Gezond Gebouw

Gezond Gebouw

De belangstelling voor gezonde gebouwen neemt toe. Dat is mooi en ook eigenlijk wel logisch, want we leven een groot deel van onze tijd tussen de vier muren van ons huis en onze werkplek. Gezondheid zou dan ook een vanzelfsprekend kwaliteitsaspect van gebouwen moeten zijn. Helaas is dat nog nauwelijks het geval. Vanuit dat bewustzijn is de aandacht voor de gezondheidsaspecten van gebouwen dan ook toe te juichen. Maar wat is een gezond gebouw en hoe bereiken we dat?

Al eerder heb ik in een blogpost een pleidooi gehouden voor het meer waarderen van de gezondheidsaspecten van gebouwen en gewezen op de complexiteit daarvan. Want wat willen we verstaan onder een gezond gebouw? Het gaat er primair om dat het gebouw bijdraagt aan de gezondheid van zijn gebruikers, of er ten minste geen afbreuk aan doet. ‘Gebouwen die meer geven dan ze nemenbeschrijft Active House als uitgangspunt. Dat is de spijker op zijn kop, maar blijft nog wel wat ongrijpbaar.

De traditionele lijn van denken leidt dan tot een lijst van eisen en normen. Een deel daarvan zullen bekend voorkomen. ‘Gezondheid’ is niet voor niets een van de pijlers onder het Bouwbesluit. De reflex om te vragen om een integrale bepalingsmethode voor de gezondheid van gebouwen lijkt moeilijk te onderdrukken. Is een soort gezondheids-epc de oplossing; een norm waarin al die verschillende gezondheidsaspecten samen genomen worden en onderling worden gewogen? Natuurlijk niet! Want dat leidt niet tot gezonde gebouwen, maar tot vinklijstjes en puntenjagerij.

Wat vindt de gebruiker?

Laten we bij de gebruiker beginnen. Wat ervaart die als een gezond gebouw? En is dat voor iedereen het zelfde? Dat wordt lastig. Gezondheid bestaat uit zowel objectieve als subjectieve aspecten, maar zelfs bij de objectief meetbare aspecten zijn er verschillen per groep en persoon. Denk niet alleen aan de verschillende eisen die ouderen en jongeren stellen, want er zijn ook belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Dan hebben we het nog niet gehad over de verschillen tussen gezonde mensen en (chronisch) zieken, pakweg 25% van de bevolking (bron: GGD). Vanzelfsprekend komt daar de diversiteit tussen individuen nog bij. Je kunt beweren dat gezondheid voor iedereen anders is, andere accenten heeft. Dat zou er toe leiden dat ook de beoordeling van gezonde gebouwen afhankelijk zou zijn van een individu. Volgens mij schieten we dan het doel voorbij.

Integraliteit speelt doorslaggevende rol

Maar wat is dan een gezond gebouw? De juiste materiaalkeuze, een constant comfortniveau of juist niet, binnenlucht die schoner is dan buiten? En wat nog meer? Het is dan altijd goed te kijken naar aansprekende voorbeelden. Dan blijkt al snel dat integraliteit een doorslaggevende rol speelt en dat een duidelijke visie van een initiatiefnemer enorm helpt. Vanuit die visie kunnen de keuzes gemaakt worden die nu eenmaal bij elk bouw- en beheersproces noodzakelijk zijn. En dat is niet de enige overeenkomst met het ontwikkelen van een duurzaam gebouw. Sterker: ik durf de stelling wel aan dat een duurzaam gebouw altijd een gezond gebouw moet zijn. Alleen met dat besef en door er naar te handelen zullen we gaandeweg meer gezonde gebouwen realiseren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243 c244
Niet omdat het beton opraakt

Niet omdat het beton opraakt

9 apr om 17:00 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Net zomin als dat het stenen tijdperk eindigde omdat de stenen opraakten, zal de huidige lineaire bouweconomie ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Digital twin: de grote verbinder in gebouwdigitalisering

Digital twin: de grote verbinder in gebouwdigitalisering

24 mrt om 16:00 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Steeds meer gebouwen zijn ‘smart’. Maar veel kansen van nieuwe datagedreven technologie blijven nog ...

