Prijsplafond is geen blijvende oplossing

timer3 min
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het prijsplafond voor energie. De bedragen die de Rijksoverheid dit jaar gaat teruggeven aan Nederlandse huishoudens zijn van ongekende omvang. En nog belangrijker, deze uitgaven leiden niet tot een structurele verlaging van de energiekosten en CO2-uitstoot van huishoudens. Dat geld is veel beter besteed als het Rijk aan huishoudens gericht geld verstrekt voor het verduurzamen van woningen.

Prijsplafond geen blijvende oplossing voor hoge energieprijzen

tekst: Albert Hulshoff en Hans Cox

Om onze waarnemingen te onderbouwen hebben we een berekening gemaakt op basis van de gemiddelde energietarieven die consumenten betaalden over de periode maart-december 2022 (bron: CBS):

  • Minister Jetten geeft dit jaar aan ruim 8 miljoen huishoudens naar schatting 12 miljard euro terug als gevolg van het prijsplafond; gemiddeld ruim 1.500 euro per huishouden.
  • Nederlandse huishoudens geven in 2023 gezamenlijk ongeveer 34 miljard euro uit aan gas en elektra. Dit is omgerekend bijna een-tiende (!) van ons netto besteedbaar inkomen.

Verregaand verduurzamen

Voor een structurele verlaging van de energiekosten van huishoudens moeten wij onze woningen verregaand gaan verduurzamen. Alle woningen energieneutraal maken vergt een investering van circa 325 miljard euro (bron: PBL). Met onze gezamenlijke uitgaven aan energie verdienen we dit bedrag binnen tien jaar terug. Om het een en ander praktisch uitvoerbaar te maken, hebben wij daarom het volgende voorstel:

  • De Rijksoverheid geeft geen geld meer terug aan huishoudens, met uitzondering van de mensen die in directe financiële problemen komen als gevolg van de hoge energieprijzen. Daarentegen gaat het Rijk aan huishoudens gericht geld verstrekken voor het verduurzamen van woningen. Dit kan in de vorm van vouchers, te beginnen met de slechtst geïsoleerde huizen. In een eerdere blog op duurzaamgebouwd.nl hebben we hierover voorstellen gedaan, waarbij we ons hebben laten inspireren door de Britse Green Homes Grant Scheme en de Ierse National Home Retrofit Scheme.
  • Onze ideeën sluiten goed aan op het Nationaal Isolatieprogramma van de Rijksoverheid. De bedragen die hiervoor zijn gebudgetteerd (in totaal 4 miljard tot 2030; bron: PBL), zijn echter verre van toereikend en staan in schril contrast met de voorgenomen teruggave dit jaar als gevolg van het prijsplafond.
  • De bedragen die opgenomen zijn in het Nationaal Isolatieprogramma gaan uit van subsidies en niet van vouchers. Gebleken is dat het verstrekken van subsidies vooral werkt voor hoger opgeleiden. Zij weten de vaak ingewikkelde subsidiewegen met succes te bewandelen. Daarentegen hebben lager opgeleiden vaak niet de kennis, het geduld en vertrouwen in de overheid om gebruik te maken van subsidies. Jan Rotman, hoogleraar Transitiekunde bevestigt deze waarneming in een gesprek dat hij in november had met Sven Kockelmann op Radio1. Begin december heeft de Nationale Ombudsman deze waarneming bevestigd.

Toename besteedbaar inkomen

Zo is een scenario denkbaar, en in onze ogen ook haalbaar, dat over tien jaar alle huishoudens hoegenaamd niets meer betalen voor energiegebruik, want alle woning zijn dan energieneutraal. Dat betekent bovendien een toename van het netto besteedbaar inkomen van huishoudens met meer dan tien procent.

