Programma Verbouwstromen wil duurzame renovaties versnellen

timer2 min
Programma Verbouwstromen wil duurzame renovaties versnellen

Vier partijen die actief zijn in de verduurzaming van de woningbouw bundelen hun krachten in het nieuwe programma Verbouwstromen. De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw & Techniek en TKI Urban Energy willen opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen ontwikkelen, passend binnen de verschillende klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.

Voor iedereen moeten er sneller duurzame, comfortabele en gezonde woningen beschikbaar komen. Dat is het doel van Verbouwstromen, een nieuw programma van de vier bovengenoemde organisaties. Zij bundelen daarbij hun kennis, expertise en netwerken op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en natuurinclusief en circulair bouwen. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet een boost krijgen dankzij opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen.

Vraag en aanbod

De vier organisaties willen een lerend en adaptief programma ontwikkelen, dat zich snel kan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Het is daarbij essentieel dat er samenwerkingsverbanden komen waarin de vraag- en de aanbodzijde aan elkaar worden gekoppeld. Die combinaties gaan support krijgen van Verbouwstromen en dat alles biedt mogelijkheden voor kansrijke initiatieven en stimuleert nieuwe manieren van werken in de (ver)bouw.

Verbouwstromen richt zich nadrukkelijk op aanbieders van opschaalbare verduurzamingsconcepten, duurzame (ver)bouwers die willen samenwerken om tot versnelling te komen en woningeigenaren die liever vandaag dan morgen hun bezit willen verduurzamen. Het programma start vanaf voorjaar 2023  met de verspreiding van kennis en ondersteuning vanuit het team Verbouwstromen.

Verbouwstromen draagt bij aan het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving en wordt daarom mede mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie vind je binnenkort op de in aanbouw zijnde website www.verbouwstromen.nu en via info@verbouwstromen.nu. Via dat e-mailadres kun je je nu al aanmelden voor de nieuwsbrief van Verbouwstromen.

Programma Verbouwstromen wil duurzame renovaties versnellen

Aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van Verbouwstromen (v.l.n.r.): Teun Bokhoven (bestuursvoorzitter TKI Urban Energy) , Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter TKI Bouw & Techniek), Leen van Dijke (bestuursvoorzitter Stroomversnelling) en Rob Haans (bestuurslid De Bouwcampus).

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up