Renovation Wave Event

Surf mee op de European Renovation Wave. Nederland en Europa willen het jaarlijkse aantal renovaties verdubbelen. Hoe kan Europa ons daarbij helpen? Welke oplossingen en inzichten maken versnelling mogelijk? En minstens zo belangrijk: hoe bouwen we coalities om bewoners, eigenaren en bedrijven over de streep te trekken? De Nederlandse gezant duurzaam bouwen neemt ons mee in de Renovation Wave, experts delen hun ervaringen en nodigen jou uit voor de komende golf aan renovaties.

Gratis deelname: schrijf nu in

Tijd Programmaonderdeel
10:00 uur Opening dagvoorzitter Lianda Sjerps-Koomen
Lianda Sjerps-Koomen (Stroomversnelling + Rc Panels)
10:05 uur keyboard_arrow_downOpening Mohammed Chahim, lid Europees Parlement
Mohammed Chahim (PvdA / S&D)
Renovation Wave: wat heb je eraan?
10:15 uur keyboard_arrow_downDe Renovation Wave in Nederland
Robert Dijksterhuis (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
Nederland is op weg om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in lijn met de ambitie van de Europese Green Deal. Wat betekent dit concreet voor de energietransitie in de gebouwde omgeving? Wat doet de overheid om renovatie te stimuleren? Hoe helpt het Europese perspectief? En wat zijn de kansen en uitdagingen voor ondernemers, woningeigenaren, huurders en hun omgeving?
10:35 uur keyboard_arrow_downStronghouse: Perspectief huiseigenaar
Hein Braaksma (Stronghouse)
We kunnen geen renovatie doelstellingen halen zonder de individuele huiseigenaar. Maar wat wil die eigenaar? Wat is voor hem of haar belangrijk? En hoe kunnen we hem of haar gerichter helpen in de reis van niets doen naar een volledig gerenoveerd huis?
10:50 uur keyboard_arrow_downINDU-ZERO: Verduurzaming: Industriële prefab renovatie voor woningen uit 1965-1985
Ulla-Britt Krämer (INDU-ZERO)
Overijssel wil bestaande woningen sneller en goedkoper energieneutraal maken. Daarvoor ontwikkelt deze provincie, samen met 13 partners in 6 landen, een blauwdruk voor een NOM renovatiefabriek: project INDU-ZERO. De fabriek gaat prefab ‘renovatiepakketten’ ontwikkelen voor grootschalige renovatie van grondgebonden woningen en appartementencomplexen naar NOM (nul-op-de-meter). Door het hele proces mee te nemen van begin tot het einde – van het inmeten van de huizen, over de productie tot de daadwerkelijke renovatie, gaan huidige kosten significant omlaag.
11:05 uur keyboard_arrow_downGedeputeerde provincie Drenthe & Overijssel
Tjisse Stelpstra, Tijs de Bree
Renovatie is een nationale, Europese opgave, maar het daadwerkelijke werk vindt lokaal plaats. Hoe maken we dat werk in de regio mogelijk? Dat doen we ook door breder te kijken: Renovatie is meer dan verbouwen, het is ook samenleven, het is ook de regionale economie stimuleren en het is onze zorg voor toekomstige generaties.
11:20 uur Pauze
11:30 uur keyboard_arrow_downEerste ronde break-out sessies met Best Practices
Zie onderstaand sessie 1 - 3 waaruit je kunt kiezen deze ronde.
11:30 uur keyboard_arrow_downSessie 1: Inkopen van industriële renovatiepakketten door woningcorporaties in een bouwstroom (flow)
Rutger Vrielink (Woningcorporatie Domijn)
Hoe kun je als woningcorporatie betaalbaar verduurzamen en tegelijkertijd snelheid maken alsmede organisatorisch de klus klaren? Vrielink vertelt de ervaringen van Domijn met het opschalen van verduurzaming (bouwstroom) en het inkopen van renovatiepakketten uit de fabriek.
11:30 uur keyboard_arrow_downSessie 2: Best Practice ProjectZero DK
Peter Rathje (ProjectZero)
