Wakker worden met… Bert Melles

Wakker worden met… Bert Melles

ABC Nova is een integraal werkend adviesbureau op het gebied van ruimtelijke projecten en processen en adviseert opdrachtgevers over optimale woon-, werk-, leer- en leefomgevingen. Dat gebeurt met oog voor de belangen van vandaag en overmorgen. Wat zijn die belangen en welke rol speelt duurzaamheid daarbij? Directeur Bert Melles geeft tekst en uitleg. 

Welke ontwikkelingen ziet u bij het verbinden van duurzaamheid aan de projecten?

"We gaan dit jaar steeds meer merken van wat ik ‘de tweede elektrificeringsgolf’ noem. Het effect van een heel lage elektriciteitsprijs bepaalt de komende jaren in grote mate de technische oplossingen voor energielevering in gebouwen."

Wat betekent dat concreet?

"Dat we minder met gas doen en meer met elektriciteit en opslag van elektriciteit, naast warmte-koude-opslag. Dat zijn de thema's voor de komende jaren en daardoor verandert bijvoorbeeld de rol van energiebedrijven sterk. We staan nog aan het begin, maar twee belangrijke invloeden jagen dit aan. In het buitenland, met name Duitsland, zorgt duurzame elektriciteitsopwekking voor verlaging van de energieprijzen. Daarnaast zal energieopslag sterk opschalen en een boost krijgen. Kijk ook naar de passiefbouw, die in toenemende mate toegepast gaat worden. Gebouwen worden anders en dat begint bij het ontwerpen. Als lokale elektriciteitsopwekking steeds belangrijker wordt, zien we dat terug op en rond die gebouwen."

Verandert daardoor de rol van ABC Nova?

"In die zin dat wij onze opdrachtgevers moeten wijzen op deze trends. Wij ontwerpen niet zelf de gebouwen, maar de invloed van de energietransitie speelt wel een rol bij gebiedsontwikkeling en ook in het ontwerpproces voor de bebouwing. Het pure projectmanagement verandert er niet door, maar wel heeft het invloed op de advisering naar onze opdrachtgevers toe. Zo zullen andere energie-oplossingen van grote invloed zijn op de exploitatieberekeningen, die wij voor onze opdrachtgevers maken. Ook zal dat van invloed zijn op de te kiezen contractvorm. Juist als het rendement van omgaan met energie een rol gaat spelen, verschuift de vraag naar contractvormen waarbij innovatie en gebruiksprestaties steeds meer beloond (moeten) gaan worden. Contractvormen zullen zo dus niet meer alleen gericht zijn op de ontwerp- en uitvoeringsfase, maar zeker ook op de gebruiks- en onderhoudsfase. Denken in total-life-cyclebenadering wordt steeds belangrijker. “

Zijn er al voorbeelden van wat die nieuwe elektrificeringsgolf brengt?

"Het gaat zeker spelen bij woongebouwen. Tot nu toe ging het daarbij vooral over warmte-koude-opslag en het in balans brengen daarvan. Wat we bij het toepassen van energie-opslagsystemen voor elektriciteit zien, is dat het ruimte vergt. De tuinen van grondgebonden woningen gaan accusystemen bevatten en ook bij flats gaan voorzieningen getroffen worden voor energieopslag."

Dat geldt voor nieuwbouw en ook bij herontwikkeling en renovatie?

"Ik denk dat bij laagbouw energieopslag ook heel goed bij herontwikkelingsprojecten kan. Het punt is dat wat je als bewoner overdag aan energie binnenhaalt, je 's avonds verbruikt. Zelf opslaan is dan de oplossing. Er zijn zelfs mensen die roepen dat elektriciteit gratis wordt. Dat gaat mij wat ver, maar de omslag naar zelfopwekking en -opslag zal een zeer grote vlucht nemen. Je ziet aan de internationale energiespelers dat die daarop – proberen te – anticiperen in Europees verband en capaciteit afbouwen. Kijk bijvoorbeeld naar E.on die recent de centrales met fossiele energieopwekking in de verkoop heeft gedaan."

