Seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden

Overheden hebben een stip op de horizon: In 2050 100% gerecyclede grondstoffen gebruiken. Hiervoor is NU een kanteling in je beleid nodig. Alle goederen en diensten die jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft moeten veel duurzamer worden. Met duurzaam inkopen & aanbesteden, ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen genoemd, verplichten zij zich aan veel scherpere eisen voor hun inkoop. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. Wil je als overheid circulair worden, dan moet je NU aan de slag. 

In dit seminar laten we diverse voorbeelden zien van partijen die werken aan duurzaam inkopen en/of aanbesteden. De eerste partijen die spreken zijn bekend. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt u mee in zijn beleid rondom de verduurzaming van vastgoed en Antea Group geeft u een voorbeeld van een succesvolle, duurzame aanbesteding in de infra. Alba Concepts zal u vertellen hoe van circulariteit in de bouw een meetbaar doel gemaakt kan worden. Kortom: beleidsmakers maar vooral inkopers en aanbestedende diensten: kom naar dit seminar en laat u inspireren!

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Welkom op locatie door de dagvoorzitter
Niels van Ommen
09:40 uur keyboard_arrow_downHoe het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan de transitie naar een circulaire economie
De aanpak, leerervaringen, kansen en obstakels
10:05 uur keyboard_arrow_downCirculariteit in de bouw. Een meetbaar doel.
Wouter Roemaat
Ja. Het gaat uiteindelijk om het formuleren van een juiste uitvraag. Maar om dat te kunnen doen, vraagt dat een visie op wat je wilt bereiken. En wat is dat nu eigenlijk bij circulariteit? En hoe doe je dat? En nog belangrijker: Hoe behaal je het gewenste resultaat?
10:30 uur Pauze
11:10 uur keyboard_arrow_downKunnen wij circulair bouwen door circulair in te kopen?
Evert Schut
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig circulair te werken. Het besef dringt door dat daar meer voor nodig is dan een aanvulling op het inkoop proces. Het heeft invloed op vele interne werkprocessen en zal ook gaan zorgen voor belangrijke nieuwe relaties met deels nieuwe marktpartijen. Aan de hand van een voorbeeld schets Evert wat ons te wachten staat.
11:35 uur keyboard_arrow_downCirculair Aanbesteden in de praktijk – tips en tricks
Jasper Flapper
Antea Group heeft inmiddels meerdere aanbestedingen ‘circulair’ uitgevoerd. We hebben onder meer de gemeente Lansingerland en de gemeente Haarlem, Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat ondersteund bij het circulair aanbesteden van verschillende infra-projecten en projecten in de openbare ruimte. Waarin verschilt circulair aanbesteden van ‘gewoon’ aanbesteden? Hoe betrek je de markt en je de beheerders in het proces? Welke kennis heb je nodig? Hoe meet je ‘circulariteit’? Kost het meer tijd en meer geld? Wat waren de effecten en successen van onze aanpak? Samengevat: Wat gaat probleemloos en welke lessen hebben we geleerd?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen we je mee in het aanbestedingsproces vanaf de intake tot en met de uitvoeringsfase.
12:00 uur Napraten met lunch

Inschrijven

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Alba Concepts
Antea Group

 

keyboard_arrow_up