Voor de Deense gemeente Sonderborg maakt ProjectZero de transitie naar nul CO2 emissions in 2029 mogelijk. Sinds 2007 is de CO2 uitstoot al met 51,7% gedaald en de eindsprint is ingezet. Hoe werkt ProjectZero hiervoor met lokale overheid, burgers en bedrijfsleven? Hoe betrekt het banken en vaklieden? En hoe kan je lokaal het nationale beleid beïnvloeden? Laten we meer leren van Denemarken.
11:30 uur keyboard_arrow_downSessie 3: How does the Energiesprong principle work in Germany?
Uwe Bigalke (Energiesprong)
Energiesprong is a new and innovative renovation principle that is currently causing a sensation worldwide. It stands for high living comfort, short renovation times and an innovative financing model. After renovation to the NetZero standard, the building generates as much energy for heating, hot water and electricity over the year as is required. And that without burdening the residents with long construction times. In the future, it should also be possible to implement this refurbishment without affecting heating rents. For this purpose, the Energiesprong principle relies on a digitized construction process, high-quality, standardized solutions with serially prefabricated elements and a long-term performance promise.
12:00 uur Pauze
12:10 uur keyboard_arrow_downTweede ronde break-out sessies met Best Practices
Zie onderstaand sessie 1 - 3 waaruit je kunt kiezen deze ronde.
12:10 uur keyboard_arrow_downSessie 1: Best Practice Drents Energie Loket
In het Drents Energie Loket werken provincie, gemeenten en bedrijfsleven samen om huiseigenaren te adviseren over verduurzaming. Hoe helpt die samenwerking de huiseigenaar? En hoe is die samenwerking de motor voor Drents renovatie succes?
12:10 uur keyboard_arrow_downSessie 2: De energietransitie snel dichterbij voor 40.000 bestaande woningen in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen.
Joke Kok (Gemeente Zwolle)
Van corporaties, woningeigenaren, VvE’s en andere gebouweigenaren vragen we verduurzamingsmaatregelen te nemen. Dit in aanloop naar de aanleg van een warmtenet of een all-electric oplossing. Dat blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Veel mensen vinden het een hoop gedoe en ingewikkeld. Hoe kunnen zij daarbij het best worden ondersteund? Is een collectief ontzorgend aanbod namens de gemeente wenselijk? Hoe vul je als gemeente je regierol in? Wat hebben gemeenten van de markt nodig? En wat heeft de markt van de overheden nodig? De steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken samen met de provincies Overijssel en Gelderland aan de ontwikkeling van Transform, een inclusieve, ontzorgende aanpak voor de verduurzaming van particuliere woningen. De kern van het project is het inrichten van een marktplein voor ontzorgende concepten, het faciliteren van de onderhandeling tussen vragers en aanbieders en de financiële advisering van bewoners.
12:10 uur keyboard_arrow_downSessie 3: Het WOAB – het woningabonnement maakt je huis comfortabel en duurzaam
Wil je niet investeren in je huis, maar wel meer comfort en minder energie verbruiken? Dan is het woningabonnement de oplossing. De WOAB regelt alles en je woonlasten blijven gelijk. Met 15 jaar prestatiegarantie en steun van de provincie en gemeente, dus vertrouwd.
12:40 uur keyboard_arrow_downHoe nu verder?
We praten je bij over wat er in de sessies voorbij is gekomen en gaan aan de slag met de vraag: hoe nu verder?
12:55 uur keyboard_arrow_downAfsluiting door dagvoorzitter Lianda Sjerps-Koomen
Lianda Sjerps-Koomen (Stroomversnelling + Rc Panels)
Wat neemt u mee naar huis?

Gratis deelname: schrijf nu in

Je gegevens
Contactgegevens
Adresgegevens
incl. toevoegingen
Bijzonderheden
Overige gegevens
Akkoord
keyboard_arrow_up