Wat speelt er voor ABC Nova nog meer dit jaar?

"Als bedrijf willen we in toenemende mate een kennisplatform zijn. We gaan aan de hand van een studies van futurologen laten zien hoe de wereld er na 2020 uitziet. Daar stoppen we nodige tijd en effort in. Daar gaan we in een lab, een soort netwerkomgeving – wellicht samen met andere partijen – veel aandacht aan geven. Om het vervolgens voor een groter publiek toegankelijk te maken.”

ABC Nova heeft die behoefte aan kennis gepeild in de markt?

"Ja, en daar zit ook onze toegevoegde waarde. Wij weten dat we overal het algemeen goed scoren op kennis en daadkracht en dat willen we op deze wijze verder ondersteunen. Juist als het erom gaat over hoe woningen eruit gaan zien of een hele stad of de infrastructuur in een gebied, willen we kennis verspreiden. (Binnen)steden zullen bijvoorbeeld veranderen. Niet alleen waar het energievoorziening betreft, maar denk ook aan voedselproductie. We willen niet alleen laten zien wat nodig is om dat technisch voor elkaar te krijgen, maar ook wat daarvoor in het proces nodig is. Hieraan geven we dit jaar veel aandacht."

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c225 c246 c269
De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan rollen

De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan ...

31 jan om 10:01 uur
timer 6 min

Witteveen+Bos is sinds kort aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dat heeft alles met de grote ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246
Wordt nieuwe Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch tekort’?

Wordt nieuwe Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch ...

04-10-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Gaat het werk van planologen eenvoudiger worden dankzij de invoering van de Omgevingswet? Co Verdaas geeft antwoord.

Lees verder »

c21 c134 c225
Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17-05-2019 om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

c21 c134 c186 c225 c237
Stedelijk ontwerp en de nieuwbouweisen BENG

Stedelijk ontwerp en de nieuwbouweisen BENG

10-05-2019 om 15:30 uur
timer 1 min

Ruimtelijke ontwerpers lijken op het eerste gezicht een ‘vreemde eend in de bijt’ als het gaat om bijna ...

Lees verder »

c21 c134 c137 c225 c243
Zomerse zoektocht naar duurzamere gebouwde omgeving

Zomerse zoektocht naar duurzamere gebouwde omgeving

03-05-2019 om 11:00 uur
timer 1 min

Gezocht voor pitches tijdens bbq: producten die bijdragen aan een duurzamere energieleverende gebouwde omgeving.

Lees verder »

c21 c134 c135 c225
Schuiven aan de knoppen van het mengpaneel Omgevingswet

Schuiven aan de knoppen van het mengpaneel Omgevingswet

26-04-2019 om 10:45 uur
timer 4 min

Door de nieuwe Omgevingswet moeten bouwprojecten makkelijker de weg van tekentafel naar realisatie kunnen vinden. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c237 c238
'Binnen vastgoed dagelijks bezig met biodiversiteit'

'Binnen vastgoed dagelijks bezig met biodiversiteit'

26-04-2019 om 08:00 uur
timer 8 min

Of het nu gaat om duurzaamheid, biodiversiteit of de gezondheid van de gebruikers; groen is niet meer weg te denken ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c225
De spagaat van gemeenten

De spagaat van gemeenten

16-04-2019 om 16:00 uur
timer 2 min

Naast het standaard dagelijks reilen en zeilen, komt de aanstaande Omgevingswet als een zware tanker af op gemeentelijke ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Volgende Bouwpoort richt pijlen op omgevingswet

Volgende Bouwpoort richt pijlen op omgevingswet

01-04-2019 om 13:00 uur
timer 1 min

Dankzij de Omgevingswet moet het eenvoudiger worden om bouwprojecten te starten en sneller richting realisatie ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up