Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

timer5 min
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge energieprijzen een belangrijke drijfveer. Al deze ontwikkelingen samen stimuleren innovaties en veranderen de rol van installateurs. Zij zijn ook steeds meer adviseur, aldus Hugo Hemel (Vaillant, foto onder) in onderstaande Expertpost. “Er zijn nog veel kansen voor installateurs op het gebied van digitalisering.”

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie“Niet alleen de klimaatdoelen voor 2050, maar ook de hoge energieprijzen en een tekort aan nieuwe woningen - waardoor mensen eerder gaan verbouwen - zijn drijfveren voor woningeigenaren om juist nu hun huis te verduurzamen. Deze trend neemt de komende jaren alleen maar toe. Zeker nu vanaf 2026 een hybride warmtepomp de standaard moet gaan worden bij de vervanging van een cv-ketel. Dat betekent dat eigenaren vanaf dat jaar bij de vervanging van een cv-installatie moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Dat kan naast een hybride warmtepomp ook een all-electric warmtepomp zijn of aansluiting op een warmtenet.

Volgens minister De Jonge voor Volkshuisvesting is de urgentie van verduurzaming groot en moet het tempo omhoog. Voor woningen die niet geschikt zijn, zal er overigens een uitzonderingsmogelijkheid geboden worden. Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil de komende jaren samenwerken met fabrikanten en installateurs om de inzet van hybride warmtepompen op te schalen, belemmeringen weg te nemen en meer monteurs op te leiden. De overheid geeft aan tot en met 2030 subsidie te verstrekken voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze ontwikkelingen stimuleren niet alleen verdere innovatie, maar betekent voor installateurs ook dat zij steeds meer een rol als adviseur krijgen.

Wat is wijsheid?

Naast het feit dat de overheid met het stimuleren van de aanschaf van hybride warmtepompen een flinke push geeft aan het verduurzamen, hebben woningeigenaren hun eigen motieven om te kiezen voor duurzame oplossingen in hun huis. Maar verduurzamen is een breed begrip en er zijn legio mogelijkheden.

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Als leek is het lastig om in al het aanbod zelf de juiste informatie te filteren. Veel woningeigenaren zien dan ook door de bomen het bos niet meer en hechten aan een passend advies van de installateur. Welke oplossing past het beste bij het betreffende woningtype? Hoe creëren we optimaal comfort, zonder dat de kosten de pan uit rijzen? De tijd van one-size-fits-all-oplossingen is echt voorbij. De huidige huiseigenaar vraagt om zorgvuldige begeleiding en het juiste advies, waarbij de gebruiker centraal staat.

Nieuwe rol installateur

Bij de keuze voor het verduurzamen van de woning spelen verschillende factoren een rol en dit betekent voor de installateur dat hij ook steeds meer kennis moet hebben om woningeigenaren goed te kunnen adviseren. De installateur moet voor ieder woningprofiel haalbare oplossingen bieden, die passend zijn en het gewenste comfort bieden. Belangrijk hierbij is ook om goed door te vragen waarom een woningeigenaar wil verduurzamen. Is dat puur om kosten te besparen of heeft men echt de behoefte om te verduurzamen en hoeveel wil en kan een eigenaar daarin investeren? Afhankelijk van de motieven, het betreffende woningprofiel en het beschikbare budget kan de installateur een passend advies geven.

Ook goede productkennis helpt bij de juiste advisering. Zo weten veel mensen niet dat een (hybride) waterpomp ook de mogelijkheid biedt om te koelen. Hoewel het geen vervanging is van een airco, biedt een koeling van 2 à 3 graden zeker een verschil in comfort.

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Expertise delen en faciliteren installateur

De werkdruk van installateurs is al hoog en met de vraag naar een meer adviserende rol, neemt deze alleen maar toe. Veel installateurs zitten nu al aan hun maximumcapaciteit en we staan pas aan het begin van de transitie. De oplossing? Meer expertise delen en de installateur faciliteren. Bijvoorbeeld door de installateur te helpen bij het geven van gedegen en onderbouwd advies en om snel en eenvoudig (eventueel op afstand) extra service te kunnen verlenen aan de woningeigenaar. Het belang van de juiste trainingen stijgt hierdoor gestaag.

Daarnaast zijn er nog veel kansen voor installateurs op het gebied van digitalisering. Via online platforms kunnen installateurs bijvoorbeeld alle relevante productinformatie direct raadplegen en prestaties van de verwarmingsinstallatie op afstand monitoren en eventuele storingen op afstand oplossen. Zo is de installateur in staat om de installatie van hun klant op afstand te bewaken, met toegang tot gedetailleerde prestatiegegevens, foutcodegeschiedenis en diagnostische inzichten. En dat allemaal binnen enkele online stappen.

