Digitaal bouwen bevordert groener en betaalbaar wonen

Digitaal bouwen bevordert groener en betaalbaar wonen

“Het is in veel gevallen beter om wat we al hebben aan te passen, het zogenaamde retrofitten, dan te beginnen vanaf nul.” Dat zegt Leander Grasman, Account Executive Autodesk Construction Cloud. Hoe kunnen we Europese huizen aanpassen zodat ze duurzamer worden en wat zijn dan de kansen en uitdagingen?

De voordelen van het retrofitten van bestaande huizen lijken op papier vrij helder. Op individueel niveau zijn oudere, inefficiënte huizen extreem duur voor eigenaren en bewoners, wat leidt tot financiële stress. Denk bijvoorbeeld aan de kosten om een ouder huis te verwarmen.

Ook vanuit duurzaamheidsperspectief verbeteren landen hun woningvoorraad, om doelstellingen voor CO2-uitstoot te halen. Tenslotte zijn in de EU alle gebouwen samen alleen al, verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen. Als gevolg daarvan is er een groeiende vraag naar retrofitting, met een oproep van de Europese Commissie om tegen 2030 elk jaar 3% van de gebouwen grondig te renoveren.

Schaalvergroting

Maar tot nu toe werd retrofitting veelal op kleine schaal toegepast. Dat betekent dat projecten vaak individueel en reactief aangepakt worden om tegemoet te komen aan kortetermijn behoeften: bijvoorbeeld het repareren van een lekkend dak of tochtige ramen. En helaas, omdat projecten vaak aan de laagste bieder werden gegund, was de kwaliteit niet altijd hoog - en was er weinig stimulans voor bedrijven om te innoveren.

Om de duurzaamheidsdoelen te halen, moet retrofitting van woningen in heel Europa worden uitgebreid. In het Verenigd Koninkrijk betekent het bereiken van de gewenste net-zero economie in 2050 dat er de komende drie decennia een miljoen huizen per jaar gerenoveerd moeten worden. Dat betekent ook het aanpakken van vraagstukken over retrofitting.

Bij retrofitting moeten kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen, en daarnaast moeten bij zulke projecten veel andere afwegingen worden gemaakt. Eén daarvan is het behouden van mooie aspecten van oude huizen. Want hoewel oudere huizen minder energie-efficiënt zijn, hebben ze vaak veel aantrekkelijke esthetische kenmerken.

Daarnaast heeft retrofitting ook impact op bewoners. Aan de ene kant moeten bewoners bij grootschalige renovatieprojecten vaak verhuizen, wat ontwrichtingen veroorzaakt en de kosten verhoogt. Maar aan de andere kant kan een opgewaardeerde woning de levenskwaliteit van bewoners op de lange termijn verbeteren, met een woning die warmer, weerbestendig en betaalbaar is.

Financieringsinnovaties

De belangrijkste overweging is misschien wel het financiële aspect. Voor zowel individuele eigenaren als verhuurders in de publieke en private sector kan het moeilijk zijn om de investering in moderniseringen te rechtvaardigen, met het oog op kostenbesparingen op de lange termijn. Maar op dat vlak zijn al innovaties gaande, zoals het financieringsmodel van de Stichting Energiesprong, waarbij de kosten en baten worden verdeeld tussen eigenaren en huurders.

Vier manieren waarop technologie ingezet kan worden voor retrofitting

1. Nauwkeurige digitale plannen met veel data, voor slimmer plannen en effectiever onderhoud

Het plannen van retrofitting-projecten kan worden bemoeilijkt door een gebrek aan nauwkeurige informatie. Vooral wanneer het gaat om oudere gebouwen kunnen plannen onvolledig of verouderd zijn, of kunnen belangrijke gegevens ontbreken.

Wanneer eigenaren nauwkeurige digitale plannen laten maken die veel data bevatten, zoals BIM-modellen, krijgen ze inzichten waarmee ze renovaties effectiever kunnen organiseren - door naar meerdere opties te kijken en samenwerking met specialisten in duurzame technologieën mogelijk te maken.

Digitale plannen kunnen ook voordelen bieden richting de toekomst. Bijvoorbeeld door facilitaire teams in staat te stellen, gebouwen op een kostenefficiëntere, energiezuinigere manier te onderhouden. Door de gebruikte materialen nauwkeurig vast te leggen in bijvoorbeeld een materialenpaspoort kunnen eigenaren ook de basis leggen voor eventuele toekomstige renovaties

2. Moderne bouwmethodes maken goedkopere en snellere retrofits mogelijk

Moderne bouwmethoden kunnen helpen om de beperkingen van retrofitting te verhelpen. Retrofitting kan immers duur en tijdrovend zijn of fragmentarisch en van lage kwaliteit. De Stichting Energiesprong is een samenwerking aangegaan met de bouwsector om een 'heel gebouw'-aanpak te creëren, waarbij gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde onderdelen.

Gevels van gebouwen worden in fabrieken gebouwd, inclusief isolatiemantels, ramen, daken en deuren. In plaats van gebreken zoals scheuren of lekken één voor één aan te pakken, wordt het gebouw in één keer verbeterd. Deze aanpak is vaak sneller, waardoor de overlast voor bewoners tot een minimum wordt gereduceerd. Bovendien beperkt prefabricage de variabelen, wat leidt tot reproduceerbare projecten voor grote Vereniging van Eigenaren (VvE), VvE-beheerders en woningcorporaties. 

3. Data gebruiken als fundament voor retrofitting business cases

Het kan moeilijk zijn voor VvE's en corporaties om de totale impact van aanpassingsprojecten in te schatten. Naast de daadwerkelijke impact van verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot, zijn er factoren als luchtkwaliteit, gezondheid in huis en de impact op de lokale economie. Na voltooiing van projecten is het niet eenvoudig om de kosten en baten te evalueren en verbeteringen voor de toekomst vast te stellen.

