Strijd om de thermostaat

timer4 min
Strijd om de thermostaat

Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. "We bouwden ooit met enkel glas en natuurlijke ventilatie en vinden iets van het energieverbruik. Dus is het van belang om inzicht te krijgen in wat we nu hebben en hoe dat moet veranderen richting de toekomst."

In het licht van bovenstaande is het Haico van Nunen, lector duurzame energie aan de Hogeschool in Rotterdam, die een pleidooi houdt voor integrale kwaliteit en oplossingen. "90% van de woningvoorraad staat er over decennia nog steeds. En dat terwijl de woningen, volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord, nog lang niet voldoen aan de prestaties die we vragen in 2050. Dat betekent dat deze woningen minimaal eenmaal een renovatie moeten ondergaan. Die opgave betekent voor ons dat we duizend woningen per dag moeten aanpakken. Gaat ons dat lukken?", aldus Van Nunen tijdens het webinar Energiecrisis en Hittestress, georganiseerd door DUCO.

Handen en voeten

Wie zich grondig wil verdiepen in wat er binnen vier muren gebeurt, kan terecht in het interview met Marije te Kulve van bba binnenmilieu. Zij onderzocht tijdens haar studie onder meer de ventilatie in zorggebouwen en deed veel onderzoek naar de mens en diens gedrag in relatie tot de thermische omgeving en lichtcondities. Te Kulve bestudeerde in verschillende projecten wat de effecten zijn van innovatieve, energie-efficiënte maatregelen op het comfort en de gebruiker. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan het updaten van de PvE Gezonde Kantoren en het binnenklimaatlabel.

"Temperatuurbeleving", aldus Te Kulve, "is steeds een individuele kwestie en dat leidt vaak tot de welbekende strijd om de thermostaat. Het is dan zaak om te bekijken hoe je per zone of zelfs per werkplek beter kunt klimatiseren. Vooral bij een lagere bezetting kan dit energetisch gunstig zijn. Handen en voeten koelen in het algemeen als eerste af, dus als je die specifiek verwarmt, draagt dat significant bij aan de beleving. En elke graad die je in de winter naar beneden kunt bijstellen, scheelt energie."

Studie COGfx

Naast de gezondheid, de arbeidsproductiviteit, het ziekteverzuim en het energieverbruik is er nog een kwestie die je met een perfect binnenklimaat bevordert. De The COGfx Study van Harvard, met ondersteuning van Carrier, voegt onder andere toe dat de kwaliteit van binnenlucht ook het cognitief functioneren verbetert. Een van de onderzoekers, Joseph Allen legt uit hoe groene gebouwen impact maken op cognitieve functionaliteit: "We onderzochten hoe cognitieve functionele prestaties van medewerkers werden beïnvloed door de binnenlucht. Medewerkers deden hun werk zoals gebruikelijk, maar wij konden op afstand het binnenklimaat aanpassen. Aan het einde van de dag lieten we ze een cognitieve prestatietest afnemen." De resultaten lieten zien dat een 'verbeterd groen gebouw' tot verdubbelde cognitieve prestatiescores leidde.

Ouderenzorg

Gezondheid in gebouwen strekt zich uit tot een breder werkveld, zoals de zorg. Zo is de urgentie om wonen en zorg voor (dementerende) ouderen ingrijpend te veranderen groot en voelbaar. Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig en dat vraagt om actie vanuit gemeentes, woningcorporaties, zorgcorporaties en regionale publieke en private partijen. Zoals de grondleggers van Holikiday, die betaalbare huurwoningen realiseren voor ouderen met een WLZ-indicatie.

Henk Verheesen, een van de drie grondleggers, merkte vanuit zijn ervaring in de (ouderen)zorg dat daadwerkelijke zorg door administratieve lasten steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. "Dit heeft zeker bij dementerende ouderen een grote invloed op hun kwaliteit van leven. Wij willen dat veranderen door de zorg die we in de wooncomplexen verlenen uit te besteden aan Het Andere Wonen. In onze complexen wonen zorgondernemers van Het Andere Wonen die samen met een lokaal team zorg verlenen."