Door efficiënter te werken levert dit alles een besparing op van tijd en kosten. Het biedt een hogere servicestandaard aan de klant en zorgt dat de installateur altijd up-to-date installatie- en productinformatie bij de hand heeft.

Gestandaardiseerde oplossingen

Zoals gezegd volstaat de one-size-fits-all-aanpak niet meer. Maar op basis van woningprofielen - waarbinnen onder meer wordt gekeken naar de energetische prestaties op basis van bouwjaar en woningtype - kan al goed worden ingeschat welke oplossingen passend zijn. Door deze profielen waar mogelijk te standaardiseren, wordt voor woningeigenaren al snel inzichtelijk welke oplossingen mogelijk zijn. Uiteraard is de installateur degene die de puntjes op de i zet en ter plekke bekijkt of de geadviseerde oplossing in de betreffende woning de beste keuze is.

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitieDe energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. En de koers die is ingezet gaat niet meer keren. Om klaar te zijn voor de ontwikkelingen van de toekomst moet je blijven innoveren en anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar duurzame gassen, zoals groengas en groene waterstof. De verwachting is dat deze op termijn ook een rol zullen gaan spelen in het verwarmen van woningen. Vaillant streeft ernaar om vanaf 2025 cv-ketels te leveren die kunnen worden omgebouwd van aardgas naar het toepassen van waterstof. Zo wordt een hybride waterpomp ineens niet meer een tijdelijke oplossing, maar een reële eindoplossing.

Geen tijd meer verliezen

Om te garanderen dat we er met z’n allen in de toekomst ook warmpjes bij zitten, is nog het nodige werk te verzetten. Het allerbelangrijkste is dat we blijven samenwerken richting het gemeenschappelijke doel om een haalbare verduurzaming van woningen mogelijk te maken. Er is geen tijd te verliezen en hierin is de rol van de installateur belangrijker dan ooit tevoren.”

Tekst: Hugo Hemel, marketing director Vaillant
Beeld: Vaillant

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c243 c263 c298
‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard kuub naar 2’

‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard ...

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen fors te verminderen, is massa noodzakelijk. Niet alleen de mensen die in verduurzaming geloven moeten in beweging ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263 c265
Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming dichterbij

Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming ...

Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én stiller

Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én ...

Stijgende energieprijzen, personeelstekorten, transportproblemen en een toenemende vraag. De markt voor airco’s en lucht-water warmtepompen is volop in beweging. ...

Lees verder

c223 c244 c263
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen

Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...

Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, verdere verdieping van de materie en informatie ...
c21 c148 c225 c263
Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Ventilatie is niet een kwestie van één oplossing voor je hele woning. Je huis is een verzameling van verschillende ruimten, die elk hun eigen ventilatie ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Akoestische technieken om stil van te worden

Akoestische technieken om stil van te worden

Waar kun je beter een seminar over het onderwerp akoestiek organiseren dan in Beeld & Geluid? Vandaar dat DUCO, leverancier van oplossingen voor ventilatie ...

Lees verder

c21 c148 c225 c261 c263
‘Het begint met een energielabel, maar het draait om gedrag’

‘Het begint met een energielabel, maar ...

Door de verduurzaming en energietransitie staan installateurs voor steeds nieuwe uitdagingen. Voor een deel van die vraagstukken is energiemonitoring een belangrijk ...

Lees verder

c21 c148 c225 c243 c263
Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk concept

Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk ...

Terwijl we in onze gebouwen steeds meer energie besparen, valt het stroomverbruik van gebouwventilatie nog uit de toon. Door echter gebruik te maken van natuurlijke ...

Lees verder

c21 c185 c225 c263 c293
Strijd om de thermostaat

Strijd om de thermostaat

Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt

Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de apparatuur voor verwarming, ventilatie en koeling. Steeds meer mensen, bewoners én corporaties ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
De warmtepomp op weg naar 2026

De warmtepomp op weg naar 2026

Er heerste een gepaste ‘feestelijke’ stemming, afgelopen week tijdens het Congres Toekomst van de Warmtepomp. In het Louwman Museum werd stilgestaan ...

Lees verder

c21 c148 c225 c243 c263
Natuurlijk klimaatsysteem voor Erasmus Universiteit

Natuurlijk klimaatsysteem voor Erasmus Universiteit

Opnieuw pronkt een groot gebouw in Nederland met het even futuristische als natuurlijke klimaatsysteem Earth, Wind & Fire. De bijzondere techniek ontwikkeld ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up