Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en vernieuwende samenwerkingen

timer5 min
Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en vernieuwende samenwerkingen

Een duurzaamheidsvisie maakt pas impact als het in de praktijk gestalte krijgt, in de vorm van innovatie, projecten en nieuwe samenwerkingen. Knauf sprak de ambitie uit om al in 2045 CO2-neutraal én een circulaire koploper te zijn. Duurzaam Gebouwd praat met director sustainability Bauke Geuzebroek om erachter te komen hoe deze duurzaamheidsplannen realiteit worden.

Wanneer we Bauke vragen om met ons te bellen om meer details te geven over de duurzaamheidsvisie van Knauf, aarzelt hij geen moment. Hij weet van de hoed en de rand als het gaat om de totstandkoming én de uitwerking ervan. Maar voordat we de diepte ingaan, trapt hij af door het speelveld van zijn organisatie duidelijk te maken: “We zijn een multinationaal familiebedrijf dat bekendstaat om onze gipsen oplossingen. Vanuit onze kerngedachte willen we zorgen dat de levering daarvan gebeurt met veel aandacht voor waarden om ons heen. Zoals mensen, natuur en milieu. We zetten in op die elementen vanuit intrinsieke motivatie. En uit noodzaak. Als wij over honderd jaar nog willen bestaan en zaken willen doen, dan is inzet op duurzaamheid en circulariteit een absolute must.”

Knauf is vertegenwoordigd in alle continenten en dat leidt tot verschillende randvoorwaarden voor duurzaamheid. “Denk aan wet- en regelgeving”, gaat Bauke verder. “Het speelveld waarin we een optimale invulling willen geven aan milieu, duurzaamheid en gebruik van grondstoffen, verschilt nogal. Het einddoel is wél overal hetzelfde: een volledig circulaire economie en geen uitstoot meer van schadelijke broeikasgassen. We weten waar we naartoe moeten, maar de route verschilt per land. Bovenal is duidelijk dat de tijd dringt. We moeten grote stappen zetten.”

Versnelling inzetten

Dat illustreerde een IPCC-rapport, dat aankaartte dat de kans maar 50 procent is dat de opwarming van de Aarde slechts tot anderhalve graad Celsius beperkt blijft. “Dus moeten we er alles aan doen om de versnelling in te zetten en dat voelen wij als bedrijf ook. Als je een klimaatbewuste organisatie bent, dan is het tegengaan van klimaatverandering een van je grootste doelen. Ook bekommer je je om hoe de grondstoffen worden gewonnen die je in je productieproces inzet. Verder is logistiek belangrijk, zo ook onderbouwing van hoe duurzaam en circulair je oplossingen zijn. We willen laten zien dat we een positieve impact hebben op de wereld.”

Volgens Bauke is die overtuiging een grondlegger voor de door Knauf geuite ambitie, waar we eerder aandacht aan besteedden op Duurzaam Gebouwd. “Wij wachten niet tot 2050, maar willen in 2045 al netto CO2-neutraal zijn. Als concern, dus niet alleen in Nederland of Europa, maar wereldwijd. We dragen bij om de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van gebouwen fors te verlagen én het productieproces te verduurzamen. Zodat we ook daar zo min mogelijk energie gebruiken en grondstoffen en gebouwelementen hoogwaardig hergebruiken. Daarnaast vormden we waterbesparingsdoelstellingen. In Nederland begint de watertransitie aandacht te winnen, maar in andere delen van de wereld is de schaarste nóg intensiever zichtbaar en voelbaar.”

Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en vernieuwende samenwerkingen

Circulariteit en gezondheid

Als die uitdagingen nog niet genoeg zijn om in te vullen, is er nog de verwerking van materialen en de positieve óf negatieve impact ervan. Zo is er een Red List Building Materials die aangeeft wat je vooral niet in je huis wilt hebben op het gebied van materialen, een lijst met ‘banned materials’. Bauke: “Het heeft natuurlijk geen zin om circulariteit na te streven voor oplossingen die een negatieve uitwerking hebben op je gezondheid. Daar schuilt een tweestrijd. Soms zijn materialen functioneel, lang houdbaar en zijn ze opnieuw te gebruiken. Maar bevatten ze wel stoffen die niet goed zijn voor mens en dier. De bewustwording hieromtrent is groter dan ooit en we zijn in Nederland relatief ver op dit vlak. Denk bijvoorbeeld aan hoe dit onderwerp in de maatlat Het Nieuwe Normaal is ondergebracht, een standaard die ervoor zorgt dat opdrachtgevers en -nemers dezelfde taal spreken.” Als we Bauke vragen of Knauf nog materialen toepast uit de Red List, reageert hij stellig: “In Nederland zeker niet. Onze overtuiging gaat nog een stap verder. De ambitie staat voor ons hele concern. Dan moeten we een stap verder gaan. Dus we hebben een Red List+, die is nog scherper dan de reguliere lijst. Wij willen zaken onderbouwen, zoveel mogelijk via levenscyclusanalyse (LCA’s)”

Over de grens

Circulariteit, duurzaamheid en gezondheid. Om die diversiteit aan doelstellingen in te vullen is houvast nodig, zeker voor wereldwijd opererende concerns. Volgens Bauke bieden De Sustainable Development Goals, vastgesteld vanuit de Verenigde Naties, een fundament om op verder te bouwen: “Die doelen zorgen ervoor dat we een discussie met collega’s over de grens kunnen voeren over hoe we bijvoorbeeld ‘Goede gezondheid en welzijn’ invullen. Hoe denken Duitsland of Frankrijk daarover? Door een centrale keuze te maken heb je een praatstuk.” Volgens Bauke steekt Nederland vaak de nek uit voor innovatie om de gekozen SDG’s in te vullen: “Ik zie ons als een proeftuin waarin we innoveren en onderzoeken wat er mogelijk is, bijvoorbeeld op het vlak van circulariteit. Die lessen delen we vervolgens weer.”

Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en vernieuwende samenwerkingen

Het lef tonen om te innoveren past in de doelstelling om in ons kikkerlandje in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Bauke vergelijkt onze situatie met die van landen om ons heen: “Waar in Duitsland bijvoorbeeld de controle van bouwkwaliteit van groot belang is, stellen ze in Frankrijk voorwaarden over het percentage hergebruikte materialen. Kijk je naar bijvoorbeeld demontabel bouwen, dan ontstaan in België nu initiatieven om deze bouwmethodiek gemeengoed te maken.” De ontwikkelingen gaan volgens hem in Nederland snel: “Zo leveren we steeds meer bewijslast over circulariteit. En wordt er meer gestuurd op aantoonbare circulaire oplossingen. Ook stellen opdrachtgevers een scherpere uitvraag. Ik juich dat toe. Laat het maar vaker gebeuren dat we uitgedaagd worden door opdrachtgevers. Dat prikkelt ons weer voor research & development.”

Lees het volledige artikel in het e-zine 'Bouwen aan de toekomst van wijken', te vinden in onze kennisbank en via deze link

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Knauf

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c265 c266 c276
Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele waardeketen

Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele ...

De Europese Unie gaat steeds meer bedrijven verplichten te rapporteren over duurzaamheid. De nieuwe Europese regels over de Corporate Sustainability Reporting Directive ...

Lees verder

c21 c225 c259 c266 c276
‘Water is blauw goud’ en ‘red planten van de sloop’

‘Water is blauw goud’ en ‘red ...

Natuurinclusief bouwen en de watertransitie komen langzamerhand steeds meer op stoom. Na alle noodsignalen van het klimaat en de opwarming van de aarde, wordt de ...

Lees verder

c21 c225 c243 c261 c267 c276
Duurzaamheid van marketingcampagne naar core business

Duurzaamheid van marketingcampagne naar core ...

Waar het Nederlandse kabinet soms geitenpaadjes zoekt die duurzame transities vertragen, stelt Europa wel zware eisen. Zoals de verplichte duurzaamheidsrapportage ...

Lees verder

c21 c225 c267 c276
Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Er was een tijd dat duurzaamheid niet meer was dan een aardig containerwoord in een gelikte brochure. Daarin werd in grove schetsen een betere wereld beschreven. ...

Lees verder

c21 c225 c243 c260 c276
Toon moreel leiderschap en red je bestaansrecht

Toon moreel leiderschap en red je bestaansrecht

De urgentie spatte afgelopen donderdag af van de podia tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Met de kersverse ‘stikstofuitspraak’ op ieders lippen, ...

Lees verder

c21 c225 c276
Duurzaam Gebouwd Podcast: Sustainable Development Goals

Duurzaam Gebouwd Podcast: Sustainable Development ...

Vanaf nu luister je naar een kersverse aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast, dit keer over de Sustainable Development Goals. We horen van experts Pieter Fritz ...

Lees verder

c21 c225 c276
Verslag Seminar SDG's: Duurzaamheidsdoelen helpen bij de versnelling van de energie- en materialentransitie

Verslag Seminar SDG's: Duurzaamheidsdoelen helpen ...

We hebben nog 87 maanden te gaan om de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, in te vullen. Duidelijk is dat Nederland goed ...

Lees verder

c21 c225 c243 c244 c245 c276
Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam Gebouwd-partners het aan!

Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam ...

De deadline voor de 17 doelen van de Verenigde Naties (SDG’s) nadert snel. In 2030 willen we onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering uitbannen. ...

Lees verder

c21 c122 c190 c225 c276
MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars makkelijker milieuvriendelijke keuzes ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225 c276
Beter bouwen met verscherpte normen

Beter bouwen met verscherpte normen

Met het ‘Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ onderschrijven veertig organisaties in de bouwsector de wens om het milieuprestatiestelsel ...

Lees verder

c21 c225 c276
Wat doet jouw organisatie aan de SDG’s?

Wat doet jouw organisatie aan de SDG’s?

Welke stappen maakt jouw organisatie op basis van de zeventien duurzame doelen die de Verenigde Naties heeft geformuleerd? Of ben je nog niet zover? Ondertussen ...

Lees verder

c21 c225 c259 c276
Bosk: pleidooi voor boom en natuur

Bosk: pleidooi voor boom en natuur

De afgelopen maanden trok een opvallende, groene stoet door Leeuwarden. Honderd dagen kleurde de hoofdstad van Friesland groen dankzij een ‘wandelend bos’. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up