Lees verder »

c21 c54
Maximale CO2-reductie voor 1 euro

Maximale CO2-reductie voor 1 euro

18 mrt om 16:00 uur
timer 4 min

Jan-Maarten Elias: Om CO2-neutraal te worden in 2050, is het noodzakelijk om eerst de klimaatdoelen van 2030 te halen. Mét ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

3 mrt om 16:11 uur
timer 4 min

Het woord duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip geworden. Allerlei verschillende milieufacetten zoals ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Reradicaliseren

Reradicaliseren

25 feb om 17:00 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Ik vind dat het radicalisme van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) aan erosie onderhevig is. Hun ...

Lees verder »

c21 c54 c185
Decorated shit

Decorated shit

11 feb om 16:01 uur
timer 5 min

“Zolang we heiligverklaarde concepten overeind houden, zoals we het geleerd hebben op de universiteiten, ...

Lees verder »

c21 c54 c244
MPG: buigen of barsten?

MPG: buigen of barsten?

10 feb om 16:00 uur
timer 6 min

Hans Korbee: Juni 2016 bracht de SER het rapport uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. ...

Lees verder »

c21 c54 c185 c244
Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

3 feb om 15:45 uur
timer 6 min

Marten Valk: We zitten in een bijzondere tijd, er gebeurt veel. Door covid-19 is er acute aandacht voor het thema gezondheid. ...

Lees verder »

c21 c54 c190 c244
De timing van hout

De timing van hout

29 jan om 08:57 uur
timer 2 min

Onlangs werd ik getriggerd door het NRC-artikel ‘Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm’. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244 c245
Wij zijn de overheid

Wij zijn de overheid

21 jan om 17:00 uur
timer 2 min

Onno Dwars: Nu Rutte III demissionair is, maakt Nederland de balans op. Als bouw- en vastgoedsector werden wij de afgelopen ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Amsterdamse School 2.0

Amsterdamse School 2.0

22-12-2020 om 08:46 uur
timer 4 min

Hermen Jansen: Levensduur, life-cycle, losmaakbaarheid en duurzaamheid; het langetermijndenken staat weer helemaal centraal in ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert blikt terug op carrière

Duurzaam Gebouwd-expert blikt terug op carrière

09-12-2020 om 15:30 uur
timer 9 min

Ben Kruseman: Na mijn bouwkundestudie in Tilburg, nu Avans Hogeschool Tilburg en de vervulling van mijn militaire dienstplicht, ...

Lees verder »

Reacties

Gezond Gebouw - Wij gebruiken nu GPR gebouw. Misschien een idee om een verwijzing vanuit het BB naar GPR-gebouw te maken?

Gezondheid zou naast het vastleggen in wet- regelgeving ook via vrijwillige kwantificering (zoals in GPR is vastgelegd) of als onderdeel van een concept tot uitdrukking kunnen komen (De gezonde Woning). Een mooie uitdaging voor de branche.

active plants, natural air cleaner for buildings. Verbeter de luchtkwaliteit in gebouwen met lucht zuiverende planten in onze "ademende plantenpot". Brochure te downloaden op www.activeplants.nl Groet Edward.

Sinds 1972 praat prof Peter Schmid over integrale gezondheid: lichamelijk, geestelijk en spiritueel; ik praat zelf over comfort, geborgenheid en inspiratie. Ik prijs Harm Valk voor steeds het onderwerp gezondheid op de agenda te zetten (naast (te)veel aandacht voor energie in de markt). Interessant onderwerp van studie is zijn onderscheid tussen objectieve en subjectieve gezondheid; aanpasbaarheid in de gebouwde omgeving moet ook dit aspect "bedienen". Moet vervolgd worden!

Goed verhaal en dan plots "Volgens mij schieten we dan het doel voorbij"... Nee juist NIET! Dat algemene regels - vergelijk voedsel - bepaalde gebouwen toestaan, wil nog steeds zeggen dat bepaalde kenmerken gemeld worden die voor sommige mensen belangrijk zijn. Vergelijk dit met ingrediënten rond voedsel allergieën en de E-nummers. Verbieden vanuit slecht of informeren vanuit beter kunnen prima naast elkaar bestaan en elkaar versterken!

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up