MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

timer4 min
MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars makkelijker milieuvriendelijke keuzes maken. Daarmee is de milieuprestatie van een gebouw goed te berekenen en kan de milieubelasting van een gebouw effectief omlaag gaan. Dat geldt nu ook voor negen Kooltherm isolatieproducten.

Bij de bouw van nieuwe woningen en kantoren moet volgens het Nederlandse Bouwbesluit verplicht een Milieuprestatiegebouw-berekening (MPG) worden gemaakt. De MPG is de som van de individuele milieukostenindicatoren (MKI’s) van alle toegepaste materialen in het gebouw, uitgedrukt in een bedrag per m2 BVO per jaar. De MKI is een fictieve waarde die staat voor de maatschappelijke kosten die nodig zijn om de milieueffecten van de toegepaste materialen weer ongedaan te maken. In de huidige wetgeving geldt een MPG-eis van 0,8 voor woningen. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen tot 0,5 uiterlijk in 2030. 

Nationale Milieudatabase

De gegevens waarmee een MPG-berekening wordt gemaakt, staan in de Nationale Milieudatabase (NMD). Voor de registratie van een product in de NMD wordt een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Een LCA brengt alle milieueffecten van een product in kaart over de gehele levensloop. Van het winnen en transporteren van de grondstoffen en de energie die nodig is bij de productie en het vervoer naar de bouwplaats tot de verwerking van het materiaal bij einde-levensduur. Maar ook de prestaties van de producten spelen hierin een rol. Het resultaat wordt uitgedrukt in een specifieke reeks milieu-indicatoren, die in Nederland worden gewogen en samengevoegd tot een één-punt-score: de MKI van het product. Deze LCA-berekening wordt door een deskundige van de NMD geverifieerd.  

MPG beïnvloeden

“Dat betekent dat je in de ontwerpfase van een nieuwbouwproject op productniveau de MPG van het totale gebouw kunt beïnvloeden door te kiezen voor producten met een lage MKI-score”, zegt Frank Postma, eigenaar van het onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureau Bouwvisie. Materialen als beton, staal en glas drukken zwaar op de MPG van gebouwen, net als de technische installaties, waaronder ook zonnepanelen. “Van isolatiemateriaal is de MKI-score veel minder hoog en ook de invloed op de totale MKI-score is, met maximaal 15%, beperkt. Toch kan het wel degelijk van positieve invloed zijn op de MPG van nieuwe woningen en kantoren”, aldus Postma. 

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

Producten registreren

In de NMD zijn de producten in drie verschillende categorieën geregistreerd: ‘producent specifiek’, ‘branchegemiddelden’ en ‘generieke materiaalprofielen’. Producten in deze laatste groep zijn door NMD beschikbaar gesteld als vangnet voor het geval dat er vanuit de producenten en branches geen registraties zijn.
In MPG-berekeningen geldt voor deze producten een ophoogfactor van 30%. Het is daarom zinnig om als bedrijf of als branche producten te registreren. Samen met de NVPU-branche heeft Kingspan Insulation PIR-registraties in de NMD toegevoegd, die van toepassing zijn op het Therma-portfolio. En recentelijk zijn ook de MKI-scores van de Kooltherm-isolatieplaten geregistreerd.

Snel berekenen

Via een aantal door de NMD erkende rekeninstrumenten kunnen architecten, ingenieurs en adviseurs snel en eenvoudig een MPG-berekening maken. Postma: “Wij gebruiken hiervoor het rekenprogramma GPR-Materiaal. Daarin staan alle in de NMD opgenomen en gecategoriseerde producten. Van ieder product staat de MKI-score per levensfase beschreven. Dit zijn de productiefase, constructiefase, gebruiksfase, afdankfase en de fase buiten de gebouwlevensloop.”

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

Vervolgens kan binnen iedere ‘elementgroep’ gekozen worden voor de producten die in het gebouw toegepast worden. “Daar kun je in het ontwerp dus al heel gericht sturen op een zo laag mogelijke MPG en het effect van verschillende producten op die score met elkaar vergelijken”, aldus Postma.

Planet Passionate

De lage MKI-scores van het Kooltherm-assortiment zijn mede het gevolg van het Planet Passionate-programma van Kingspan Insulation. Daarin werkt de producent nauw samen met leveranciers om de uitstoot in de gehele keten te beperken en wordt intern gekeken hoe zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van groene energiebronnen. 

Volgens Postma sluit die ambitie aan bij de verdere ontwikkeling en aanscherping van de MPG. “Wordt nu voor de MPG voornamelijk gekeken naar betere isolatiewaarden, dunnere isolatiematerialen aan de gevel en de milieuprestatie van materialen, in de toekomst komen daar aanvullende en verzwarende eisen bij. Zo gaan ook zaken als cradle2cradle, hergebruik en de hoeveelheid milieubelastende materialen in producten een grotere rol spelen.”

