Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- en bouwprocessen

timer6 min
Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- en bouwprocessen

Zijn er kansen voor duurzame ventilatie in de gestapelde bouw? Die vraag werd beantwoord door diverse experts tijdens het R- Event 2024. Duurzaam Gebouwd was erbij, om verslag uit te brengen en de belangrijkste inzichten op een rij te zetten.

Foto bovenaan: Paul Dielissen illustreerde het belang van ventilatie voor een gezond binnenklimaat

De organisatie van het event was in handen van R-Vent, dat in Nederland al meer dan zestig jaar systeemleverancier is voor lucht en ventilatie. Jeroen Rook trapte af en liet weten dat er veel mogelijkheden zijn om gestapelde bouw op een duurzame en gezonde manier aan te pakken. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de bouw- en vastgoedsector kennis met elkaar deelt over hoe je tot een optimaal ontwerp en hoge kwaliteit komt, bij de realisatie van projecten.

Bij dat sentiment sloot Paul Dielissen van Tritium Advies zich aan, die meteen het belang duidde van hechte samenwerkingsvormen: “Kijk vanaf het prille begin met alle deskundigen hoe je integrale duurzaamheid behaalt. We missen de praktijkervaringen aan de voorkant van processen. Door alle relevante partijen te betrekken aan de voorkant van een ontwerp- en bouwproces, stuur je gezamenlijk op hogere kwaliteit. Dat is onder andere belangrijk vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Je moet aantonen dat je levert wat je belooft. Daarnaast creëer je waarde op meerdere vlakken, door te streven naar integrale duurzaamheid.”

Impact niet onderschatten

Een daarvan is het onderwerp gezond binnenklimaat. Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan het welzijn van gebruikers en heeft positieve effecten op het verhogen van arbeidsproductiviteit en het verlagen van ziekteverzuim. Hier kan goede ventilatie een grote bijdrage leveren volgens Dielissen: “Die impact onderschatten we nog. Dat terwijl een gezond binnenklimaat meetbaar is. Schone lucht, de juiste luchtvochtigheid en een goede temperatuur zijn belangrijke onderwerpen.” Hij besluit: “Breng kennis van producten zoals installatietechniek eerder in het proces onder en streef gezamenlijk naar een hoge kwaliteit. Trots zijn op je product en je gebouw, dat is de nieuwe standaard.”

Het was aan Marcel van den Berg en Matthy Fett van R-Vent om te laten zien hoe een toekomstbestendig ventilatiesysteem bijdraagt aan die hogere lat. Marcel vertelde eerst over hoe we gebouwen steeds beter isoleren en wat de effecten hiervan zijn: “Een warme jas rond het pand is vanuit het oogpunt van energiebesparing interessant. Luchtdichte gebouwen zorgen ervoor dat er zo min mogelijk warmte lekt. Tegelijkertijd weten we ook dat we hierdoor moeten zorgen voor goede ventilatie, anders sluiten we ons op in panden zonder verse lucht.”

Energiezuinig én gezond

Dit onderstreept volgens Matthy dat een toekomstbestendig ventilatiesysteem van groot belang is, om een gebouw niet alleen energiezuinig, maar ook gezond te maken. “Paul gaf al het belang aan om in de ontwerpfase goed met elkaar te sparren over de gewenste uitkomst. De minimale kwaliteit en verduurzaming die je wilt behalen, staat opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).” Hierin vind je uitgangspunten die de ondergrens vormen voor verduurzaming. Matthy ging verder: “Als je een hoger duurzaamheidsniveau wilt halen, dan ga je daarover in gesprek met je opdrachtgever. In zo’n gesprek is het van belang dat je de comfortvoordelen van goede ventilatie naar voren brengt.”