Voorts leveren de woningen dan een belangrijke bijdrage aan de nationale CO2-reductiedoelstellingen (Klimaatakkoord Parijs: -49% in 2030 en -95% in 2050), want huishoudens (circa 20% van de huidige uitstoot) zijn dan energieneutraal. Dat betekent geen netto CO2-uitstoot meer (-20% CO2-uitstoot).

Ook de afhankelijkheid van (Russisch) aardgas wordt zo drastisch verminderd, want er is geen gas meer nodig voor alle Nederlandse huishoudens. Ten minste één kolencentrale kan sluiten of een nieuwe kerncentrale zal overbodig blijken (N.B. dit laatste is een aanname van ons).

Tot slot, op 6 december 2022 lazen we op NOS.nl:

Het CPB vindt het prijsplafond geen blijvende oplossing voor de hoge energieprijzen, die volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp niet zullen verdwijnen. ‘Een structureel probleem vraagt om structurele oplossingen, het huidige prijsplafond is dat niet.’

Wij zijn het zéér eens met deze zienswijze.

Albert Hulshoff en Hans Cox

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering en praktijkcasus

Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering ...

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving (B.E.G.O.) voegde de modules ‘Weerstand wegnemen’ en ‘Gedragsverandering in de ...

Lees verder

c21 c26 c41 c134 c243 c265
Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero ...

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden ...

Lees verder

c223 c243
Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit naar all-electric

Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit ...

Er komen in rap tempo verschillende crises op ons af, waaronder de energiecrisis. We krijgen te maken met torenhoge energierekeningen. Het aantal Nederlandse gezinnen ...
c21 c26 c40 c185 c243
Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe ...

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen ...

Lees verder

c21 c225 c243
Eerste UNESCO-werelderfgoed fossielvrij

Eerste UNESCO-werelderfgoed fossielvrij

Forteiland Pampus opent zijn duurzame energie voorziening. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten verzorgde op 29 mei de plechtigheid. Door middel van wind, ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Netcongestie is geen belemmering, maar een kans. Voor zowel woningcorporaties, gemeenten als ontwikkelaars. En welke impact maken we als we utiliteitsgebouwen als ...

Lees verder

c21 c225 c243
Beheerplatform voor optimaliseren energiegebruik bedrijven

Beheerplatform voor optimaliseren energiegebruik ...

Een Energy Command Center helpt organisaties om naar slimmer en groener facilitair beheer en energie-efficiëntie te versnellen. Een een end-to-end combinatie ...

Lees verder

c21 c40 c125 c225 c243
Tweede Kamer steunt nieuwe Energiewet

Tweede Kamer steunt nieuwe Energiewet

De Tweede Kamer nam de nieuwe Energiewet aan, met brede steun. De verse regelgeving vervangt oude elektriciteit- en gaswetgeving.

Lees verder

c21 c225 c243
Samenwerking broodnodig voor elektrificatie horeca

Samenwerking broodnodig voor elektrificatie ...

Restaurants en cafés lopen tegen verduurzamingsproblemen aan vanwege beperkte netcapaciteit, vooral in historische stadscentra. Uit onderzoek blijkt dat ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243
Volgende ronde Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Volgende ronde Basiscertificaat Energietransitie ...

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving (B.E.G.O.) start weer op 4 november 2024. Deelnemers vijzelen hun basiskennis op en krijgen handelingsperspectief ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c243 c265
Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie en synergie

Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie ...

De nieuwe stadswijk Merwede Utrecht komt tot wasdom, met de nadruk op een flinke diversiteit aan innovatie: op het vlak van duurzame energie, mobiliteit én ...

Lees verder

c21 c40 c148 c225 c243
<span>Clubs in actie voor verduurzaming voetbalaccommodatie </span>

Clubs in actie voor verduurzaming voetbalaccommodatie ...

Ruim 300 voetbalclubs kwamen in actie tijdens De Groene Clubweken, een initiatief van de KNVB en duurzaamheidspartner Alklima / Mitsubishi Electric. Met als doel ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up