Strijd om de thermostaat

timer4 min
Strijd om de thermostaat

Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. "We bouwden ooit met enkel glas en natuurlijke ventilatie en vinden iets van het energieverbruik. Dus is het van belang om inzicht te krijgen in wat we nu hebben en hoe dat moet veranderen richting de toekomst."

In het licht van bovenstaande is het Haico van Nunen, lector duurzame energie aan de Hogeschool in Rotterdam, die een pleidooi houdt voor integrale kwaliteit en oplossingen. "90% van de woningvoorraad staat er over decennia nog steeds. En dat terwijl de woningen, volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord, nog lang niet voldoen aan de prestaties die we vragen in 2050. Dat betekent dat deze woningen minimaal eenmaal een renovatie moeten ondergaan. Die opgave betekent voor ons dat we duizend woningen per dag moeten aanpakken. Gaat ons dat lukken?", aldus Van Nunen tijdens het webinar Energiecrisis en Hittestress, georganiseerd door DUCO.

Handen en voeten

Wie zich grondig wil verdiepen in wat er binnen vier muren gebeurt, kan terecht in het interview met Marije te Kulve van bba binnenmilieu. Zij onderzocht tijdens haar studie onder meer de ventilatie in zorggebouwen en deed veel onderzoek naar de mens en diens gedrag in relatie tot de thermische omgeving en lichtcondities. Te Kulve bestudeerde in verschillende projecten wat de effecten zijn van innovatieve, energie-efficiënte maatregelen op het comfort en de gebruiker. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan het updaten van de PvE Gezonde Kantoren en het binnenklimaatlabel.

"Temperatuurbeleving", aldus Te Kulve, "is steeds een individuele kwestie en dat leidt vaak tot de welbekende strijd om de thermostaat. Het is dan zaak om te bekijken hoe je per zone of zelfs per werkplek beter kunt klimatiseren. Vooral bij een lagere bezetting kan dit energetisch gunstig zijn. Handen en voeten koelen in het algemeen als eerste af, dus als je die specifiek verwarmt, draagt dat significant bij aan de beleving. En elke graad die je in de winter naar beneden kunt bijstellen, scheelt energie."

Studie COGfx

Naast de gezondheid, de arbeidsproductiviteit, het ziekteverzuim en het energieverbruik is er nog een kwestie die je met een perfect binnenklimaat bevordert. De The COGfx Study van Harvard, met ondersteuning van Carrier, voegt onder andere toe dat de kwaliteit van binnenlucht ook het cognitief functioneren verbetert. Een van de onderzoekers, Joseph Allen legt uit hoe groene gebouwen impact maken op cognitieve functionaliteit: "We onderzochten hoe cognitieve functionele prestaties van medewerkers werden beïnvloed door de binnenlucht. Medewerkers deden hun werk zoals gebruikelijk, maar wij konden op afstand het binnenklimaat aanpassen. Aan het einde van de dag lieten we ze een cognitieve prestatietest afnemen." De resultaten lieten zien dat een 'verbeterd groen gebouw' tot verdubbelde cognitieve prestatiescores leidde.

Ouderenzorg

Gezondheid in gebouwen strekt zich uit tot een breder werkveld, zoals de zorg. Zo is de urgentie om wonen en zorg voor (dementerende) ouderen ingrijpend te veranderen groot en voelbaar. Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig en dat vraagt om actie vanuit gemeentes, woningcorporaties, zorgcorporaties en regionale publieke en private partijen. Zoals de grondleggers van Holikiday, die betaalbare huurwoningen realiseren voor ouderen met een WLZ-indicatie.

Henk Verheesen, een van de drie grondleggers, merkte vanuit zijn ervaring in de (ouderen)zorg dat daadwerkelijke zorg door administratieve lasten steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. "Dit heeft zeker bij dementerende ouderen een grote invloed op hun kwaliteit van leven. Wij willen dat veranderen door de zorg die we in de wooncomplexen verlenen uit te besteden aan Het Andere Wonen. In onze complexen wonen zorgondernemers van Het Andere Wonen die samen met een lokaal team zorg verlenen."

