Circulaire economie in de praktijk

Circulaire economie in de praktijk

Inderdaad, ook deze blog gaat over de circulaire economie, het nieuwe economische model waarover iedereen praat. Waarom? Omdat het perspectieven biedt. Wat er mis is met de bestaande economie? Klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Hoe keren we het tij? Door circulair te leren denken.

Eigenlijk is het gek: door de eeuwen heen zijn vele nieuwe industrieën ontstaan, maar de onderliggende economische systemen zijn bijna onveranderd gebleven. De oorspronkelijke industrielanden in de VS en Europa danken hun rijkdom aan het lineaire consumptiemodel, maar nu een groeiende middenklasse in de opkomende wereldeconomieën van Brazilië tot China hun eerste (of tweede) gezinsauto binnen handbereik ziet komen, lijkt de geest uit de fles. We beseffen dat moeder aarde al die nieuwe welvaart nooit zal kunnen bolwerken. Blijven we vasthouden aan het eenzijdig op de productie gerichte lineaire economiemodel, dan zal de CO2- en afvalproductie blijven stijgen. Met meer grondstoffenschaarste, stijgende kosten en (prijs)instabiliteit tot gevolg.

The sky is the limit

Nee, dan de circulaire economie, waarin producenten zich ontwikkelen tot leveranciers van gebruiksdiensten en de nieuwe aanjagers van innovatie worden, waarin stakeholders zakenpartners worden en waar modulaire oplossingen, standaardisatie en clustersamenwerking grote kostenvoordelen opleveren. Eindelijk worden de circulair economische kansen zichtbaar!

En die kansen zijn groot: een transitie van de huidige lineaire Europese economie naar een circulair model levert Nederland volgens recent verschenen TNO onderzoekscijfers 7,3 miljard euro aan extra economische waarde op. Daarbij is juist ook in de gebouwenmarkt nog veel winst te behalen. Op basis van circulaire businessmodellen kunnen we de hergebruikwaarde van gebouwelementen en waardevolle grondstoffen verzilveren. The sky is the limit, juist als het over gebouwen gaat.

Kwaliteit

Het sleutelbegrip is kwaliteit, want het uitgangspunt is dat de waarde én de kwaliteit van grondstoffen behouden blijft. Dat gaat verder dan het klassieke recyclingproductiemodel waarin de waarde van producten in elke gebruiksfase afneemt. In de circulaire economie worden technische en niet-biologische grondstoffen vanaf de eerste verwerkingsfase zodanig ontworpen en geproduceerd dat zij na gebruik zonder kwaliteitsverlies geregenereerd kunnen worden. Hoe doen we dat in de praktijk? Door vanaf de vroegste projectfase circulair te denken en vragen te stellen als: hoe kunnen we kringlopen in de waardeketens sluiten en hoe sturen we de materiaalstromen bij de ontwikkeling en het gebruik van gebouwen?

In mijn werk als duurzaamheidprofessional en ontwikkelingsmanager draait alles om het toevoegen van extra waarde en kwaliteit aan waardeketens: zowel op financieel-economisch, als op milieutechnisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Dat levert mooie projecten op, waaronder het project Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie (RACE) waarin het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio en IMSA hun krachten bundelen om de omslag naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Binnen dit programma wordt niet alleen gewerkt aan technische aspecten zoals circulair ontwerpen en energieneutraal recyclen, maar ook aan de benodigde sociale en systeeminnovatie.

Luister

Waarom verloopt de transitie naar circulaire projecten in de gebouwenmarkt trager dan bijvoorbeeld in de chemische sector en in de kledingindustrie? Ik sluit me graag aan bij de mening van mijn collega Ellis ten Dam, die onlangs in haar blog op dit platform schreef: “De conventionele structuren van de financiële vastgoedmarkten weerspiegelen de grote afstand tussen financierende partijen, ontwikkelpartners en eindgebruikers. Financiers baseren investeringsbeslissingen uitsluitend op het directe rendement van hun vastgoedaandelen. Daardoor is veel vastgoed tot een financieel product gereduceerd. Voor investeerders en vastgoedfondsen blijft de cyclische gebruikswaarde van vastgoed onderbelicht, evenals de specifieke wensen van vastgoedgebruikers.”

De transitie naar een circulaire economie vraagt om keteninnovatie, om nieuwe businessmodellen die ruimte bieden voor ketenoptimalisatie en brancheoverstijgende samenwerking tussen ketenpartners. Maar bovenal zijn partners uitgenodigd die ervoor durven te kiezen om de beleving en de praktische wensen van eindgebruikers centraal te stellen. In mijn volgende blog ga ik hier graag dieper op in. Reacties zijn welkom, want kennisdeling en inhoudelijk debat zijn de duurzame brandstoffen van elke transitie.”

Martine Verhoeven werkt als adviseur Duurzaamheid bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c140 c286
Bernard Wientjes: ‘De Bouwagenda mag niet verdwijnen in kelders ministerie’

Bernard Wientjes: ‘De Bouwagenda mag niet ...

30 mrt om 11:01 uur
timer 2 min

In de tweede podcast van Duurzaam Gebouwd gaan we uitgebreid in op de doelen en resultaten van De Bouwagenda. ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Geef jouw input op de circulaire leidraden van Platform CB’23

Geef jouw input op de circulaire leidraden van ...

19 mrt om 09:01 uur
timer 1 min

Het actieteam van Platform CB’23 vraagt nadrukkelijk om feedback vanuit de hele bouwsector op de ‘80%-versies’ ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225 c244
‘Van waardeloos vastgoed naar waardevast flexgoed’

‘Van waardeloos vastgoed naar waardevast ...

11 feb om 10:01 uur
timer 8 min

In de Week van de Circulaire Economie trok het webinar Circulair Bouwen ruim 150 bezoekers, die afkwamen op een ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Amsterdamse School 2.0

Amsterdamse School 2.0

22-12-2020 om 08:46 uur
timer 4 min

Hermen Jansen: Levensduur, life-cycle, losmaakbaarheid en duurzaamheid; het langetermijndenken staat weer helemaal centraal in ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c278
Groene of grijze circulariteit?

Groene of grijze circulariteit?

26-11-2020 om 15:30 uur
timer 4 min

Daan Bruggink: Cradle2Cradle heeft vanuit de VS in 2002 een heel goede voorzet gegeven en heel veel mensen geïnspireerd ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225 c260
Actuele oogst van circulaire gebouwen biedt inspirerende voorbeelden

Actuele oogst van circulaire gebouwen biedt ...

06-10-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Voor de bouwsector ligt er een forse uitdaging om Nederland in 2050 circulair te maken. De vele circulaire gebouwen ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week van de Circulaire Economie

Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week ...

31-01-2020 om 16:01 uur
timer 3 min

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Versnellingshuis Nederland circulair! ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

13-01-2020 om 12:00 uur
timer 1 min

In de derde BlueCity Podcast over de circulaire economie spreekt klimaatjournalist Ties Joosten met Michel Baars ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c225
Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

09-01-2020 om 10:00 uur
timer 6 min

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen in. Dat moet ...

Lees verder »

c21 c26 c140
Parkeergarages kunnen de stad uit

Parkeergarages kunnen de stad uit

20-12-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

In 2020 wil Ballast Nedam Parking een aantal modulaire parkeergarages een tweede leven geven. “We gaan nog ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

13-11-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

Beluister de nieuwe podcast van BlueCity met als gast Axel Hendriks (Beelen sloopwerken). Hoe staat het met de ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up