In vijf stappen naar een circulaire bouwwereld

timer2 min
In vijf stappen naar een circulaire bouwwereld

Hoe bereik je een volledige circulaire bouweconomie? Aan de hand van verschillende focusgebieden legt producent van kalkzandsteen Calduran uit hoe dit werkt.

Nederland bevindt zich op de goede weg van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Toch zijn er nog een aantal stappen noodzakelijk om tot volledige circulariteit te komen. In een whitepaper legt Calduran, producent en leverancier van kalkzandsteen, aan de hand van vijf focusgebieden uit hoe Nederland tot een volledig circulaire bouweconomie kan komen.

Milieu-impact

Zo is het van belang om het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en om de hoeveelheid restafval op bouwplaatsen te reduceren. Door een gebouw circulair te slopen kunnen onderdelen van een gebouw beter worden hergebruikt. Dit houdt onder meer een verbetering van de recyclebaarheid van bouwmaterialen in, bijvoorbeeld door bouwmaterialen vanuit de Milieukostenindicator (MKI) te bekijken. De MKI geeft wat de milieu-impact van een materiaal is. Daarnaast dienen ontwerpers geen producten toe te passen met ongewenste chemische stoffen, omdat die stoffen de recyclebaarheid van bouwmaterialen kunnen belemmeren.

Ook bij de productie van bouwmaterialen zijn nog aanzienlijke verbeteringen te behalen. Door productieafval niet af te voeren maar zo eel mogelijk opnieuw in te zetten bij de productie, is een efficiënter hergebruik mogelijk. Zo biedt de tool ‘Overall Equipment Effectiveness de mogelijkheid om het productieproces te monitoren en in de gaten te krijgen waar de grote verliezen in het productieproces liggen. Daarbij is een verdere verlaging van de MKI mogelijk door een besparing op energieverbruik tijdens productie en de inzet van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind.

Nieuwe toepassing

Verder is het van belang om zoveel mogelijk producten te hergebruiken in een nieuwe toepassing. Dit kan het beste na een controle en – indien nodig – een revisie van het product. Na de sloop dienen producten verzameld te worden via lokale bouwhubs, waar via een online webshop producten inzichtelijk en beschikbaar komen voor doorverkoop. Het demontabel maken van gebouwonderdelen is hierbij belangrijk, zeker als de levensduur van een gebouwonderdeel korter is dan de levensduur van een gebouw. Ook ziet Calduran in het gebruik van biobased materialen een manier om te komen tot een circulaire economie.

Alle onderdelen

Tot slot benadrukt Calduran het belang van toekomstbestendig ontwerpen. Een volledig circulaire bouweconomie is namelijk enkel haalbaar als alle onderdelen binnen de bouwsector hun steentje bijdragen. In de whitepaper ‘Vijf stappen naar een circulaire bouwwereld’ beschrijft Calduran uitgebreid wat volgens haar moet gebeuren om te komen tot een volledig circulaire bouwwereld.

In vijf stappen naar een circulaire bouwwereld

Download de whitepaper 'Van lineair naar circulair' op deze pagina

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c160 c185 c225
<span>Voormalig stadskantoor geoogst voor hergebruik </span>

Voormalig stadskantoor geoogst voor hergebruik ...

Het Huis voor de Stad Helmond werd geopend, een nieuw gebouw ontworpen met het oog op ontmoeting en duurzaamheid. Het Total Engineering team realiseerde met hergebruikte ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237
Oogsten van materialen uit universiteitspand gestart

Oogsten van materialen uit universiteitspand ...

Het oogsten van materialen uit het voormalige pand van afdeling Logistiek & Milieu, op het zuiden van de TU Delft-campus, is ook meteen het startsein voor nieuwbouw. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c237 c243
Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen met GPR Gebied

Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen ...

De introductie van GPR Gebied komt als geroepen: er moet veel én snel gebouwd worden, met hoge kwaliteit en een flinke wensenlijst op het gebied van duurzaamheid. ...

Lees verder

c185 c223
Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 -impact

Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 ...

Het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: in 2030 is het aandeel hernieuwbare grondstoffen 50 procent en stoten we op dat moment meer dan de helft minder schadelijke ...
c21 c26 c185
108 duurzame initiatieven voor bankkantoor Rotterdam

108 duurzame initiatieven voor bankkantoor Rotterdam

Het meest duurzame ING bankkantoor staat in Rotterdam. Dankzij 108 duurzame initiatieven behaalt het gebouw aan de Coolsingel een Building Circularity Index (BCI) ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225
Akoestische oplossingen behalen duurzaamheidsstandaard

Akoestische oplossingen behalen duurzaamheidsstandaard

De wereldwijde duurzaamheidsstandaard Cradle to Cradle geeft ontwikkelaars, architecten en aannemers mogelijkheden om duurzame materiaalkeuzes te maken. Het toepassen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c243
Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe ...

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen ...

Lees verder

c21 c26 c41 c160 c185 c260
10R-model voor integraal ontwerp faculteit

10R-model voor integraal ontwerp faculteit

Voor de renovatie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd een integraal ontwerp ontwikkeld volgens de 10 R’en van circulair bouwen. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c279
Materiaal-inventarisatie: fundament voor hoogwaardig hergebruik

Materiaal-inventarisatie: fundament voor hoogwaardig ...

Een materiaalinventarisatie zorgt vóór de sloop van een gebouw voor inzicht in bouwmaterialen die vrijkomen. Hiermee voorkom je dat materialen en ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren als nieuwe standaard

Circulair renoveren als nieuwe standaard

De circulair gerenoveerde innovatiebroedplaats The Hive in Rosmalen stond een middag lang in het teken van het hergebruik van grondstoffen, producten en zelfs installaties. ...

Lees verder

c21 c185 c225
Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Veilig en volgens normen bouwen is in Nederland de standaard, maar speelt die norm parten als de bouw- en vastgoedsector voor circulariteit en klimaatneutraliteit ...

Lees verder

c21 c41 c185 c190 c225
Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige ...

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ...

Lees verder

Reacties

Beste mensen Kunt u mij de brochure white paper Calduan toezenden. Bouw adviesbureau Ecopassie. Oude Stevensweerterweg 3, 6101 XW Echt

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up