Chirurgen van stedelijk weefsel

Chirurgen van stedelijk weefsel

Wat zijn de bouwopgaves van de toekomst? Wordt het geen tijd dat we andere vragen stellen en andere antwoorden geven, zodat de bouw- en vastgoedsector bijdraagt aan onze levenskwaliteit?

Zorgt de vergrijzing echt voor een andere vraag? Verandert de steeds sterkere druk op het bestaande stedelijke gebied de rol van ontwikkelaar? Zijn gemeentelijke aanbestedingen vanuit een financieel perspectief altijd het beste voor de maatschappij? Ik vraag mij steeds vaker af wat de bouw- en vastgoedsector nog meer kan betekenen voor onze leefomgeving als we andere vragen stellen.

Als je buiten rondloopt en bedenkt hoeveel directe invloed de bebouwde omgeving heeft op ons leven, wordt het tijd dat we andere eisen stellen aan de bouw- en vastgoedsector. Gebouwen vormen het dagelijks decor van onze leefomgeving en daarmee zijn architectuur en stedenbouw een elementair onderdeel van onze samenleving. De infrastructuur van deze omgeving bepaalt de vrijheid van ons bewegen. De energiezuinigheid van gebouwen heeft invloed op de luchtkwaliteit. Een parkachtige opzet met bomen vergroot ons geluk. De stedelijke bebouwing creëert de routes tussen voorzieningen. Het mixen van verschillende doelgroepen heeft een positief effect op het wel en wee van de bevolking. Het lijkt vandaag de dag meer om de objecten te gaan dan om de context en hoe deze onderdeel uitmaakt van het stedelijk weefsel.

De basis is gelegd door onze ouders en voorouders. Gebouwen worden niet meer voor een periode van 50 jaar gebouwd maar voor een veel langere periode. We moeten het doen met wat we hebben. Het is aan onze sector om het weefsel te verbeteren en te optimaliseren en waar nodig drastisch in te grijpen. De tijd is aangebroken voor een nieuwe insteek: de chirurgie van het bestaande stedelijk weefsel.

Vastgoedontwikkelaars kunnen steden verduurzamen, leegstaande gebouwen een nieuwe functie geven, de CO2-uitstoot reduceren en een nieuwe omgeving creëren. Met grootschalige renovatieprogramma’s een ‘gasloze’ maatschappij realiseren. Dit soort programma’s geeft ook een enorme boost aan de werkgelegenheid. Door de bebouwde omgeving als middel te zien om te sturen op ons geluk en welzijn, moeten we andere vragen stellen bij de opgaves die voor ons staan. Geld alleen mag niet meer de basis vormen van hetgeen er wordt gebouwd voor de volgende generaties, we mogen meer verwachten.

Ontwikkelaars en bouwers staan aan de vooravond van een wezenlijke verandering: zij kunnen de chirurgen van ons stedelijk weefsel worden om de wonden en breuken van de stad te genezen. En maatschappelijk opgaves op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en welzijn daadwerkelijk kracht bij zetten. Laat de chirurgen van de toekomst bouwen aan een leefomgeving met nog meer levenskwaliteit. Laten we daarom andere vragen stellen!

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Gisteren om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

Standaard oplossing voor solide overstek bij renovaties

Standaard oplossing voor solide overstek bij ...

30 apr om 08:00 uur
timer 1 min

Het maken van een overstek bij een te renoveren woning is niet altijd even eenvoudig. Een speciale constructie ...

Lees verder »

Hotspot voor circulariteit en duurzaamheid in Zeeland

Hotspot voor circulariteit en duurzaamheid in ...

29 apr om 08:00 uur
timer 6 min

Zeeuws bureau wil oude industriële omgeving transformeren tot showcase voor duurzame, circulaire bedrijvigheid ...

Lees verder »

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging dat het anders moet’

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging ...

15 apr om 08:00 uur
timer 4 min

Om verduurzaming echt te versnellen, moeten we eerst ons innerlijke vuur aanwakkeren voor verandering. Met die ...

Lees verder »

Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

25 jan om 10:00 uur
timer 1 min

Adviesbureau maakt van gebouw uit de jaren vijftig een modern, gasloos en energieneutraal kantoor.

Lees verder »

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief appartement

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief ...

16 jan om 09:00 uur
timer 5 min

Studenten van de TU Delft gaan voor goud tijdens de Solar Decathlon Europe 2019. Hun plan voor modulaire appartementen ...

Lees verder »

Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'

Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en ...

14-12-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De tenderprocedure voor het Wijchense project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ is gestart. Opmerkelijk ...

Lees verder »

Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie Woningbedrijf

Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie ...

30-10-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Veel woningcorporaties hebben al ervaring met het combineren van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar met circulariteit ...

Lees verder »

'Transformatie moet betekenis hebben voor gebied'

'Transformatie moet betekenis hebben voor gebied'

17-10-2018 om 15:30 uur
timer 5 min

Er gaat de komende tijd het een en ander veranderen in de utiliteitsmarkt. Label C en A-eisen voor de kantorenmarkt ...

