Gezond Gebouw

Gezond Gebouw

De belangstelling voor gezonde gebouwen neemt toe. Dat is mooi en ook eigenlijk wel logisch, want we leven een groot deel van onze tijd tussen de vier muren van ons huis en onze werkplek. Gezondheid zou dan ook een vanzelfsprekend kwaliteitsaspect van gebouwen moeten zijn. Helaas is dat nog nauwelijks het geval. Vanuit dat bewustzijn is de aandacht voor de gezondheidsaspecten van gebouwen dan ook toe te juichen. Maar wat is een gezond gebouw en hoe bereiken we dat?

Al eerder heb ik in een blogpost een pleidooi gehouden voor het meer waarderen van de gezondheidsaspecten van gebouwen en gewezen op de complexiteit daarvan. Want wat willen we verstaan onder een gezond gebouw? Het gaat er primair om dat het gebouw bijdraagt aan de gezondheid van zijn gebruikers, of er ten minste geen afbreuk aan doet. ‘Gebouwen die meer geven dan ze nemenbeschrijft Active House als uitgangspunt. Dat is de spijker op zijn kop, maar blijft nog wel wat ongrijpbaar.

De traditionele lijn van denken leidt dan tot een lijst van eisen en normen. Een deel daarvan zullen bekend voorkomen. ‘Gezondheid’ is niet voor niets een van de pijlers onder het Bouwbesluit. De reflex om te vragen om een integrale bepalingsmethode voor de gezondheid van gebouwen lijkt moeilijk te onderdrukken. Is een soort gezondheids-epc de oplossing; een norm waarin al die verschillende gezondheidsaspecten samen genomen worden en onderling worden gewogen? Natuurlijk niet! Want dat leidt niet tot gezonde gebouwen, maar tot vinklijstjes en puntenjagerij.

Wat vindt de gebruiker?

Laten we bij de gebruiker beginnen. Wat ervaart die als een gezond gebouw? En is dat voor iedereen het zelfde? Dat wordt lastig. Gezondheid bestaat uit zowel objectieve als subjectieve aspecten, maar zelfs bij de objectief meetbare aspecten zijn er verschillen per groep en persoon. Denk niet alleen aan de verschillende eisen die ouderen en jongeren stellen, want er zijn ook belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Dan hebben we het nog niet gehad over de verschillen tussen gezonde mensen en (chronisch) zieken, pakweg 25% van de bevolking (bron: GGD). Vanzelfsprekend komt daar de diversiteit tussen individuen nog bij. Je kunt beweren dat gezondheid voor iedereen anders is, andere accenten heeft. Dat zou er toe leiden dat ook de beoordeling van gezonde gebouwen afhankelijk zou zijn van een individu. Volgens mij schieten we dan het doel voorbij.

Integraliteit speelt doorslaggevende rol

Maar wat is dan een gezond gebouw? De juiste materiaalkeuze, een constant comfortniveau of juist niet, binnenlucht die schoner is dan buiten? En wat nog meer? Het is dan altijd goed te kijken naar aansprekende voorbeelden. Dan blijkt al snel dat integraliteit een doorslaggevende rol speelt en dat een duidelijke visie van een initiatiefnemer enorm helpt. Vanuit die visie kunnen de keuzes gemaakt worden die nu eenmaal bij elk bouw- en beheersproces noodzakelijk zijn. En dat is niet de enige overeenkomst met het ontwikkelen van een duurzaam gebouw. Sterker: ik durf de stelling wel aan dat een duurzaam gebouw altijd een gezond gebouw moet zijn. Alleen met dat besef en door er naar te handelen zullen we gaandeweg meer gezonde gebouwen realiseren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Keurmerk als leercurve naar gezonde woningen

Keurmerk als leercurve naar gezonde woningen

Sinds Gezonde Woning Keur is opgenomen in Het Nieuwe Normaal, reageerden woningcorporaties positief op het keurmerk dat pragmatisch aantoont of een woning gezond ...

Lees verder

c21 c54
Expert-visie: integraal advies belangrijk voor goede leefomgeving

Expert-visie: integraal advies belangrijk voor ...

Door de invoering van de Omgevingswet is het belang van een integraal advies voor bouwprojecten en de leefomgeving flink toegenomen. “Een bundeling van verschillende ...

Lees verder

c21 c40 c54 c260
30

30

In de numerologie staat het getal 30 symbool voor creativiteit en optimisme. Wellicht niet geheel toevallig dat demissionair minister De Jonge de ambitie uitte ...

Lees verder

c21 c40 c54
De groennorm voor steden: een reflectie

De groennorm voor steden: een reflectie

‘Vele miljarden nodig voor vergroening van steden’, zo kopte dagblad Trouw recentelijk. In het rapport, dat onlangs aangeboden werd aan demissionair ...

