Innovatieve partijen werken aan versnelling energietransitie

timer3 min
Innovatieve partijen werken aan versnelling energietransitie

Uptempo! brengt de markt van innovatieve aanbieders en woning- en gebouweigenaren samen en zorgt zo voor extra vaart in de opschaling van kansrijke innovaties.

Rond 2025 moeten er goed werkende, betaalbare en gedragen klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn voor vrijwel alle situaties in de gebouwde omgeving. Dat is het streven van Uptempo!, een nieuw programma gelanceerd door TKI Urban Energy en TKI CLICKNL, met steun van het ministerie van BZK.
Het doel van Uptempo! is om oplossingen die zijn ontwikkeld in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Dit moet leiden tot een versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving met een voorlopige einddatum rond 2025.

Oriënterende bijeenkomst

Enkele relevante partijen op dit terrein kwamen begin deze maand (12 juni) voor het eerst bij elkaar. In een oriënterende bijeenkomst is met zeven aanbiedende partijen en vier woningcorporaties nagegaan of deze ontmoetingen kunnen leiden tot versnelling in de opschaling van kansrijke innovaties.

Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy: “Belangrijke voorwaarde is dat deze systemen op grote schaal geproduceerd kunnen worden en dat de (maatschappelijke) kosten tot een acceptabel niveau zijn gedaald. Zonder de oogst van innovaties van de afgelopen jaren, en zonder een scherp oog voor wat bewoners en eigenaren willen in combinatie met een gezonde marktwerking, komen we daar niet.”

Na de bijeenkomst op 12 juni luidt de conclusie dat nieuwe concepten voor woningcorporaties inderdaad interessante opties bieden en haalbare prijzen in beeld komen. “En het is nog leuk ook,” zegt Gerard Salemink van Hogeschool Saxion/Stichting Pioneering.

30.000 euro

Het kabinet trok in 2018 en 2019 in totaal 23 miljoen subsidie uit voor innovaties om ‘de grote verbouwing’ van de Nederlandse woningvoorraad tegen lagere prijzen mogelijk te maken. Dat geld is niet allemaal uitgegeven, maar het effect ervan blijkt nu al groter dan gedacht, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Zelfs oudere rijwoningen kunnen nu voor bedragen rond de dertigduizend euro worden voorbereid op de aardgasvrije toekomst. Dat leidt voor bewoners tot lagere maandlasten dan ze gewend zijn. Deze nieuwe prijzen horen wel bij situaties waarin ‘mandjes’ van enige honderden huizen gerenoveerd kunnen worden.

Een andere kansrijke innovatie die in het vizier van Uptempo! is gekomen, betreft De Warmtewingevel. Hierbij worden panelen voorzien van een coating die de energie uit het onzichtbare deel van het spectrum oogst en afvoert als bron voor een warmtepomp. In het verslag van de bijeenkomst op 12 juni lees je veel meer over zeven aanbieders met kansrijke innovaties.

Warmtewingevel met esthetische zonnewarmtecollectoren van SEAC, gepresenteerd door ECN (part of TNO).

Creatieve industrie

“In Uptempo! werken we ook aan het lerend vermogen rond de energietransitie,” aldus Freek van ’t Ooster, programmamanager Uptempo! vanuit TKI CLICKNL. “We bouwen aan innovation intelligence: kennis over waar en onder welke condities de toepassing van kansrijke innovaties bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Daarmee ondersteunen we innovatieverspreiding en opschaling van die oplossingen. We combineren dat met de inzet en kennis vanuit de creatieve industrie, die start vanuit de bewoners en gebouweigenaren en hun vragen/behoeften, zodat we prioriteit geven aan oplossingen die gedragen worden in de zin van werkend, passend en gewenst.”

Inmiddels is binnen het programma een opschalingsteam geformeerd en worden er diverse activiteiten gepland. Het team is gestart met de nodige analyses. Verder wordt kennis verzameld die is opgebouwd in de projecten en in de markt. Uptempo! inventariseert waar en onder welke condities die oogst kan worden toegepast, maakt mappings van oplossingen en toepassingen en organiseert matchmaking bijeenkomsten.

Bezoek voor meer informatie over Uptempo! deze website.

Lees ook: Innovaties gezocht voor versnelling naar aardgasvrije gebouwde omgeving

Foto boven: Onderzoek IF Technology (in opdracht van Helena Sustainable Innovations) naar bodemtemperatuur in bestaande woonwijk, waar warmte van PVT-zonnepanelen via een gesloten bodemlus in bodem wordt opgeslagen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243
Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

18 feb om 10:01 uur
timer 2 min

De grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving vraagt om zogenaamde aardgasvrije renovatiearrangementen. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Building Holland 2020 laat je de toekomst van bio- en groengas ontdekken

Building Holland 2020 laat je de toekomst van ...

14 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Sinds een aantal jaren is #VanGasLos een even simpele als bekende slogan, maar gaan we wel van het gas af of gaat ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c135 c184 c225 c243
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ‘Gewoon beginnen!’

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ...

22 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Nederlandse gemeenten buigen zich as we speak over een gigantische opgave: het invullen van een visie voor een ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c26 c184 c243
‘Vraag uit op CO2-ambities, niet op energie’

‘Vraag uit op CO2-ambities, niet op energie’

20 jan om 13:01 uur
timer 4 min

Het aantal projecten dat voor CO2-reductie gaat, groeit. Een grotere inzet op CO2 is de toekomst, als het aan ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c244
Circulair denken in Drenthe ver doorgevoerd

Circulair denken in Drenthe ver doorgevoerd

16 jan om 10:00 uur
timer 7 min

In Drenthe staat een huis. En in dat huis woont architect Pieter Brink. Voor de rest is alles anders dan je van ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Snelle Duurzame Gedragscommunity

Snelle Duurzame Gedragscommunity

7 jan om 10:00 uur
timer 2 min

Het wennen aan een verduurzaamde woning vraagt van elke bewoner een ander, nieuw gedrag. Om die verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c120 c184 c225
Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk in 2020

Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk ...

05-12-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Woningcorporatie Woonwaard is de laatste winnaar van de WoCo25, een van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Dwingen kan niet, maar wachten ook niet

Dwingen kan niet, maar wachten ook niet

14-11-2019 om 10:00 uur
timer 5 min

Bij het verduurzamen van de woningvoorraad dienen professionele marktpartijen het voortouw te nemen, betoogt Karin ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Effecten van bewonersgedrag in verduurzaamde woningen

Effecten van bewonersgedrag in verduurzaamde ...

05-11-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

Deskundigen van de Gedragscommunity spraken onlangs over het gedrag van mensen in een verduurzaamde woning en ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Duurzame huizen zetten deuren wagenwijd open

Duurzame huizen zetten deuren wagenwijd open

29-10-2019 om 12:00 uur
timer 1 min

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route (2 & 9 november) laten huiseigenaren in heel Nederland ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up