Praktijkervaringen bij functietransformatie

Praktijkervaringen bij functietransformatie

Aan de Kortenaerkade 1 in Den Haag vindt een functietransformatie plaats van 15.000 m2 leegstaande kantoorruimte naar 153 appartementen. Wat zijn de praktijkervaringen bij een transformatie als deze?

De uitvoering van de transformatieopgave is in handen van Bouwbedrijf De Vries en Verburg. “Een kantoorfunctie uit 1966 transformeren naar een woonfunctie, met de kwaliteitseisen en het wooncomfort van nu, dat is een grote uitdaging”, zegt planontwikkelaar Quincy Meurs van Bouwbedrijf De Vries en Verburg.

Er gelden verschillende eisen voor de transformatie, naast het gewenste comfort. Zo moet de transformatie voldoen aan het Bouwbesluit 2012, opgebouwd uit voorschriften voor ‘nieuwbouw’ en voorschriften voor ‘bestaande bouw’. De nieuwbouwvoorschriften gelden voor nieuw te bouwen en ook voor te verbouwen bouwwerken. In de ontwikkel-/ontwerpfase werd het kwaliteitsniveau bepaald conform schema 1 (zie hieronder).

Bekijk het schema op volledige grootte

Het kwaliteitsniveau werd bepaald aan de hand van verschillende criteria:

  1. Het vigerende bestemmingsplan staat de functiewijziging toe
  2. De eisen die hierin zijn opgenomen, zoals de geluidsparagraaf – het vigerende bestemmingsplan prevaleert boven het Bouwbesluit 2012
  3. De voorschriften bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012 – indien er gedeelten van het gebouw niet worden veranderd, dan moeten deze voldoen aan de voorschriften bestaande bouw (inclusief de gelijkwaardigheidsartikelen) voor de nieuwe functie
  4. De voorschriften verbouw van het Bouwbesluit 2012 – indien gedeelten van het gebouw wel worden veranderd, vernieuwd of vergroot, dan moeten deze voldoen aan:
  • Voorschriften nieuwbouw, indien er voor onderdelen geen voorschriften verbouw zijn gegeven
  • Voorschriften verbouw, indien in deze voorschriften specifieke ondergrenzen zijn gegeven
  • Rechtens verkregen niveau, in de meeste gevallen verwijzen de voorschriften verbouw naar het rechtens verkregen niveau

Rechtens verkregen niveau

Meurs legt uit wat het begrip ‘rechtens verkregen niveau’ exact inhoudt. “Dit wordt omschreven als het actuele kwaliteitsniveau van het bouwwerk, voor zover dat niveau rechtmatig is en niet ligt onder het minimumniveau. Rechtmatig betekent: in het verleden gebouwd conform de destijds geldende eisen. Hiervoor is een archiefonderzoek naar de oorspronkelijke vergunning noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt in de verbouwvoorschriften verwezen naar het rechtens verkregen niveau. Dit betekent dat bij deze transformatie, in de meeste gevallen het kwaliteitsniveau van destijds kan worden gehandhaafd. Mits het kwaliteitsniveau hoger is dan de voorschriften bestaande bouw (het minimumniveau).”

Kwaliteitsniveau

Dit gewenste kwaliteitsniveau wordt vastgelegd door de opdrachtgever in het programma van eisen, bestek en tekeningen. “Het komt echter voor dat enkele zaken niet in de stukken zijn opgenomen”, weet Meurs. “Deze hiaten lossen wij, in goed overleg met de opdrachtgever, op. Zo zorgen wij dat aan de voorschriften wordt voldaan.”

Quincy Meurs, planontwikkelaar bij Bouwbedrijf De Vries en Verburg

Voorschriften

Meurs hanteert hiervoor schema 1, dat helder aangeeft welke voorschriften van toepassing zijn, zoals bestaande bouw of verbouw. “Onze oplossingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012, maar ook aan de kwaliteitswensen van de eindgebruiker. Dat laatste lukt in een beperkt aantal gevallen, door het karakter van het gebouw, helaas niet. Echter voor de meeste bouwonderdelen ligt het kwaliteitsniveau hoger dan het niveau dat het Bouwbesluit 2012 voorschrijft. Met als resultaat 153 appartementen in een voormalig leegstaand kantoor, met het wooncomfort van nu.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c120 c162 c190 c290
Inspiratiedag Renovatie 
dec02

Inspiratiedag Renovatie 

De bouwsector staat voor een fikse renovatie-opgave waarbij thema’s als energie, milieuprestatie en innovatieve, ...

