Iedereen zijn eigen energiezone

Iedereen zijn eigen energiezone

Zown helpt onder andere bedrijventerreinen, campussen, ziekenhuizen, tuinders en afgelegen gebieden duurzaam zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energielevering. Dit met behulp van microgrids, die zorgen voor een optimale opwek, verbruik en distributie van energie.

De naam Zown is een samentrekking van ‘zone’ en ‘own’. Dit vat het doel van deze spin-off van netwerkbedrijf Alliander samen. “We willen organisaties bewust maken van de mogelijkheden in hun omgeving als zij duurzaam willen zijn”, zegt directeur Detlef Meijer.

“Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een terrein of een distributiecentrum bij hen in de omgeving waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Bovendien is er vaak sprake van overproductie van duurzame energie. Als je die lokaal kunt uitwisselen, opslaan of omzetten in warmte, is de businesscase ineens ook levensvatbaar.”

Complementair aan elkaar zijn

Wil een microgrid rendabel zijn, dan gelden de enkele voorwaarden, vertelt hij. “Allereerst moeten klanten lokaal energie op hun terrein of een locatie in de buurt kunnen opwekken. Daarnaast dienen klanten complementair te zijn aan elkaar qua energievraag in termen van CO­2, warmte of elektriciteit. Denk aan een tuinder en een distributiecentrum. Ten derde is een zekere flexibiliteit qua vraag en aanbod in het systeem noodzakelijk. Bijvoorbeeld dat een koelhuis best een aantal graden kouder of warmer mag.”

Voorlopig is elektriciteitsopslag vanwege de hoge kosten nog nauwelijks onderdeel van een microgrid. Warmteopslag daarentegen is al wel rendabel. Meijer ziet voldoende redenen voor organisaties om aan een microgrid te beginnen. Naast duurzaamheid heeft dat te maken met betrouwbaarheid. “Een belangrijke reden voor ziekenhuizen en datacenters. Die vragen een hogere leveringszekerheid dan netbeheerders verplicht zijn te leveren.” Tot slot speelt autonomie een rol: voor elektriciteit niet afhankelijk hoeven zijn van een groot bedrijf. “Een meer gevoelsmatige factor: terug naar lokaal, zelf doen, nabuurschap.”

Assets met elkaar verbonden

Een softwareplatform van Zown zorgt ervoor dat alle assets van een microgrid met elkaar verbonden zijn: zonnepanelen, WKK’s en windturbines van alle klanten. Het platform is open voor alle typen assets van verschillende fabrikanten en zorgt ervoor dat alle lokaal opgewekte energie momentaan en optimaal gebruikt of opgeslagen wordt. “Daardoor is er zo min mogelijk interactie met het omliggende energienet, om dit zo min mogelijk te belasten.” Het platform biedt alle partijen inzicht in het energieverbruik en regelt de verrekening.

Bij Greenport Venlo wordt getracht duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven en warmte te leveren.

Inmiddels zijn 2 pilotlocaties van start gegaan: op de Kop van Java in Amsterdam realiseert Zown op 11 april een microgridzone. Een andere aansprekende locatie is het forteiland Pampus. “In deze UNESCO-gebied pruttelt momenteel nog een diesel. Die hopen we in 2020 ceremonieel te verwijderen”, lacht Meijer. “Ook daar willen we door het verbinden van alle energieopwekkers duurzaam in de energievraag voorzien.”

Duurzame gebiedsontwikkeling

Greenport Venlo bevindt zich in de onderzoeksfase. “Een andere start-up van Alliander is daar bezig om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven en warmte te leveren. De ambitie is om de tuinders daar te helpen hun energie-infrastructuur zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk in te richten. Soms met behulp van kabel, soms via een microgrid, soms door middel van een hybride oplossing, met in het achterhoofd de doelstelling om ook het bestaande elektriciteitsnet zo veel mogelijk te ontlasten.”

Foto bovenaan: De pilot op Pampus: opslag met oude EV-accu’s.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde wijken

Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde ...

30-12-2020 om 09:01 uur
timer 6 min

Onze rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al bij de lancering van de prijsvraag Who Cares in 2017: een stad ...

Lees verder »

c21 c134 c185 c225 c244
A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

26-11-2020 om 10:01 uur
timer 5 min

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark in Deventer biedt de kans om een circulaire afslag te nemen. Na de keuze ...

Lees verder »

c21 c26 c122 c134 c278
Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Het Platform – mixed-use gebouw in het ...

26-11-2020 om 09:04 uur
timer 3 min

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt ...

Lees verder »

c21 c120 c134 c225
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

23-09-2020 om 12:01 uur
timer 3 min

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, ...

Lees verder »

c21 c134 c225
BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ...

04-08-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Samen naar de top voor ’t Veen: eerste partners aangesloten

Samen naar de top voor ’t Veen: eerste ...

20-07-2020 om 15:30 uur
timer 3 min

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen ...

15-06-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Last call voor het gratis webinar 'Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem' op woensdag 17 juni. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246 c269
De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan rollen

De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan ...

31-01-2020 om 10:01 uur
timer 6 min

Witteveen+Bos is sinds kort aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dat heeft alles met de grote ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21-01-2020 om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up