Lees verder »

Verduurzaming van corporatievoorraad begint bij goede bewonerscommunicatie

Verduurzaming van corporatievoorraad begint ...

15-10-2018 om 15:30 uur
timer 9 min

Door eerst woningen aan te pakken die ná 1970 gebouwd zijn kan de bouw- en vastgoedsector de grootste stappen ...

Lees verder »

Faculteitsgebouw UT Twente transformeert naar gasloos studentenhuis

Faculteitsgebouw UT Twente transformeert naar ...

10-09-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Het voormalige faculteitsgebouw De Hogekamp op de campus van de Universiteit Twente (UT) in Enschede is omgebouwd ...

Lees verder »

Slimme en energieneutrale wijken hebben flexibele energieprijzen nodig

Slimme en energieneutrale wijken hebben flexibele ...

06-09-2018 om 13:00 uur

Bestaande woonwijken op een slimme en toekomstbestendige wijze energieneutraal te maken: uit het REnnovates onderzoek ...

Lees verder »

Reacties

Vragen en antwoorden is goed, maar we willen het ook graag gaan doen. We zoeken een publiek gebouw / project dat tussen 2016-2020 gebouwd / gerenoveerd wordt om dit project in strobouw uit te voeren met 50% subsidie. Om als Europees voorbeeld voor toekomstige bouwopgaves te dienen. (zie ook eens: http://esbg2015.eu/category/public-straw-bale-houses/ voor inspiratie) De Europese Strobouw Vereniging heeft de kennis en zoekt partners om de uitdaging op te pakken.

ik ben blij dat jij als leider in de vastgoedsector het licht ziet, Onno!

Geachte Onno Dwars, dank voor compacte weergave van vastgoed-dilemma. Fijn dat de heer Wouter Kleijn reageert door een humaan-ecologisch bewuste en verantwoorde bouwwijze als optie aan te bieden: strobalenbouw, ideaal voor zelfbouw en bouwgroepen, coöpereren. Een chirurg grijpt in als er gevaarlijk situatie ontstaat door disfunctioneren van een (meer) orgaan die de conditie van het organisme als geheel aantast stad als urbaan metabolisme vraagt dan ook om duurzame ingrepen die stad(sdelen; wijk) (re)vitaliseert, deels reanimeert; steden verouderen en dienen aangepast te worden aan eigentijdse condities (evolutionair proces als proces-in-progressie). Naast chirurgen zijn er bio- en ecologen noodzakelijk die de stads(delen) opnieuw letterlijk beleven door stadsgroen in gebouwde urbane omgeving te integreren en mogelijkheden creëren tot symbiose cultuur (stad) en natuur stimuleren die onderhouden wordt door zelfbewuste wereldburgers [ Czabanowski, Umweltburger, neologisme 2012] en op deze wijze bijdragen aan gastvrije steden [(c) Juri Czabanowski, Wirtliche Städte schaffen die wirt(schaft)lich sind: herbergzame steden scheppen die herbergzaam en economisch zijn, 2013; reactie op Alexander Mitscherlich's steden-bouwkundig kritiek Unsere unwirtliche Städte / Onze onherbergzame staden, eindjaren '60]. Zoals bekend creëren wij eerst de steden en daarna vormen zij ons (vrij naar W. Churchill). Hoogtijd om steden die ons misvormen en -leiden integraal en ingrijpend duurzaam te veranderen (transition towns/cities bewe-ging), aan te passen en om te vormen (transformeren als nodzakelijke meta-morfose); indien nodig met chirurgische operatie en bio-/ecologische en architectonische/urbanistische co-operatie, met andere woorden pleidooi voor integrale plan van (herstel)aanpak oftewel heling van verstoorde en verziekte organen opdat stedelijk organisme als weefsel(structuur) zich herstelt, (re)vitaliseert en letterlijk opbloeit Zie eventueel proefschrift Human-Ecologisch Georiënteerde Woningbouw, verschenen als Bouwstenen 99, TU/e 2006 (via www down te loaden). Op naar mens- en milieubewuste en verantwoorde steden (People en Planet) ipv enkel economisch bepalende 'trekpleisters'' als voorbode om aankomende wonden in verstoord stedelijk weefsel te camoufleren ipv essentiële bijdrage ter genezing te bieden: gezonde mensen in vitale duurzame steden, als 'groene' herbergiers (Umweltburger) die hun steden vertroetelen en steden die hun bewoners (re)activeren ipv uitzuigen (letterlijk en figuurlijk). Veel succes met nieuw duurzaam ( na-/door)denken en planologisch handelen in overgangstijd naar Duurzame Samenleving [(c) Juri Czabanowski, Duurzame Noodzakelijkheid, de Nieuwe Zakelijkheid van de 21ste eeuw, 2012). Hoogtijd dat de Dubio en dubieuze (steden)bouw in reëel en realistisch duurzaam (steden)bouwen transformeert !! Dr. Juri Czabanowski, kunst-/architectuur-historicus, spec. Duurzaam Bouwen (DuBo)

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up