Lees verder »

c21 c120 c190 c225
Claim jouw plek op de Inspiratiedag Renovatie

Claim jouw plek op de Inspiratiedag Renovatie

14 sep om 15:20 uur
timer 1 min

De bouwsector staat voor een fikse renovatie-opgave. Met duurzame materialen en integrale renovatieconcepten weet ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c244
Barentsz-(her)ontdekkingshuizen vormen kans voor opschaling renovaties

Barentsz-(her)ontdekkingshuizen vormen kans ...

7 sep om 10:00 uur
timer 5 min

Een vastgoedvoorraad die geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen, omhuld door een warme jas en zonder ...

Lees verder »

c21 c120 c143 c225
Frisse scholen – ‘Wees kritisch op wat voorhanden is’

Frisse scholen – ‘Wees kritisch ...

1 sep om 10:45 uur

Veel schoolgebouwen in Nederland zijn aan renovatie onderhevig door hoge daglicht- en ventilatie-eisen. Een ogenschijnlijk ...

Lees verder »

c21 c120 c225
Kantoorkolos krijgt twee extra verdiepingen

Kantoorkolos krijgt twee extra verdiepingen

5 aug om 13:01 uur
timer 3 min

Bij de herontwikkeling van het Ringpark-gebouw in Amsterdam-West bouwt Dura Vermeer twee extra verdiepingen op ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c265
Beter wonen in NL: Integrale waardering van modulaire verbeterscenario’s vanuit welzijn, duurzaamheid en kosten 

Beter wonen in NL: Integrale waardering van ...

9 jul om 14:51 uur

Eerder dit jaar startte het onderzoek Beter Wonen in Nederland. Het onderzoeksteam streeft hiermee naar modulaire ...

Lees verder »

c21 c120 c225
107 meter hoge woontoren Uptown voegt kleur toe aan Wijnhaveneiland

107 meter hoge woontoren Uptown voegt kleur ...

7 jul om 08:00 uur

Het Wijnhaveneiland in Rotterdam is deze eeuw getransformeerd van een voormalig bedrijventerrein tot een aantrekkelijk ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c278
‘Duurzaamheid versus ecologie? Onzin’ 

‘Duurzaamheid versus ecologie? Onzin’ 

24 jun om 08:00 uur
timer 5 min

Recent is een gedragscode voor Natuurinclusief Renoveren door de Raad van State afgekeurd. NL Greenlabel sprak ...

Lees verder »

c21 c120 c122 c225 c265
Onderzoek ‘Beter Wonen in Nederland’ van start

Onderzoek ‘Beter Wonen in Nederland’ ...

31 mei om 08:47 uur

Saint-Gobain, producent van innovatieve oplossingen voor o.a. de gebouwschil en inbouw, maakt zich hard voor een ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c243
Wat gaat de (Nederlandse) bouw van de Europese Green Deal merken?

Wat gaat de (Nederlandse) bouw van de Europese ...

2 apr om 09:01 uur
timer 3 min

De Green Deal maakt integraal deel uit van de strategie van de Europese Commissie om de doelstellingen voor duurzame ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c244
Duurzaamheid Dopper inspireert Dura Vermeer

Duurzaamheid Dopper inspireert Dura Vermeer

31 mrt om 09:01 uur
timer 8 min

Met de introductie van een hippe waterfles gaf Dopper een inspirerende impuls aan de mondiale strijd tegen plastic ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c243
Nul op de meter: een volledig energieneutraal gemeentehuis

Nul op de meter: een volledig energieneutraal ...

2 feb om 08:00 uur

Hoe maak je van een verouderd gemeentehuis een toonbeeld van grootschalige verduurzaming? In Dronten koos de gemeenteraad ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up