Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering en praktijkcasus

timer3 min
Opleiding besteedt aandacht aan gedragsverandering en praktijkcasus

De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving (B.E.G.O.) voegde de modules ‘Weerstand wegnemen’ en ‘Gedragsverandering in de energietransitie en toepassing in een praktijkcasus’ toe. Duurzaam Gebouwd vraagt Martin Dunnink, adviseur Energie bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en docent van de opleiding, waarom specifiek deze modules zijn toegevoegd.

De opleiding B.E.G.O. heeft een actueel thema als doelstelling: basiskennis en handelingsperspectief voor de verduurzaming en de energietransitie in de gebouwde omgeving. Alle modules geven verdieping in een specifiek vakgebied. Daarnaast maken de deelnemers kennis met andere disciplines.

Diversiteit aan onderwerpen

Zo krijgen ze een introductie over het belang, het beleid en de techniek rondom de energietransitie. Duidelijk wordt hoe de wijkgerichte aanpak in het Klimaatakkoord eruitziet en wat de warmteplannen zijn. Ze leren over de energiesystemen van de toekomst en duiken in energieconcepten en bijbehorende technische consequenties op woningniveau.

Toegevoegd is een module die ingaat op hoe je omgaat met mogelijke weerstand. De opleiding zorgt daarbij dat deelnemers het gesprek kunnen aangaan en gedragsverandering kunnen realiseren. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkcasus waarin de inhoud van alle modules de revue passeert. De deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar de energietransitie in een woonwijk integraal op te lossen. 

Om met elkaar aan deze uitdagende opgave te werken is een essentiële pijler van de opleiding de discussies die loskomen. Deze zorgen ervoor dat de deelnemers een bredere kijk krijgen op de energietransitie. Dat beaamt ook projectleider wijkgerichte aanpak Jochem Uithoven: “We hebben veel geleerd, gediscussieerd en nieuwe inzichten opgedaan.”

Toevoegingen

Aan het huidige aanbod zijn twee nieuwe modules toegevoegd. De eerste richt zich op het wegnemen van weerstand en het stimuleren van gedragsverandering. Docent Marlien Sneller van Squarewise richt zich in deze module op hoe je weerstand wegneemt en bewoners stimuleert om mee te gaan in de veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Gedragsverandering is een bepalende factor om projecten te laten slagen, want: bij weerstand worden ambities ingeperkt, komt de verduurzaming niet uit de verf of – in het ergste geval – kan een renovatie geen doorgang vinden.

Gedragsverandering in de praktijk

Daarom leren de deelnemers van Marlien hoe ze deze gedragsverandering in de praktijk teweeg kunnen brengen bij bewoners die weerstand ervaren. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met bewoners, waar kritische vragen worden gesteld over de impact van een verduurzaming. Ze gaat in op de weerstand die naar voren komt en geeft verschillende opties om daar adequaat op te reageren. Martin vult aan: “Deelnemers ontdekken hoe ze het gesprek kunnen aangaan en op welke manier ze duidelijk kunnen maken wat de voor- en nadelen zijn van de verduurzaming. Transparantie is hierbij essentieel.”

Ook de afsluitende module met de praktijkcasus is vernieuwd. Hier draait het om samenwerking en het toepassen van het geleerde tijdens de opleiding. Martin: “In deze module komt alle kennis samen die de deelnemers hebben opgedaan. Gezamenlijk werken we een casus uit, die te maken heeft met versnelling in de energietransitie.”

Toekomstbestendige verduurzaming

In die casus komt de centrale vraag naar voren om met voorstellen te komen die leiden tot een toekomstbestendige verduurzaming. Ga je bijvoorbeeld voor de all-electric route met lucht-water warmtepompen, kies je voor een oplossing op wijkniveau of is een hybride aanpak wenselijker? En waarom kies je daarvoor?

Martin: “We denken samen na over wat de techniek op wijk- maar zeker ook op woningniveau, betekent en wat de voor- en nadelen zijn. Ook komen eerder geleerde lessen over het weghalen van weerstand hier weer aan de orde. Aan het einde van de module én de opleiding heb je alle kennis in huis om deze weloverwogen beslissingen te nemen en in de praktijk aan de slag te gaan, samen met alle andere deskundigen die in dit mooie vakgebied al werkzaam zijn.”

Enthousiast geworden? Op deze pagina lees je meer informatie over de opleiding, ontdek je de inschrijfmogelijkheid en lees je wat eerdere deelnemers van de opleiding vinden.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c40 c243 c260 c277 c278
Nieuwe Nul op de Meter-woningen in Herwijnen-Oost

Nieuwe Nul op de Meter-woningen in Herwijnen-Oost

Negen maanden na de start van de bouw zijn 26 energiezuinige en duurzame woningen in de nieuwbouwwijk Herwijnen-Oost opgeleverd. Bij de bouw van de woningen is ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
De impact van sportcomplexen verduurzamen

De impact van sportcomplexen verduurzamen

Wat is de impact van een verduurzaming van sportcomplexen? Ook dit vastgoed gaat stap voor stap van het aardgas af. Wat levert dit op en wat zijn op dit moment ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c237 c243
Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen met GPR Gebied

Inzicht in toekomstwaarde van gebiedsontwikkelingen ...

De introductie van GPR Gebied komt als geroepen: er moet veel én snel gebouwd worden, met hoge kwaliteit en een flinke wensenlijst op het gebied van duurzaamheid. ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243
Zo verduurzaam je met netcongestie

Zo verduurzaam je met netcongestie

Toekomstbestendig renoveren en nieuwbouwen, binnen de kaders van netcongestie. Hoe pak je dat aan? Die vraag stellen we aan experts Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243
Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dagelijks is netcongestie in het nieuws, genoemd als belemmerende factor voor verduurzaming. Zo wordt onder andere genoemd dat warmtepompen niet meer in woningen ...

Lees verder

c21 c225 c243
Snelle EV-laadstations voor elektrificatie gebouwen

Snelle EV-laadstations voor elektrificatie gebouwen

De nieuwste technologieën in Pro DC Chargers, hoe dit bijdraagt aan bedrijfsvoering en ervaringen van gebruikers. Dit alles en meer komt onder de aandacht ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c293
Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- en bouwprocessen

Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- ...

Zijn er kansen voor duurzame ventilatie in de gestapelde bouw? Die vraag werd beantwoord door diverse experts tijdens het R- Event 2024. Duurzaam Gebouwd was erbij, ...

Lees verder

c21 c26 c41 c134 c243 c265
Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero ...

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c243
Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe ...

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen ...

Lees verder

c21 c225 c243
Eerste UNESCO-werelderfgoed fossielvrij

Eerste UNESCO-werelderfgoed fossielvrij

Forteiland Pampus opent zijn duurzame energie voorziening. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten verzorgde op 29 mei de plechtigheid. Door middel van wind, ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Netcongestie is geen belemmering, maar een kans. Voor zowel woningcorporaties, gemeenten als ontwikkelaars. En welke impact maken we als we utiliteitsgebouwen als ...

Lees verder

c21 c225 c243
Beheerplatform voor optimaliseren energiegebruik bedrijven

Beheerplatform voor optimaliseren energiegebruik ...

Een Energy Command Center helpt organisaties om naar slimmer en groener facilitair beheer en energie-efficiëntie te versnellen. Een een end-to-end combinatie ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up