Lees verder

c21 c54
Expertvisie 2024: het jaar van de sociale transitie

Expertvisie 2024: het jaar van de sociale transitie

The soaring twenties: het besef dat de temperaturen stijgen. Weten welke gevolgen dit heeft voor de zeespiegel en voor alle ecosystemen op de planeet. De zeespiegel ...

Lees verder

c21 c54
Expertvisie 2024: <span>“</span>Steek je NECK uit<span>”</span>

Expertvisie 2024: “Steek je NECK uit”

Het is vreselijk om te zien hoeveel ellende er uit oorlog en vele andere soorten ontwrichtingen voorkomt. Dit knaagt aan alles en dreunt door in onze Tweede Kamer-verkiezingen. ...

Lees verder

c21 c41 c54
Expertvisie 2024: <span>“</span>De rol van AI en IT wordt enorm!<span>”</span>

Expertvisie 2024: “De rol van AI en IT ...

In tijden van netcongestie, met name voor nieuwe en extra netaansluitingen, bestaat voor grote kantoorgebouwen en industrieën steeds vaker de noodzaak om het ...

Lees verder

c21 c41 c54
Expertvisie 2024: <span>“</span>Als het aan mij ligt, doen we het zo!<span>”</span>

Expertvisie 2024: “Als het aan mij ...

Begin november 2023 voorspelde de Europese klimaatdienst Copernicus dat 2023 wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten wordt. Alarmerende berichten over het smelten ...

Lees verder

c21 c41 c54
Expertvisie 2024: <span>“</span>Dit jaar maakt de weg vrij voor grootschalige duurzaamheid.<span>”</span>

Expertvisie 2024: “Dit jaar maakt de weg ...

Waarom wordt 2024 hét kanteljaar op duurzaamheidsvlak? We interviewen Bram Adema van CFP Green Buildings, die de urgentie voor verduurzaming laat zien voor ...

Lees verder

c21 c41 c54
Expertvisie 2024: <span>“</span>We ontkomen niet aan politieke vertraging; markt meer aan zet.<span>”</span>

Expertvisie 2024: “We ontkomen niet aan ...

Na de politieke aardverschuiving op 22 november werd duurzaam Nederland wakker met een flinke kater. De verkiezingsuitslag staat niet voor een kleine verandering, ...

Lees verder

c21 c41 c54 c237 c265 c299
Expertvisie 2024: het jaar van gezonde woningen en wijken

Expertvisie 2024: het jaar van gezonde woningen ...

Om innovaties aan te jagen, moeten we woningen blijven bouwen en verkopen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van belang het financiële speelveld te veranderen. ...

Lees verder

c21 c41 c54
Expertvisie 2024: met Net Zero sneller naar het social tipping point

Expertvisie 2024: met Net Zero sneller naar ...

Lizzy Butink heeft als manager Duurzaamheid binnen Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV de afgelopen tijd flink geknokt om een ambitieuze CO2-strategie ...

Lees verder

Reacties

Gezond Gebouw - Wij gebruiken nu GPR gebouw. Misschien een idee om een verwijzing vanuit het BB naar GPR-gebouw te maken?

Gezondheid zou naast het vastleggen in wet- regelgeving ook via vrijwillige kwantificering (zoals in GPR is vastgelegd) of als onderdeel van een concept tot uitdrukking kunnen komen (De gezonde Woning). Een mooie uitdaging voor de branche.

active plants, natural air cleaner for buildings. Verbeter de luchtkwaliteit in gebouwen met lucht zuiverende planten in onze "ademende plantenpot". Brochure te downloaden op www.activeplants.nl Groet Edward.

Sinds 1972 praat prof Peter Schmid over integrale gezondheid: lichamelijk, geestelijk en spiritueel; ik praat zelf over comfort, geborgenheid en inspiratie. Ik prijs Harm Valk voor steeds het onderwerp gezondheid op de agenda te zetten (naast (te)veel aandacht voor energie in de markt). Interessant onderwerp van studie is zijn onderscheid tussen objectieve en subjectieve gezondheid; aanpasbaarheid in de gebouwde omgeving moet ook dit aspect "bedienen". Moet vervolgd worden!

Goed verhaal en dan plots "Volgens mij schieten we dan het doel voorbij"... Nee juist NIET! Dat algemene regels - vergelijk voedsel - bepaalde gebouwen toestaan, wil nog steeds zeggen dat bepaalde kenmerken gemeld worden die voor sommige mensen belangrijk zijn. Vergelijk dit met ingrediënten rond voedsel allergieën en de E-nummers. Verbieden vanuit slecht of informeren vanuit beter kunnen prima naast elkaar bestaan en elkaar versterken!

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up