Marcel en Matthy illustreerden ook hoe je tot een efficiënt en goedwerkend ventilatiesysteem komt en benoemden diverse aandachtspunten. “Kies het juiste mechanische ventilatiesysteem en warmteterugwin-unit voor de situatie en let op het aantal benodigde ventielen per ruimte”, ging Marcel verder. En hij deelde diverse tips: “De minimale afstand van de toevoerventielen ten opzichte van de wanden is minimaal 0,3 meter, in verband met vervuiling. En geluid als gevolg van de eigen installaties in de woning mag niet hoger zijn dan 30dB.”

Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- en bouwprocessen

Afbeelding: Marcel van den Berg en Matthy Fett tipten deelnemers over aandachtspunten voor toekomstbestendige ventilatie

Ook Remco Hiemstra van Walraven Aerofoam sloot zich aan bij het eerder op de dag gemaakte pleidooi om in een vroeger stadium met elkaar samen te werken: “Daarom kwamen R-Vent en Aerofoam bij elkaar om de mogelijkheden van dampdicht isoleren uit te werken. We deelden kennis met elkaar over de kansen en creëerden een oplossing waarvan iedereen profijt heeft, met installatiegemak in het achterhoofd.”

Inzetten op thermische isolatie zorgt voor diverse voordelen, waaronder het voorkomen van condensatie en verminderen van geluid. Remco ging verder in op de diversiteit aan positieve eigenschappen: “Een belangrijke eigenschap is de positieve impact op verduurzaming. Een logisch gevolg van het toepassen van isolatie is het beperken van het energieverlies. Maar veel partijen zijn zich niet bewust van hoe groot je winst kan worden. Met het toepassen van 13 millimeter isolatie in een utiliteitsgebouw bespaarden we bijna 12kWh per uur. Daarnaast zorgt het isolatiemateriaal ook nog eens voor meer veiligheid vanwege de betere brandklasse.”

Meer vierkante meters

Vervolgens vertelde Jerôme Corba van Zehnder over het luchtverdeelsysteem ComfoVar Aero. Deze oplossing is volgens hem met name geschikt voor gestapelde woningbouw: “Naast een optimale luchtverdeling en comfort zijn er voordelen te benoemen voor onder andere ontwikkelaars van appartementengebouwen. Een van de eigenschappen van de warmteterugwin-oplossing is namelijk de compactheid. Je realiseert meer vierkante meters gebruiksoppervlak per appartement én zorgt voor een hoge BENG-score. Daarnaast is de oplossing voordelig in onderhoud, een steekproefsgewijze inspectie volstaat.”

Om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben en in het komende decennium stappen te zetten naar meer secundair materiaalgebruik, stipte Jerôme het belang van deze klimaatambities aan: “Om hierin het voortouw te nemen leveren we gedetailleerde data met een levenscyclusanalyse (LCA) aan de Nationale Milieudatabase (NMD), in categorie 1. Daarnaast weten we welke grondstoffen we gebruiken en wat de herkomst is. Die informatie brachten we onder in een materialenpaspoort.”

Breng praktijkkennis eerder in bij ontwerp- en bouwprocessen

Afbeelding: Remco Hiemstra van Walraven Aerofoam vertelde over de voordelen van thermische isolatie

Kwaliteit en veiligheid

De afsluitende presentatie kwam van Richard van Oudenallen van Wildeboer, die teruggreep op het belang van bouwkwaliteit en -veiligheid. “Met de Wkb worden deze onderwerpen belangrijker dan ooit. Bij renovatie of nieuwbouw zorgen brandkleppen voor een automatische afsluiting van luchtbehandelingssystemen en voorkomen ze brandverspreiding.”

Voor de Wildeboer-brandkleppen werden Environmental Product Declarations (EPD) opgesteld, die de milieueffecten van de oplossingen laten zien. Richard: “Om de installatie toegankelijker te maken, zorgden we voor een handboek en combineerden dat met een prestatieverklaring. We maakten een klep die onderhoudsvrij is voor 25 jaar, afgezien van functietesten. Daarmee sluit je een brandklep eenmaal en open je hem. De test leg je vast in een logboek. Dankzij de eenvoudige installatie en onderhoud, gecombineerd met de lange levenscyclus, leveren we een bijdrage aan toekomstbestendigheid.”

