Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings en Amsterdam UMC nauw samen aan een ambitieus duurzaamheidsprogramma. Robert Lok, hoofd bedrijfsvoering en energie bij Amsterdam UMC, speelt een cruciale rol in deze inspanningen.

Amsterdam UMC staat voor de uitdaging om een gebouw van 40 jaar oud te transformeren naar een energie-efficiënte instelling. Met een oppervlakte van 550.000 vierkante meter is het verminderen van energieverbruik een complexe taak. Het ziekenhuis heeft zelfs zijn eigen energiecentrale met 23 monteurs die continu zorgen voor de energievoorziening. Het verminderen van energieverbruik vereist een combinatie van gedragsveranderingen, technologische innovaties en investeringen in duurzame infrastructuur.

Integrale visie op techniek

Een integrale visie op techniek vormt de leidraad voor de duurzaamheidsinspanningen van Amsterdam UMC. Hierin worden technologische innovaties en erkende maatregelen meegenomen, maar ook een energiemasterplan, waarin de focus ligt op energie en CO2 besparen. Deze integrale aanpak schetst een routekaart voor de toekomst en dient als een instrument om het management te overtuigen van de noodzaak van verandering. Het plan wordt ook gestuurd door externe richtlijnen, zoals de Energieagenda van de gemeente Amsterdam, de EML en de Green Deal Duurzame Zorg.

CFP Green Buildings speelt een cruciale rol in het verkrijgen van inzichten die Amsterdam UMC helpen bij het optimaliseren van energie-efficiëntie. Door middel van gedetailleerde rapportages en analyses, biedt CFP waardevolle informatie over energieverbruik, -productie en -efficiëntie. Dit stelt Amsterdam UMC in staat om gerichte beslissingen te nemen en de voortgang van duurzaamheidsinitiatieven te monitoren. Robert ligt toe: “We wilden als eerste stap weten waar we stonden: wat wekken we op, wat verbruiken we en wat hebben we scherp. Een soort 0-meting. Dit geeft enorm veel inzicht. Als je weet wat je doet, kun je inzicht krijgen in je huidige programma’s en in kaart brengen wat verbeteringen op kunnen leveren. We hebben uitgeschreven en inzichtelijk waar de pijn ligt en wat we verbruiken en opwekken. We zijn nu in staat om een prognose te geven hoe de komende jaren eruit moet komen te zien. Deze informatie hebben we gebruikt om invulling te geven aan het Energie Master Plan.”

Erkende Maatregelenlijst (EML) 

De routekaart geeft richting voor de komende jaren. De weg daarnaartoe gaat via de Erkende Maatregelenlijst (EML), legt Robert uit. “We hebben inmiddels een aantal maatregelen uitgevoerd van de EML. We hebben energiezuinige pompen geplaatst, regelkasten zijn goed afgesteld en met behulp van een led-verlichtingsprogramma is 70% voorzien van led-verlichting. We hebben ook een nieuw isolatieprogramma liggen en dit jaar worden alle leidingen geïsoleerd. Want als we in de toekomst over willen stappen op lagetemperatuurverwarming, is isoleren heel belangrijk. Zeker in een gebouw van 40 jaar oud.” 

Green Teams Zorg

Een ander belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsaanpak van Amsterdam UMC zijn de Green Teams Zorg, bestaande uit enthousiaste medewerkers die proactief initiatieven ontwikkelen om energie te besparen. Deze teams richten zich onder andere op het optimaliseren van het gebruik van gebouwinstallaties, zoeken naar manieren om afval te verminderen en promoten milieubewust gedrag met behulp van filmpjes.

Denktank voor innovatieve maatregelen

Naast het verminderen van het energieverbruik, streeft Amsterdam UMC ook naar het verminderen van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Robert: “Er wordt al volop gebruik gemaakt van vrije koelingen en koeltorens, maar we wekken op dit moment ook nog energie op uit gas. Maar onze gasrekening is hoog en uiteindelijk wil de stad Amsterdam van het gas af. Naast al het werk wat we doen, kijken we dus ook naar nieuwe oplossingen en dingen die slimmer kunnen. Hiervoor hebben we een denktank opgericht, waar CFP ook onderdeel van is. Alle nieuwe innovaties komen hier over de tafel. Want als we minder elektriciteit willen opwekken in de toekomst, moeten we kijken naar andere installaties en technieken, zoals warmteopslag en bodemkoeling. Ook moeten we kijken hoe we gebruik kunnen maken van de omgeving, zoals stadsverwarming, warmte/koude winning vanuit waterplassen of warmtewinning uit datacentra. Want het is een grote verandering om van het gas af te gaan met een complex van 550.000 vierkante meter.”

Prioriteiten voor de komende jaren

Voor Robert en zijn team liggen de prioriteiten voor de komende jaren in het verder verfijnen van de integrale visie op techniek, het implementeren van energiebesparende maatregelen volgens het EML en het streven naar een geleidelijke overgang naar duurzame energiebronnen. Het uiteindelijke doel is om Amsterdam UMC te transformeren tot een model van energie-efficiëntie en duurzaamheid, waarbij de focus blijft liggen op het bieden van hoogwaardige zorg aan patiënten, zonder de planeet te schaden.

Marnix Balke, senior consultant bij CFP Green Buildings, vertelt over hoe organisaties inzicht krijgen en de informatie die voorhanden is: “Een stapsgewijze aanpak is nodig om in dit soort grote organisaties grip te krijgen op het energieverbruik. Vaak zijn er wel monitoringsgegevens, maar daar moet nog relevante informatie van gemaakt worden, die ook samenhang heeft met geplande investeringen en onderhoudsbudgetten.” Volgens Marnix is het niet alleen een mooi energieplan, maar komt het ook aan op echte fasering en stappen met budgetten die in de tijd uitgezet kunnen worden: “Technische kennis over gebouwen en installaties zijn daarbij nodig om budgetten ook op een goede en duurzame manier in te zetten.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

c21 c26 c41 c260 c265
Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten bouwdelen

Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten ...

Het nieuwe onderkomen van fusiegemeente West Betuwe zet in op biobased materialen en transformatie. Het ontwerp van de architectuur en het interieur komt van cepezed ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt ...

Lees verder

c21 c140 c225 c243 c265
Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam ...

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. ...

Lees verder

c21 c26 c185 c260 c265
Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op Reduce

Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op ...

De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe houten bedrijfsgebouw van BluePrint Automation (BPA) wordt uitgevoerd door Aan de Stegge Twello. Er worden natuurlijke ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up