We zijn met een verkeerd perspectief geboren

We zijn met een verkeerd perspectief geboren

Ons perspectief is verkeerd. We denken vanuit de wet- en regelgeving waarbij minder slecht, goed genoeg is. Onze wet- en regelgeving voorziet nog in woningen die niet voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs. Dit geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw. Daarmee houden we nog steeds slechte woningen in stand en voegen we nog steeds woningen toe die niet duurzaam zijn. Door de toevoeging van nieuwe woningen die niet aan de eisen van het klimaat akkoord van Parijs voldoen komen we nog verder van het doel af: Een CO2-neutraal 2050.

In ons land zijn duurzame woningen vaak woningen die minder slecht zijn. Woningen die iets energiezuiniger zijn dan wat de wet- en regelgeving van ons vraagt. Dat noem ik niet duurzaam, maar minder slecht. Dat is hetzelfde als je vanuit Utrecht naar Maastricht rijdt en er achter komt dat je naar Groningen moet en daarom besluit naar Eindhoven te rijden. Dan kom je nog steeds verder van je doel af.

Daarom moeten we ons perspectief van duurzame woningen veranderen. Een woning is pas duurzaam als die energieneutraal is. En echte duurzame woningen leveren energie. Dit geldt ook voor onze bestaande woningen. Deze woningen mag je volgens onze wet op van alles warm stoken; aardgas – kolen – hout etc. Er is geen wet die eisen stelt aan de bestaande voorraad. In tegenstelling tot de auto waar milieu eisen gelden. Zo is er in 2000 de vervangingskatalysator wet ingevoerd die impact had op alle auto’s en mogen extreem vervuilende auto’s de steden niet meer in. In de kantorensector is dit aan het veranderen met eisen waarbij de gebouwen minimaal aan energielabel C moeten voldoen in 2023 en energielabel A in 2030.

Vandaag de dag financiert de Wereldbank geen nieuwe gas- en olieprojecten meer en het vliegveld Wenen mag niet meer worden uitgebreid vanwege klimaatveranderingen. De maatschappij is hard aan het veranderen.

Echter zijn onze woningen nog steeds een heilige koe. waar we niet aan durven te komen, misschien moeten we wel gaan spreken over heilige huisjes. Natuurlijk is wonen en onderdak een recht. Maar het vervuilen van onze lucht die we elk moment inademen – het creëren van aardbevingen bij andere Nederlanders – en het laten stijgen van de zeespiegel is daarentegen zeker geen recht. Het omgekeerde is juist een plicht. Deze plicht is alles behalve vrijblijvend.

Het land – het klimaat - vraagt om een radicalere aanpak. Een aanpak waarbij geen keuze meer wordt geboden tussen slecht en minder slecht. Ballast Nedam Development heeft daarom in september dit jaar besloten om enkel nog gasloos te ontwikkelen. De initiatiefwet van Groenlinks om gasaansluitingen niet meer te verplichten in de nieuwbouw is ook een goede stap in die richting. We moeten het anders aanpakken. De maatschappij moet zelf het verschil gaan maken en niet tevreden meer zijn met minder slecht. Het bedrijfsleven en onze overheid moeten daarom het perspectief veranderen. Laten we in ons doen en laten het klimaatakkoord van Parijs daarom als vertrekpunt nemen voor de definitie van duurzaam vastgoed.

In de aanloop naar het Duurzaam Gebouwd Congres publiceert Duurzaam Gebouwd expertblogs als onderdeel van een 10-punten Expertplan, dat op het congres wordt gepresenteerd. Bekijk de website van het Duurzaam Gebouwd Congres en koop direct kaarten

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243
De impact van sportcomplexen verduurzamen

De impact van sportcomplexen verduurzamen

Wat is de impact van een verduurzaming van sportcomplexen? Ook dit vastgoed gaat stap voor stap van het aardgas af. Wat levert dit op en wat zijn op dit moment ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243
Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dagelijks is netcongestie in het nieuws, genoemd als belemmerende factor voor verduurzaming. Zo wordt onder andere genoemd dat warmtepompen niet meer in woningen ...

Lees verder

c184 c194 c223 c243 c265
Whitepaper: AB Sales & Trade | Met doorstromers vaart maken in de energietransitie

Whitepaper: AB Sales & Trade | Met doorstromers ...

De energietransitie wordt vaak als complex en kostbaar gezien. Om bestaand vastgoed van het gas af te halen, moeten er flinke veranderingen plaatsvinden aan de ...
c21 c41 c184 c225 c243
Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Netcongestie is geen belemmering, maar een kans. Voor zowel woningcorporaties, gemeenten als ontwikkelaars. En welke impact maken we als we utiliteitsgebouwen als ...

Lees verder

c21 c41 c148 c184 c225
<span>Hoger rendement en minder milieu-impact voor warmtepompen</span>

Hoger rendement en minder milieu-impact voor ...

Een hoger rendement op zowel tapwater als ruimteverwarming: deze eigenschappen blijken uit testen voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen voor de nieuwe lucht/water-warmtepompen ...

Lees verder

c21 c40 c184 c225 c243
Onzekerheden wegnemen voor warmtenetten met datathermie

Onzekerheden wegnemen voor warmtenetten met ...

Dit whitepaper geeft je informatie over onzekerheden bij stakeholders over de aanleg van een warmtenet met datathermie voor transformatiegebieden. De publicatie ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c41 c184 c277
45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen

45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen

Woningcorporatie De Woonplaats en Janssen de Jong Bouw realiseren 45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen in Stroinkslanden-Zuid in gemeente Enschede. ...

Lees verder

c21 c125 c184 c225 c243
Netcongestie is bepalend voor bouwprojecten

Netcongestie is bepalend voor bouwprojecten

Voor de jaarwisseling werd duidelijk dat ook Den Haag, Groningen en Overijssel volle stroomnetten hebben. Ze worden toegevoegd aan een steeds langere rij aan plekken ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Trainingscentrum versnelt warmtepomptransitie

Trainingscentrum versnelt warmtepomptransitie

Het nieuwe trainingscentrum ATAG ComfortHub werd begin oktober 2023 geopend. Op dat moment stond de onderneming stil bij het 75-jarige bestaan en schetste de route ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Onzichtbare wand-inbouwunit met laag geluidsniveau

Onzichtbare wand-inbouwunit met laag geluidsniveau

Koelen en verwarmen kan voortaan via een onzichtbare wand-inbouwunit. Deze kan de installateur, op een tweetal roosters na, volledig onzichtbaar wegwerken. De inbouwunit ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Werkagenda Energietransitie Den Haag als duurzaam kompas

Werkagenda Energietransitie Den Haag als duurzaam ...

Om de aanpak van de energietransitie te versnellen, stelde gemeente Den Haag de ‘Werkagenda Energietransitie’ op. Met deze eerste van vier werkagenda’s ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up