Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

timer2 min
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten opzichte van 1990.

Om dit klimaatdoel te halen zijn er al grote stappen gezet om gebouwen energieneutraal te maken. De CO2-uitstoot van materialen blijft echter nog te vaak onderbelicht, terwijl voor nieuwbouw tot 2030 de meeste koolstofdioxide wordt uitgestoten door materiaalgebruik. Het bepalen en beperken van de uitstoot door materialen wordt dus steeds belangrijker. 

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

De gemiddelde CO2-eq uitstoot door materialen en bouw van alle nieuwbouwwoningen in 2021 (groen) en  door energiegebruik (oranje) tot aan 2030. [bron CO2-barometer Lente-Akkoord 2.0]

Selecteren en vergelijken

De indicator Paris Proof materiaalgebonden, onderdeel van GPR Materiaal, maakt het mogelijk om te sturen op de korte termijn CO2-uitstoot van materialen. Dit gebeurt door het selecteren van embodied CO2 van de materialen uit de productendatabase van NMD. 

In GPR Materiaal kunnen gebruikers eenvoudig producten sorteren op deze indicator en het resultaat van een complete gebouwberekening in de Paris Proof Indicator aflezen. 

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Paris Proof materiaalgebonden van GPR Gebouw is daarmee een belangrijk hulpmiddel om praktische keuzes te maken tussen producten of concepten door de CO2-uitstoot op de korte termijn te vergelijken.

De methodiek van Paris Proof materiaalgebonden en van energiegebruik is op initiatief van NEPROM en DGBC door W/E adviseurs, Copper8 en NIBE verder uitgewerkt in de Quick Carbon Indicator (QCI). De methode is nu beschikbaar, met rekenmodel en -protocol en achtergrondrapportage.


Over de Quick Carbon Indicator (CQI) zegt Geurt Donze, directeur van Stichting W/E adviseurs: “Een zeer welkom initiatief van NEPROM en DGBC waar wij als Stichting W/E adviseurs een bijdrage aan mochten leveren in een prettige en versterkende samenwerking met DGBC, NIBE, Copper8 en de klankbordgroep. Dit gaat een hoognodige, krachtige impuls zijn om de CO2-uitstoot op korte termijn te verlagen, getuige het draagvlak en enthousiasme vanuit dit marktinitiatief. Fijn dat dit fundament er vanuit een breed gedragen marktinitiatief ligt voor de nieuwbouw. En ik kijk uit naar de QCI voor de bestaande bouw”.


Materiaalgebonden en operationele CO2-uitstoot in beeld

De Quick Carbon Indicator is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om te sturen op de korte termijn – tot en met 15 jaar na oplevering – door de daadwerkelijke materiaalgebonden en operationele CO2-uitstoot in beeld te brengen. Bovendien geeft de QCI een indicatieve waarde voor de vastlegging van CO2 in biogene materialen.

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

 Het rekenmodel is voor GPR gebruikers beschikbaar gesteld bij de GPR rekenhulpmiddelen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

c21 c26 c41 c260 c265
Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten bouwdelen

Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten ...

Het nieuwe onderkomen van fusiegemeente West Betuwe zet in op biobased materialen en transformatie. Het ontwerp van de architectuur en het interieur komt van cepezed ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up