In het Planet Passionate-programma wordt momenteel al ingezet op duurzaamheid dankzij energiebesparende maatregelen, het zelf op locatie opwekken van energie en de inkoop van renewable energie. Daardoor zijn de productiefaciliteiten sinds 2020 al volledig energieneutraal. Voorts haalt Kingspan Insulation het eigen productafval op van de bouwplaats. Dit wordt hergebruikt als brandstof voor nieuwe energie en grondstof voor nieuwe producten.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c40 c140 c225 c237 c276
Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en vernieuwende samenwerkingen

Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en ...

Een duurzaamheidsvisie maakt pas impact als het in de praktijk gestalte krijgt, in de vorm van innovatie, projecten en nieuwe samenwerkingen. Knauf sprak de ambitie ...

Lees verder

c21 c225 c265 c266 c276
Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele waardeketen

Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele ...

De Europese Unie gaat steeds meer bedrijven verplichten te rapporteren over duurzaamheid. De nieuwe Europese regels over de Corporate Sustainability Reporting Directive ...

Lees verder

c21 c225 c259 c266 c276
‘Water is blauw goud’ en ‘red planten van de sloop’

‘Water is blauw goud’ en ‘red ...

Natuurinclusief bouwen en de watertransitie komen langzamerhand steeds meer op stoom. Na alle noodsignalen van het klimaat en de opwarming van de aarde, wordt de ...

Lees verder

c21 c225 c243 c261 c267 c276
Duurzaamheid van marketingcampagne naar core business

Duurzaamheid van marketingcampagne naar core ...

Waar het Nederlandse kabinet soms geitenpaadjes zoekt die duurzame transities vertragen, stelt Europa wel zware eisen. Zoals de verplichte duurzaamheidsrapportage ...

Lees verder

c21 c225 c267 c276
Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Er was een tijd dat duurzaamheid niet meer was dan een aardig containerwoord in een gelikte brochure. Daarin werd in grove schetsen een betere wereld beschreven. ...

Lees verder

c21 c225 c243 c260 c276
Toon moreel leiderschap en red je bestaansrecht

Toon moreel leiderschap en red je bestaansrecht

De urgentie spatte afgelopen donderdag af van de podia tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Met de kersverse ‘stikstofuitspraak’ op ieders lippen, ...

Lees verder

c21 c225 c276
Duurzaam Gebouwd Podcast: Sustainable Development Goals

Duurzaam Gebouwd Podcast: Sustainable Development ...

Vanaf nu luister je naar een kersverse aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast, dit keer over de Sustainable Development Goals. We horen van experts Pieter Fritz ...

Lees verder

c21 c225 c276
Verslag Seminar SDG's: Duurzaamheidsdoelen helpen bij de versnelling van de energie- en materialentransitie

Verslag Seminar SDG's: Duurzaamheidsdoelen helpen ...

We hebben nog 87 maanden te gaan om de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, in te vullen. Duidelijk is dat Nederland goed ...

Lees verder

c21 c225 c243 c244 c245 c276
Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam Gebouwd-partners het aan!

Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam ...

De deadline voor de 17 doelen van de Verenigde Naties (SDG’s) nadert snel. In 2030 willen we onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering uitbannen. ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225 c276
Beter bouwen met verscherpte normen

Beter bouwen met verscherpte normen

Met het ‘Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ onderschrijven veertig organisaties in de bouwsector de wens om het milieuprestatiestelsel ...

Lees verder

c21 c225 c276
Wat doet jouw organisatie aan de SDG’s?

Wat doet jouw organisatie aan de SDG’s?

Welke stappen maakt jouw organisatie op basis van de zeventien duurzame doelen die de Verenigde Naties heeft geformuleerd? Of ben je nog niet zover? Ondertussen ...

Lees verder

c21 c225 c259 c276
Bosk: pleidooi voor boom en natuur

Bosk: pleidooi voor boom en natuur

De afgelopen maanden trok een opvallende, groene stoet door Leeuwarden. Honderd dagen kleurde de hoofdstad van Friesland groen dankzij een ‘wandelend bos’. ...

Lees verder

Reacties

Ik twijfel niet aan de inspanningen die Kingspan levert om betere producten te produceren. En ik juich dit zeker toe. Maar dit is een duidelijk signaal dat we meer specifieke producten in de NMD moeten krijgen: zo snel mogelijk. Als ik kijk bij de milieuclassificaties van Nibe zie ik dat PIR een milieu klasse heeft van 4b: een minder goede keuze. Er zijn isolatiematerialen die beter scoren met milieu klasse 1, 2 of 3. Hoog tijd dat de materialen met 'generieke materiaalprofielen' snel worden omgezet naar 'producent specifiek' zodat de ophoogfactor van 30% komt te vervallen en we écht duurzame keuzes kunnen gaan maken op product niveau binnen de MPG.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up