Tekst: Marvin van Kempen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c293
Initiatief onderstreept belang van gezond binnenklimaat

Initiatief onderstreept belang van gezond binnenklimaat

Stichting Binnenklimaattechniek zet de volgende stap in het voorzien van de kennisbehoefte van de professional die zich inzet voor een gezond binnenklimaat: op ...

Lees verder

c21 c40 c160 c225 c293
Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

De Science-publicatie ‘Mandating indoor air quality for public buildings’ is een feit. In de bijdrage doen experts een oproep om de kwaliteit van binnenlucht ...

Lees verder

c21 c225 c243 c293
Zo renoveer je zonder spijt

Zo renoveer je zonder spijt

Het webinar 'Toekomstbestendige renovatie' kun je vanaf nu terugkijken. Experts delen inzichten met je over isolatie, ventilatie, bewonersgedrag en comfort. Ontdek ...

Lees verder

c21 c40 c160 c225 c293
Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste gezondheidskeurmerk

Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste ...

De middenhuurwoningen van Newtonpark in Enschede, ontwikkeld en gerealiseerd door Trebbe, worden aantoonbaar gezond gebouwd. Als eerste in Nederland kregen ze het ...

Lees verder

c21 c41 c160 c225 c260 c293
Opmars noodzakelijk van gezonde materialen

Opmars noodzakelijk van gezonde materialen

Toxiciteit is een thema dat aandacht wint, onder meer vanwege circulair bouwen, maar nog onvoldoende onderdeel uitmaakt van beslissingstrajecten in de bouw. We ...

Lees verder

c21 c160 c225 c293
Nieuwe talkshow over gezond binnenklimaat

Nieuwe talkshow over gezond binnenklimaat

In de derde talkshow in de serie van Uptempo en Duurzaam Gebouwd, praat Niels Rood (TKI Urban Energy, Squarewise) met Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c293
Kantoren in 4 stappen naar Energielabel C

Kantoren in 4 stappen naar Energielabel C

Is jouw kantoorgebouw een van de 21.000 kantoren zonder Energielabel C? Dan is er een kans dat de gemeente als handhavende instantie optreedt en het gebouw niet ...

Lees verder

c21 c225 c293
Betere binnenlucht zorgt voor betere cognitieve prestaties

Betere binnenlucht zorgt voor betere cognitieve ...

De kwaliteit van de binnenlucht beïnvloedt en verbetert onze cognitieve prestaties. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The COGfx Study’ van Harvard, ...

Lees verder

c21 c225 c265 c293
Binnenklimaat, gedrag en de effecten op het energiegebruik

Binnenklimaat, gedrag en de effecten op het ...

Geen gebouwbeheerder kan meer weglopen voor een aangenaam binnenklimaat, met grondige aandacht voor comfort, temperatuur en ventilatie. Dat moet echter wel met ...

Lees verder

c21 c160 c225 c243 c293
‘Gezondheid van huurwoningen staat nog in de kinderschoenen’

‘Gezondheid van huurwoningen staat nog ...

Zijn verduurzaamde woningen wel echt duurzaam en gezond? Het antwoord op die vraag blijkt complexer dan gedacht, zo blijkt uit de resultaten van een bewonersonderzoek ...

Lees verder

c21 c35 c225 c243 c244 c293
Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO ...

Extern evenement Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), wordt tijdens het Green Tie Gala de ABN AMRO ...

Lees verder

c21 c225 c293
‘Summum van ventilatie’ zuivert lucht in liftcabines

‘Summum van ventilatie’ zuivert ...

Met de grote woningbouwopgave op tafel, is verdichten met hoogbouw steeds vaker de oplossing. Maar hoe hoger onze woongebouwen en kantoren, hoe belangrijker de ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up