Prijsplafond is geen blijvende oplossing

timer3 min
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het prijsplafond voor energie. De bedragen die de Rijksoverheid dit jaar gaat teruggeven aan Nederlandse huishoudens zijn van ongekende omvang. En nog belangrijker, deze uitgaven leiden niet tot een structurele verlaging van de energiekosten en CO2-uitstoot van huishoudens. Dat geld is veel beter besteed als het Rijk aan huishoudens gericht geld verstrekt voor het verduurzamen van woningen.

Prijsplafond geen blijvende oplossing voor hoge energieprijzen

tekst: Albert Hulshoff en Hans Cox

Om onze waarnemingen te onderbouwen hebben we een berekening gemaakt op basis van de gemiddelde energietarieven die consumenten betaalden over de periode maart-december 2022 (bron: CBS):

  • Minister Jetten geeft dit jaar aan ruim 8 miljoen huishoudens naar schatting 12 miljard euro terug als gevolg van het prijsplafond; gemiddeld ruim 1.500 euro per huishouden.
  • Nederlandse huishoudens geven in 2023 gezamenlijk ongeveer 34 miljard euro uit aan gas en elektra. Dit is omgerekend bijna een-tiende (!) van ons netto besteedbaar inkomen.

Verregaand verduurzamen

Voor een structurele verlaging van de energiekosten van huishoudens moeten wij onze woningen verregaand gaan verduurzamen. Alle woningen energieneutraal maken vergt een investering van circa 325 miljard euro (bron: PBL). Met onze gezamenlijke uitgaven aan energie verdienen we dit bedrag binnen tien jaar terug. Om het een en ander praktisch uitvoerbaar te maken, hebben wij daarom het volgende voorstel:

  • De Rijksoverheid geeft geen geld meer terug aan huishoudens, met uitzondering van de mensen die in directe financiële problemen komen als gevolg van de hoge energieprijzen. Daarentegen gaat het Rijk aan huishoudens gericht geld verstrekken voor het verduurzamen van woningen. Dit kan in de vorm van vouchers, te beginnen met de slechtst geïsoleerde huizen. In een eerdere blog op duurzaamgebouwd.nl hebben we hierover voorstellen gedaan, waarbij we ons hebben laten inspireren door de Britse Green Homes Grant Scheme en de Ierse National Home Retrofit Scheme.
  • Onze ideeën sluiten goed aan op het Nationaal Isolatieprogramma van de Rijksoverheid. De bedragen die hiervoor zijn gebudgetteerd (in totaal 4 miljard tot 2030; bron: PBL), zijn echter verre van toereikend en staan in schril contrast met de voorgenomen teruggave dit jaar als gevolg van het prijsplafond.
  • De bedragen die opgenomen zijn in het Nationaal Isolatieprogramma gaan uit van subsidies en niet van vouchers. Gebleken is dat het verstrekken van subsidies vooral werkt voor hoger opgeleiden. Zij weten de vaak ingewikkelde subsidiewegen met succes te bewandelen. Daarentegen hebben lager opgeleiden vaak niet de kennis, het geduld en vertrouwen in de overheid om gebruik te maken van subsidies. Jan Rotman, hoogleraar Transitiekunde bevestigt deze waarneming in een gesprek dat hij in november had met Sven Kockelmann op Radio1. Begin december heeft de Nationale Ombudsman deze waarneming bevestigd.

Toename besteedbaar inkomen

Zo is een scenario denkbaar, en in onze ogen ook haalbaar, dat over tien jaar alle huishoudens hoegenaamd niets meer betalen voor energiegebruik, want alle woning zijn dan energieneutraal. Dat betekent bovendien een toename van het netto besteedbaar inkomen van huishoudens met meer dan tien procent.

Voorts leveren de woningen dan een belangrijke bijdrage aan de nationale CO2-reductiedoelstellingen (Klimaatakkoord Parijs: -49% in 2030 en -95% in 2050), want huishoudens (circa 20% van de huidige uitstoot) zijn dan energieneutraal. Dat betekent geen netto CO2-uitstoot meer (-20% CO2-uitstoot).

Ook de afhankelijkheid van (Russisch) aardgas wordt zo drastisch verminderd, want er is geen gas meer nodig voor alle Nederlandse huishoudens. Ten minste één kolencentrale kan sluiten of een nieuwe kerncentrale zal overbodig blijken (N.B. dit laatste is een aanname van ons).

Tot slot, op 6 december 2022 lazen we op NOS.nl:

Het CPB vindt het prijsplafond geen blijvende oplossing voor de hoge energieprijzen, die volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp niet zullen verdwijnen. ‘Een structureel probleem vraagt om structurele oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet.’

Wij zijn het zéér eens met deze zienswijze.

Albert Hulshoff en Hans Cox

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Volgende cursus Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving op de rol

Volgende cursus Basiscertificaat energietransitie ...

1 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Er staat weer een cursus Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving op de rol. Je leert van ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c293
‘Gezondheid van huurwoningen staat nog in de kinderschoenen’

‘Gezondheid van huurwoningen staat nog ...

1 feb om 07:01 uur
timer 15 min

Zijn verduurzaamde woningen wel echt duurzaam en gezond? Het antwoord op die vraag blijkt complexer dan gedacht, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO ...

30 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c244
Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

23 jan om 07:01 uur
timer 6 min

De versnelling en opschaling van de woningbouw is gebaat bij een vereenvoudiging van de regels. Precies dat was ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c295
BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

19 jan om 11:01 uur
timer 2 min

Vandaag presenteert bouwreus Koninklijke BAM Groep nieuwe plannen op het gebied van duurzaam ondernemen. De nieuwe ...

Lees verder »

c21 c225 c243
'Energielabel C voor kantoren is goed te doen'

'Energielabel C voor kantoren is goed te doen'

13 jan om 11:00 uur
timer 6 min

Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 een energielabel D of slechter hebben, lopen het risico op sluiting. Vanaf ...

Lees verder »

c21 c243 c286 c295
Podcast #20 Dura Vermeer & Breman over klimaatverandering in de bouw- en installatiesector

Podcast #20 Dura Vermeer & Breman over klimaatverandering ...

12 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Dura Vermeer & Breman over de gevolgen van klimaatverandering voor de bouw- en installatiesector. Wat zijn ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Leg zelf het energieverbruik van kantoren onder vergrootglas

Leg zelf het energieverbruik van kantoren onder ...

10 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Diverse duurzaamheidsnormeringen die allang zijn ingegaan, zoals het Energielabel C voor de meeste kantoren, blijven ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

5 jan om 13:01 uur
timer 3 min

De markt én gemeenten bieden nieuwe mogelijkheden om ook monumentale panden te verduurzamen. Zo zijn er ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
Impact en restwaardering van maatschappelijk vastgoed

Impact en restwaardering van maatschappelijk ...

30-12-2022 om 10:01 uur
timer 5 min

Maak inzichtelijk wat de impact is van verduurzaming en zorg voor een duidelijke restwaardering. Onderzoek kansen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Giga ontzorging en meer controle over energieverbruik

Giga ontzorging en meer controle over energieverbruik

28-12-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

In tijden van stijgende inflatie door torenhoge energieprijzen is het inzichtelijk maken van die energiekosten ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

23-12-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Adviseurs en experts van TAUW zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van talloze Transitievisies Warmte. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up