Zoekresultaten: Gemeenten

Pagina's op Duurzaam Gebouwd 15

Kennisbank 11

c21 c54 c243 c275 c291 c294
Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Veel Nederlanders voelen zich door de overheid niet serieus genomen. Het is misschien wel de meest gehoorde uitleg van de politieke aardverschuiving die zich voltrok ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243 c291
Webinars: techniek, financiering en organisatie warmtenetten

Webinars: techniek, financiering en organisatie ...

Wie in twee keer twee uur álles te weten wil komen over warmtenetten, kan in mei en juni terecht bij gratis webinars van DWA. Na een praktische inleiding ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie Warmte opgesteld. ...

Lees verder

c21 c135 c225 c268 c280
Vergunning prefab woning moet in één keer voldoende zijn

Vergunning prefab woning moet in één ...

Op dit moment bepaalt elke gemeente opnieuw of een standaard woning veilig is en gebouwd mag worden. “Dat is onnodig en belemmert het verhogen van snellere ...

Lees verder

c21 c225 c244
'Houtbouw verhoogt bouwsnelheid en levert geld op'

'Houtbouw verhoogt bouwsnelheid en levert geld ...

Welke belemmeringen voelen gemeenten nog om aan de slag te gaan met houtbouw – en belangrijker nog – hoe kunnen we die wegnemen? Uit praktijkervaringen ...

Lees verder

c21 c135 c160 c185 c225
Routekaart VNG voor verduurzaming door gemeenten

Routekaart VNG voor verduurzaming door gemeenten

Gemeenten moeten in een kleine dertig jaar hun maatschappelijk vastgoed verduurzaamd hebben. Makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom heeft de VNG hier een sectorale ...

Lees verder

c21 c225 c243
'Neem de lead en maak een SDG-agenda'

'Neem de lead en maak een SDG-agenda'

De bouw- en vastgoedsector doet er goed aan om de leiding te nemen in het opstellen van een SDG-agenda voor de gebouwde omgeving, compleet met bijbehorende set ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243
Gemeenten werken aan CO2-neutraliteit

Gemeenten werken aan CO2-neutraliteit

De Nederlandse overheid wil dat de landelijke CO2-uitstoot in 2050 80 tot 95% minder is dan in 1990. Duurzaam Gebouwd sprak enkele ambitieuze gemeenten over hoe ...

Lees verder

c21 c225 c243
Data is onmisbare schakel bij ontginnen verduurzamingspotentieel

Data is onmisbare schakel bij ontginnen verduurzamingspotentieel

Met nog 7 miljoen woningen te gaan is de urgentie voor verduurzaming tastbaar. Ook de commerciële en utiliteitssector lopen achter in de doelstellingen en moeten ...

Lees verder

c21 c54 c243
Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie (transitievisie warmte) met daarin ...

Lees verder

c21 c184 c225
Whitepaper geeft vernieuwde blik op gasloos bouwen en wonen

Whitepaper geeft vernieuwde blik op gasloos ...

In de whitepaper brengen we je op de hoogte omtrent de stand van zaken in het thema #VanGasLos. We gaan onder andere in op ambities van gemeenten in dit kader, laten ...

Lees verder

keyboard_arrow_up