Een ander, nieuw bouwproject betreft de huisvesting van damesmodebedrijf Studio Anneloes. Ook bij deze realisatie stond, naast duurzaamheid, de gezondheid centraal. Zo rees de vraag: hoe bereik je een gezond binnenklimaat? Hierbij zijn onder andere de factoren temperatuur, akoestiek, licht, luchtvochtigheid en een lage CO2-waarde essentieel. Jan-Willem van Loon (Studio Anneloes): "Daar spelen we met dit gebouw op in. Zo heeft iedere ruimte een sensor die de hoeveelheid CO2 meet. Daarnaast kozen we voor veel lichtinval, maar wel met zonweringssystemen die eventueel kunnen dempen, om de temperatuur op orde te houden. We ventileren meer dan gebruikelijk, voor een fijn binnenklimaat met voldoende verse lucht."Strijd om de thermostaat

Wil je nog veel meer details over deze aspecten ontdekken? Ga dan meteen naar ons gratis digitale magazine Gezondheid. Of check de Inhoudsopgave.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c40 c160 c225 c293
Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

De Science-publicatie ‘Mandating indoor air quality for public buildings’ is een feit. In de bijdrage doen experts een oproep om de kwaliteit van binnenlucht ...

Lees verder

c21 c225 c243 c293
Zo renoveer je zonder spijt

Zo renoveer je zonder spijt

Het webinar 'Toekomstbestendige renovatie' kun je vanaf nu terugkijken. Experts delen inzichten met je over isolatie, ventilatie, bewonersgedrag en comfort. Ontdek ...

Lees verder

c21 c40 c160 c225 c293
Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste gezondheidskeurmerk

Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste ...

De middenhuurwoningen van Newtonpark in Enschede, ontwikkeld en gerealiseerd door Trebbe, worden aantoonbaar gezond gebouwd. Als eerste in Nederland kregen ze het ...

Lees verder

c21 c41 c160 c225 c260 c293
Opmars noodzakelijk van gezonde materialen

Opmars noodzakelijk van gezonde materialen

Toxiciteit is een thema dat aandacht wint, onder meer vanwege circulair bouwen, maar nog onvoldoende onderdeel uitmaakt van beslissingstrajecten in de bouw. We ...

Lees verder

c21 c160 c225 c293
Nieuwe talkshow over gezond binnenklimaat

Nieuwe talkshow over gezond binnenklimaat

In de derde talkshow in de serie van Uptempo en Duurzaam Gebouwd, praat Niels Rood (TKI Urban Energy, Squarewise) met Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c293
Kantoren in 4 stappen naar Energielabel C

Kantoren in 4 stappen naar Energielabel C

Is jouw kantoorgebouw een van de 21.000 kantoren zonder Energielabel C? Dan is er een kans dat de gemeente als handhavende instantie optreedt en het gebouw niet ...

Lees verder

c21 c225 c293
Betere binnenlucht zorgt voor betere cognitieve prestaties

Betere binnenlucht zorgt voor betere cognitieve ...

De kwaliteit van de binnenlucht beïnvloedt en verbetert onze cognitieve prestaties. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The COGfx Study’ van Harvard, ...

Lees verder

c21 c225 c265 c293
Binnenklimaat, gedrag en de effecten op het energiegebruik

Binnenklimaat, gedrag en de effecten op het ...

Geen gebouwbeheerder kan meer weglopen voor een aangenaam binnenklimaat, met grondige aandacht voor comfort, temperatuur en ventilatie. Dat moet echter wel met ...

Lees verder

c21 c160 c225 c243 c293
‘Gezondheid van huurwoningen staat nog in de kinderschoenen’

‘Gezondheid van huurwoningen staat nog ...

Zijn verduurzaamde woningen wel echt duurzaam en gezond? Het antwoord op die vraag blijkt complexer dan gedacht, zo blijkt uit de resultaten van een bewonersonderzoek ...

Lees verder

c21 c35 c225 c243 c244 c293
Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO ...

Extern evenement Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), wordt tijdens het Green Tie Gala de ABN AMRO ...

Lees verder

c21 c225 c293
‘Summum van ventilatie’ zuivert lucht in liftcabines

‘Summum van ventilatie’ zuivert ...

Met de grote woningbouwopgave op tafel, is verdichten met hoogbouw steeds vaker de oplossing. Maar hoe hoger onze woongebouwen en kantoren, hoe belangrijker de ...

Lees verder

c21 c225 c243 c293
Hogere huuropbrengst voor duurzame kantoren

Hogere huuropbrengst voor duurzame kantoren

Kantoorgebouwen met een duurzaamheidscertificaat genereren ruim 6% meer huurinkomsten. Daarbij vallen zaken als milieubelasting en operationele en onderhoudskosten ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up