar plakt is het lastig uit elkaar halen. Daarom staat demontabel bouwen, onderbouwd met een circulariteitsindex, aan de basis van ons productontwikkelingsproces. Ook kijken we naar alternatief materiaalgebruik.” Bauke licht toe dat het gaat om een brede aanpak, die onder andere invulling geeft aan de aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen-eis (MPG) van 0,8 naar 0,5 in 2025 en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Met onze ontwikkelingen vullen we de wens in om hieraan te voldoen en doelstellingen te overtreffen. Zelf stelden we ook doelen die ambitieus zijn, zoals het in 2045 vrij zijn van CO2. Ik voorzie dat samenwerkingen de sleutel worden om deze doelstellingen te halen.”

Cirkel rondmaken

Dat belang blijkt wel uit de partnerships met Madaster, Prezero en New Horizon, zo legt Bauke uit. “We voorzien de markt van goede en complete informatie in BIM. We willen een productportfolio waarin zoveel mogelijk producten ontwikkeld zijn met een circulariteitsindex, LCA-onderbouwen, met zoveel mogelijk biobased materialen. Om de cirkel rond te maken moeten de reststromen gips terugkomen bij ons.” Dat is volgens hem niet alleen een uitdaging die bij Knauf ligt, maar voor de complete keten. “We besteden de komende tijd dan ook veel aandacht aan de afstemming met partijen die bijdragen aan circulaire processen. We gaan het gesprek aan om producten en processen nóg toekomstbestendiger te maken. Daarvoor hebben we al onze keten- en samenwerkingspartners hard nodig en nodig ik uit om hierover met ons in gesprek te gaan.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c185 c237
Oogsten van materialen uit universiteitspand gestart

Oogsten van materialen uit universiteitspand ...

Het oogsten van materialen uit het voormalige pand van afdeling Logistiek & Milieu, op het zuiden van de TU Delft-campus, is ook meteen het startsein voor nieuwbouw. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c237 c243
Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen met GPR Gebied

Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen ...

De introductie van GPR Gebied komt als geroepen: er moet veel én snel gebouwd worden, met hoge kwaliteit en een flinke wensenlijst op het gebied van duurzaamheid. ...

Lees verder

c21 c26 c185
108 duurzame initiatieven voor bankkantoor Rotterdam

108 duurzame initiatieven voor bankkantoor Rotterdam

Het meest duurzame ING bankkantoor staat in Rotterdam. Dankzij 108 duurzame initiatieven behaalt het gebouw aan de Coolsingel een Building Circularity Index (BCI) ...

Lees verder

c185 c223
Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 -impact

Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 ...

Het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: in 2030 is het aandeel hernieuwbare grondstoffen 50 procent en stoten we op dat moment meer dan de helft minder schadelijke ...
c21 c140 c185 c225
Akoestische oplossingen behalen duurzaamheidsstandaard

Akoestische oplossingen behalen duurzaamheidsstandaard

De wereldwijde duurzaamheidsstandaard Cradle to Cradle geeft ontwikkelaars, architecten en aannemers mogelijkheden om duurzame materiaalkeuzes te maken. Het toepassen ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225
In vijf stappen naar een circulaire bouwwereld

In vijf stappen naar een circulaire bouwwereld

Hoe bereik je een volledige circulaire bouweconomie? Aan de hand van verschillende focusgebieden legt producent van kalkzandsteen Calduran uit hoe dit werkt.

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c243
Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe ...

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen ...

Lees verder

c21 c26 c41 c160 c185 c260
10R-model voor integraal ontwerp faculteit

10R-model voor integraal ontwerp faculteit

Voor de renovatie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd een integraal ontwerp ontwikkeld volgens de 10 R’en van circulair bouwen. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c279
Materiaal-inventarisatie: fundament voor hoogwaardig hergebruik

Materiaal-inventarisatie: fundament voor hoogwaardig ...

Een materiaalinventarisatie zorgt vóór de sloop van een gebouw voor inzicht in bouwmaterialen die vrijkomen. Hiermee voorkom je dat materialen en ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren als nieuwe standaard

Circulair renoveren als nieuwe standaard

De circulair gerenoveerde innovatiebroedplaats The Hive in Rosmalen stond een middag lang in het teken van het hergebruik van grondstoffen, producten en zelfs installaties. ...

Lees verder

c21 c185 c225
Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Veilig en volgens normen bouwen is in Nederland de standaard, maar speelt die norm parten als de bouw- en vastgoedsector voor circulariteit en klimaatneutraliteit ...

Lees verder

c21 c41 c185 c190 c225
Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige ...

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up