Een ander, nieuw bouwproject betreft de huisvesting van damesmodebedrijf Studio Anneloes. Ook bij deze realisatie stond, naast duurzaamheid, de gezondheid centraal. Zo rees de vraag: hoe bereik je een gezond binnenklimaat? Hierbij zijn onder andere de factoren temperatuur, akoestiek, licht, luchtvochtigheid en een lage CO2-waarde essentieel. Jan-Willem van Loon (Studio Anneloes): "Daar spelen we met dit gebouw op in. Zo heeft iedere ruimte een sensor die de hoeveelheid CO2 meet. Daarnaast kozen we voor veel lichtinval, maar wel met zonweringssystemen die eventueel kunnen dempen, om de temperatuur op orde te houden. We ventileren meer dan gebruikelijk, voor een fijn binnenklimaat met voldoende verse lucht."Strijd om de thermostaat

Wil je nog veel meer details over deze aspecten ontdekken? Ga dan meteen naar ons gratis digitale magazine Gezondheid. Of check de Inhoudsopgave.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c265 c293
Binnenklimaat, gedrag en de effecten op het energiegebruik

Binnenklimaat, gedrag en de effecten op het ...

2 feb om 13:01 uur
timer 4 min

Geen gebouwbeheerder kan meer weglopen voor een aangenaam binnenklimaat, met grondige aandacht voor comfort, temperatuur ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c293
‘Gezondheid van huurwoningen staat nog in de kinderschoenen’

‘Gezondheid van huurwoningen staat nog ...

1 feb om 07:01 uur
timer 15 min

Zijn verduurzaamde woningen wel echt duurzaam en gezond? Het antwoord op die vraag blijkt complexer dan gedacht, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO ...

30 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), ...

Lees verder »

c21 c225 c293
‘Summum van ventilatie’ zuivert lucht in liftcabines

‘Summum van ventilatie’ zuivert ...

27 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Met de grote woningbouwopgave op tafel, is verdichten met hoogbouw steeds vaker de oplossing. Maar hoe hoger onze ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c293
Hogere huuropbrengst voor duurzame kantoren

Hogere huuropbrengst voor duurzame kantoren

12-12-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Kantoorgebouwen met een duurzaamheidscertificaat genereren ruim 6% meer huurinkomsten. Daarbij vallen zaken als ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c293
Pleidooi voor integrale kwaliteit en gezond binnenklimaat

Pleidooi voor integrale kwaliteit en gezond ...

07-12-2022 om 08:00 uur
timer 7 min

Voor het einde van 2030 moeten we 1,5 miljoen woningen verduurzaamd hebben en 900.000 woningen nieuw gebouwd. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Kennisevent Toekomstvastwaarde: succesvolle verduurzaming van bedrijfshuisvesting

Kennisevent Toekomstvastwaarde: succesvolle ...

05-12-2022 om 15:30 uur
timer 9 min

Op 17 november 2022 vond het Kennisevent Toekomstvastwaarde plaats in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c293
Gunstige oplossingen voor binnenklimaat en energierekening

Gunstige oplossingen voor binnenklimaat en energierekening

14-11-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Door de huidige energiecrisis exploderen de prijzen die je betaalt voor gas en elektriciteit. Zoek jij ook naar ...

Lees verder »

c2 c3 c11 c21 c225 c268 c293
Advertorial: Resultaten Marktscan Industriële Woningbouw

Advertorial: Resultaten Marktscan Industriële ...

10-11-2022 om 08:01 uur
timer 1 min

Bij Ventilair staan we als ventilatiespecialist naast onze klanten, ook als het gaat om industriële woningbouw. ...

Lees verder »

c21 c225 c268 c293
Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële woningbouw

Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële ...

08-11-2022 om 12:01 uur
timer 2 min

Ventilatiespecialist Ventilair is nauw betrokken bij de industriële woningbouw, waarbij er minstens zoveel ...

Lees verder »

c21 c225 c293
Op weg naar 'the smartest city' met ABB

Op weg naar 'the smartest city' met ABB

04-11-2022 om 10:03 uur
timer 2 min

Woningen, commerciële gebouwen, fabrieken en de omgeving van de toekomst zitten vol met duurzame innovaties ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Last call: maak ook impact tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2022

Last call: maak ook impact tijdens het Duurzaam ...

29-10-2022 om 15:30 uur
timer 3 min

Met 28 sessies, 5 keynotes en een slotdebat heeft het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 heel wat voor je in petto. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up