Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

timer3 min
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben daar nadrukkelijk mee te maken, maar zijn slechts een schakel in een veel groter geheel. Vandaar dat het Hoogheemraadschap van Rijnland in het ontwerp van een nieuwe Waterschapsverordening een set van regels heeft opgesteld om met de verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling samen de juiste stappen te kunnen zetten.

De komende jaren worden er in het gebied van het Hoogreemraadschap van Rijnland mogelijk 100.000 nieuwe woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge, maar ook meer natte perioden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatbestendige regels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Namens het Hoogheemraad van Rijnland zegt Marco Kastelein: “Doordat de regels verplicht worden, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. We lopen hiermee vooruit op landelijke regels waaraan gewerkt wordt. We zetten hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van inwoners en ondernemers in Rijnland.”

Slimme inrichting

Het Rijnlands gebied moet door de klimaatverandering grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte. Om klimaatbestendig te worden, moet het gebied slim ingericht worden. Aan de hand van regionale klimaatvisies werkt Rijnland daar al hard aan samen met provincies en gemeenten. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Daarom voert Rijnland verplichte klimaatbestendige regels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Specifieke doelen

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe grote gebiedsontwikkelingen (>5.000 m2) en zijn gericht op specifieke doelen, zoals:

  • het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte;
  • het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik;
  • het scheppen van een gezonde leefomgeving.

Zo moeten nieuwe grote gebiedsontwikkelingen straks voldoen aan de 90-millimeterregel, waarvoor aangetoond moet worden dat een gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur aankan. Bijvoorbeeld door water op te vangen in de bodem, sloten, open water en andere vormen van wateropslag.

Regels Waterschapsverordening

De klimaatbestendige regels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening. Deze verordening vervangt op termijn de huidige Keur en Uitvoeringsregels, waarin alle regels staan over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet kan doen bij water, dijken en gemalen. Het ontwerp van de Waterschapsverordening is op woensdag 1 februari door de Verenigde Vergadering van Rijnland goedgekeurd. Hierdoor kan Rijnland nu de laatste stappen zetten voordat de regels in gebruik genomen worden. De Waterschapsverordening is gepubliceerd in het Waterschapsblad en tot 23 maart 2023 kunnen inwoners en bedrijven van Rijnland nog meedenken en reageren op de verordening.

Foto boven: Oude Rijn met Koningin Máximabrug naar ontwikkelingsgebied Gnephoek (Alphen aan de Rijn).

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c135 c160 c225 c265
Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming gebouwen

Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming ...

Het verduurzamen van vastgoed staat volop in de belangstelling, met Energielabel C als aanjager. Die verplichting is echter nog lang niet overal gerealiseerd. Vandaar ...

Lees verder

c21 c135 c225 c237 c243 c299
Is jouw dak groen, geel of blauw?

Is jouw dak groen, geel of blauw?

Nu er in veel regio’s boter bij de vis moet wat betreft het invullen van de opgave die elke RES zich heeft gesteld, komen daken steeds meer in het vizier. ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c280 c298
Hoe overleef je de ‘valley of death’ van de wijkaanpak?

Hoe overleef je de ‘valley of death’ ...

Wat zijn de actuele knelpunten in de energietransitie? Die onderwerpen vormen de basis van een serie events van Stroomversnelling, genaamd De Shift, waarin ...

Lees verder

c21 c135 c140 c190 c225 c265 c298
Gamechanger in de bouw en infra: programmatisch inkopen

Gamechanger in de bouw en infra: programmatisch ...

Het congres Gamechangers in de Bouw & Infra, editie 2023, stond op 13 februari bol van de kennisdeling en systeemveranderingen. Naast de inspirerende keynotes ...

Lees verder

c21 c135 c185 c225
Congres Gamechangers: debat over eisen duurzaam bouwen

Congres Gamechangers: debat over eisen duurzaam ...

‘Normen zijn een ziekte’, klonk het eerder uitdagend in een discussie over het Congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Het was de aanleiding om ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c244
Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

De versnelling en opschaling van de woningbouw is gebaat bij een vereenvoudiging van de regels. Precies dat was afgelopen week in het nieuws, maar dan wel via twee ...

Lees verder

c21 c54 c135 c243
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het prijsplafond voor energie. De bedragen die de Rijksoverheid ...

Lees verder

c21 c135 c225 c277 c295
Succesvol samenwerken aan klimaatadaptatie

Succesvol samenwerken aan klimaatadaptatie

Er wordt heel wat gesproken en vergaderd over het tackelen van de klimaatverandering. Over het werkelijke uitvoeren, het dóén, heerst op veel fronten ...

Lees verder

c21 c135 c225 c265
Drie ministeries samen aan de slag met CO2-Prestatieladder

Drie ministeries samen aan de slag met CO2-Prestatieladder

Op drie verschillende departementen wordt gezamenlijk gewerkt aan het in- en doorvoeren van de CO2-Prestatieladder. Dat alles gebeurt met inzet van Aveco de Bondt ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c280
Helft kantoren heeft Energielabel C of beter

Helft kantoren heeft Energielabel C of beter

Vanaf 2023 moeten de meeste kantoren in Nederland over Energielabel C of beter beschikken. Hoewel niet alle cijfers klip en klaar zijn, wordt geschat dat de helft ...

Lees verder

c21 c135 c140 c190 c225
Daten met hergebruikte materialen in Apeldoorn

Daten met hergebruikte materialen in Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn werkt de afdeling Beheer en Onderhoud mee aan het realiseren van een duurzame, schone en veilige gemeente. Veel van deze zaken worden weerspiegeld ...

Lees verder

c21 c135 c225 c237 c259
Steden bouw je óók voor voetgangers

Steden bouw je óók voor voetgangers

Tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra is er extra veel ruimte voor lopen. Als de wandelvriendelijke stad voortaan de norm wordt, draagt dat bij ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up