De betonketen sluiten!

De betonketen sluiten!

Onze bouwsector laat heel veel mogelijkheden liggen voor het hoogwaardig recyclen van beton. De uitdaging ligt niet bij de techniek, maar bij het beter ondersteunen van opdrachtgevers. 

Voor de grootste bouwproductenstroom, de betonketen, biedt de circulaire economie mooie kansen. Bekeken door een circulaire bril zijn bouwwerken en steden lokale grondstofbanken, die we keer op keer kunnen gebruiken als basisingrediënten. Sommige leveranciers nemen nu al hun destijds geleverde betonvloerplaten en betonstraatstenen terug voor hun productie: beton als een ‘never ending story’.

Toename van schaarste

In Nederland wordt voornamelijk grind toegepast als grof toeslagmateriaal voor beton. De enige grootschalige winning van grind in Nederland - het Grensmaasproject – eindigt waarschijnlijk in 2022. Geleidelijk neemt de schaarste aan grind toe, vooral door het niet meer afgeven van winningsconcessies. Als ook nog eens de nieuwbouwmarkt zich verder herstelt, stijgt de behoefte aan grove toeslagmaterialen voor beton in 5 à 10 jaar tijd met 1,5 tot bijna 2 keer.

Design for recycling

Een milieuvriendelijk alternatief voor grind is betongranulaat verkregen uit betonpuin. Voor bijvoorbeeld fietspaden, rotondes, geluidswallen en betonstraatstenen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van meer dan 50% ‘grindvervangend materiaal’. Ook voor constructieve betontoepassingen is er al veel mogelijk (CUR Aanbeveling 112).

Desondanks werd in 2014 maar 2 tot 3% van het grind vervangen door betongranulaat. In 2025 tot 2030 moet dat percentage betongranulaat zeker omhoog kunnen naar 30%. De ambitie voor veel meer betongranulaat in beton sluit aan bij de dalende behoefte aan betongranulaat als funderingsmateriaal in de krimpende wegenbouw.

Opschaling met 30 bedrijven en overheid

Mythevorming over betonkwaliteit, goede bewijslast of het huidige normenkader verhindert opschaling. Constructeurs en ontwerpers hebben bijvoorbeeld huiver, omdat invoerparameters voor hun constructieve berekeningen ontbreken bij de inzet van meer dan 30% betongranulaat. Verder zijn er investeerders en verzekeraars die specifieke garanties willen over bijvoorbeeld de brandveiligheid van beton met betongranulaat. In het MVO Netwerk Beton werken wij met 30 bedrijven en de overheid samen om tot een opschaling te komen. Met de benodigde kwaliteitsgaranties ‎die de hele keten kent en naleeft. Daarnaast is het zaak de koudwatervrees weg te nemen bij degenen die investeren, ontwerpen en bouwen.

Waardering betongranulaat

De opdrachtgever – vaak de architect, de ontwerper of de aannemer – heeft voor de aanbesteding al een scala aan instrumenten, die toepassing van betongranulaat waarderen: EMVI-teksten, LCA/MKI en labels zoals BREEAM (GreenCalc), LEED en GPR.

Het MVO Netwerk Beton gaat graag met opdrachtgevers om tafel om hen te helpen hun circulaire ambitie concreet te maken. Laten wij ons samen gaan inzetten voor ‘design for recycling’.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

4 dec om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
44 miljoen subsidie voor circulaire economie

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

13 aug om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c190 c225
De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12 aug om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

c21 c140 c225
Verregaand verduurzamen door meer met minder

Verregaand verduurzamen door meer met minder

9 jul om 08:00 uur
timer 5 min

‘To sustain our future, rich in colour’. Dat is de slogan die prijkt op de website van Baril, leverancier ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234 c253
Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

6 feb om 10:00 uur
timer 7 min

Duurzame bedrijvendokter Jaap de Vries over desinformatie, blauwe diesel en iPads op wielen. Velen zoeken ...

Lees verder »

c21 c140 c190 c225
Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24 jan om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234
Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

22 jan om 12:01 uur
timer 6 min

Met tientallen samenwerkingsprojecten maakte Jaap de Vries naam in Friesland: “Als je voldoende koplopers ...

Lees verder »

c21 c140 c148 c225
Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek en Circulaire Economie

Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek ...

07-12-2018 om 07:00 uur

Het langverwachte Duurzaam Gebouwd #41 ligt op de mat. Dit keer belichten we de thema’s Klimaattechniek ...

Lees verder »

c21 c140 c225
Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein Breda

Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein ...

28-11-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

Het in 2017 opgeleverde kantoor van het sociaal domein van gemeente Breda combineert circulariteit, gezondheid ...

Lees verder »

c21 c140 c225
'Winnaar Circulaire Ring, vertel nou eens hoe je dat doet?'

'Winnaar Circulaire Ring, vertel nou eens hoe ...

02-11-2018 om 08:00 uur
timer 4 min

Je zult hem maar winnen: de Circulaire Ring. Een award en titel die alleen voor de duurzaamste gemeente van Nederland ...

Lees verder »

c21 c122 c140 c225
‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch naar de circulaire economie’

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch ...

01-11-2018 om 16:00 uur
timer 3 min

De kanteling richting een economie zonder afval is in volle gang. Overal in Nederland zien we initiatieven ontpoppen, ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
'Demontabel bouwen is geen utopie meer'

'Demontabel bouwen is geen utopie meer'

26-10-2018 om 08:00 uur
timer 5 min

Al bijna 90 jaar voorziet voormalig familiebedrijf Aberson de bouw en vastgoed van oplossingen voor de verduurzaming ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up