Om grootschalige renovaties in Europa mogelijk te maken, is het verzamelen van consistente, zinvolle data dan ook essentieel. Daarom werd het Build Upon 2 (BU2) programma opgezet met als doel meerdere effecten van de renovatie van gebouwen te meten, met een reeks meetbare indicatoren die op stadsniveau kunnen worden gebruikt. BU2 wordt al gebruikt door meer dan twintig steden, waaronder Dublin, Padua en Leeds.

Door van data-analyse de standaard te maken, kan overheidsbeleid worden onderbouwd en kunnen woningcorporaties een sterkere business case opbouwen voor toekomstige projecten, waardoor meer financiering kan worden vrijgemaakt. Verder zal het VvE's en andere woningeigenaren helpen om projecten op te leveren die  efficiënter zijn en meer impact hebben.

4. De basis op orde met digitale bouw

Fouten kunnen de duurzaamheid van een retrofitproject, of welk bouwproject dan ook, aanzienlijk verslechteren. Daarnaast kunnen ze  zowel duur als schadelijk zijn voor het milieu, onder meer door verspilling van energie en extra materialen. Erger nog, fouten bij het installeren van milieuvriendelijke voorzieningen betekenen dat ze waarschijnlijk jarenlang niet goed werken. Digitale constructieplatformen kunnen teams helpen om in één keer goed te bouwen door ervoor te zorgen dat up-to-date informatie, zoals een BIM-model, altijd toegankelijk is.

Samenwerking en het delen van kennis kan ook bijzonder belangrijk zijn wanneer meerdere specialisten samenwerken aan een renovatieproject. Het direct delen van informatie binnen zulke IT-platformen betekent dat iedereen toegang heeft tot de informatie die ze nodig hebben, op elk willekeurig moment én dat ze in realtime kunnen samenwerken.

Betaalbare groene woningen

Om duurzamer te worden, zijn Europese bouwbedrijven van plan om de komende vijf jaar gemiddeld € 900.000 te investeren. Het aanpassen van projecten is altijd een kwestie van balanceren. Maar met betere data, moderne bouwmethoden en de juiste basisprincipes kunnen we renovatieprojecten opschalen en efficiëntere huizen creëren, die op hun beurt beter zijn voor de mensen die erin wonen.

Tekst: Leander Grasman, Account Executive Autodesk Construction Cloud

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c41 c54
Duurzaamheid zit betaalbaarheid in de weg…

Duurzaamheid zit betaalbaarheid in de weg…

… als je het niet goed aanpakt. De betaalbaarheid van woningen staat onder druk dankzij een oerwoud aan duurzaamheidsindicatoren en -eisen. Een impasse waar ...

Lees verder

c21 c41 c54 c243
Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride is alweer achterhaald’

Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride ...

Hoe reageren experts van Duurzaam Gebouwd op het ter sprake gekomen klimaatbeleid tijdens Prinsjesdag 2023? Duurzaam Gebouwd vroeg hoe ze tegenover het gepresenteerde ...

Lees verder

c21 c40 c54
Milieukosten, strakker gedefinieerd

Milieukosten, strakker gedefinieerd

Milieukosten zijn van groot belang geworden. Dit komt door ontwikkelingen waarbij de mens laat zien dat ze het natuurlijke milieu om wil zetten in een artificieel ...

Lees verder

c21 c54 c243 c275 c291 c294
Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Veel Nederlanders voelen zich door de overheid niet serieus genomen. Het is misschien wel de meest gehoorde uitleg van de politieke aardverschuiving die zich voltrok ...

Lees verder

c21 c54 c238 c278 c295
Veel manieren om stedelijke hittestress te voorkomen

Veel manieren om stedelijke hittestress te voorkomen

Nederland heeft een luxeprobleem als het gaat om de temperaturen in de zomer, want in het zuiden van Spanje en in Zuidoost-Azië willen ze morgen al met ons ...

Lees verder

c21 c54 c243
‘In 2030 zijn geen miljoenen woningen verduurzaamd’

‘In 2030 zijn geen miljoenen woningen ...

Over bovenstaande uitspraak durven Albert Hulshoff, Duurzaam Gebouwd-expert, en Hans Cox wel een weddenschap aan te gaan. In reactie op een publicatie van Eigen ...

Lees verder

c21 c54 c140 c190
Endless materials bieden een circulaire toekomst

Endless materials bieden een circulaire toekomst

Dat we op een andere manier met onze aarde moeten omgaan, is inmiddels voor de meeste mensen wel duidelijk. Bij alles wat we doen, moeten we de milieu-impact ervan ...

Lees verder

c21 c54 c135 c160 c225 c265
Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming gebouwen

Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming ...

Het verduurzamen van vastgoed staat volop in de belangstelling, met Energielabel C als aanjager. Die verplichting is echter nog lang niet overal gerealiseerd. Vandaar ...

Lees verder

c21 c54 c243 c265
Verduurzaming blokverwarming: hybride of all-electric?

Verduurzaming blokverwarming: hybride of all-electric?

Zo’n 600.000 woningen worden verwarmd met een blokverwarming. Door het verplicht verdwijnen van de 1-op-1 ketelvervangingen vanaf 2026, is het bij de verduurzaming ...

Lees verder

c21 c54 c140 c185
Wanneer mag je iets circulair noemen?

Wanneer mag je iets circulair noemen?

Recent hoorde Paul van Doorn de opmerking ‘Het is tegenwoordig al snel circulair, hè?’ Dit zette hem aan het denken, want wanneer mag je iets ...

Lees verder

c21 c54 c135 c243
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het prijsplafond voor energie. De bedragen die de Rijksoverheid ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up