W/E adviseurs nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

W/E adviseurs nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is verheugd om W/E adviseurs als partner te mogen verwelkomen. Een gesprek met beide directeuren, John Mak en Geurt Donze.

Wat hebben jullie met duurzaamheid?
Donze: “Veel: W/E adviseurs zet haar kennis en ervaring met duurzaamheid in de gebouwde omgeving al ruim dertig jaar als stichting graag in voor en met opdrachtgevers met ambitie. Onze focus: bouwen en beheren van gebouwen en wijken. En alles wat daar voor nodig is. Plannen maken, kennis inbrengen, beleid vormgeven, mensen motiveren. Dat betekent het bouwen en onderhouden van duurzame werkrelaties met vastgoedbeheerders, ontwikkelende partijen, gemeenten en andere overheden."

Mak :"Ons werk is bewust breed en strekt zich uit van planadvies, onderzoek en instrumentontwikkeling, tot beleid en implementatie. Expertise stemmen we voortdurend af op de behoefte en ontwikkelingen in de markt. We hebben medewerkers met diverse achtergronden: bouwkunde, bouwfysica, milieukunde, energie, bedrijfskunde en communicatie. We zijn zo in staat onze opdrachtgevers vakkundig en integraal te adviseren. Voor W/E omvat duurzaamheid meer dan alleen energie, materialen en gezondheid. Ook onderwerpen als de waardering en beleving van gebouwen en gebieden nu en later zijn wezenlijke aandachtspunten. Ons uitgangspunt in advisering is daarom tweeledig: kwaliteit omhoog én milieubelasting omlaag.”

Jullie hebben GPR Gebouw ontwikkeld, kun je daar wat meer over vertellen?
Donze: "Heb je een uurtje? Onderzoek en ontwikkeling vanuit een praktische invalshoek is ons op het lijf geschreven: kennis kan en moet toegankelijk gemaakt worden voor brede toepassing door diverse doelgroepen. We ontwikkelen nieuwe kennis, waar relevant in samenwerkingsverbanden, als we in onze eigen praktijk merken dat op een onderwerp inzicht ontbreekt. Ons streven is beschikbare, maar moeilijk toegankelijke kennis eenvoudig te maken, zodat opdrachtgevers en architecten ermee uit de voeten kunnen."

Alleen dan wordt kennis optimaal benut, denkt Donze. "GPR Gebouw is een succesvol voorbeeld daarvan. Het is een hulpmiddel voor het bepalen van ambities en het meten van duurzaamheid van gebouwen. Uniek is dat het instrument door iedereen te gebruiken is en binnen een paar uur breed inzicht biedt op prestaties en verbetermogelijkheden. Reeds in 1995 geïnitieerd door de gemeente Tilburg en inmiddels door meer dan 130 gemeenten in gebruik. Ook ontwikkelende en beherende commerciële organisaties hebben GPR Gebouw ontdekt en in gebruik als hulpmiddel voor het meten van de duurzaamheid en het sturen op verbetering.

Mak: "De overheid heeft GPR Gebouw aangewezen als instrument voor Duurzaam Inkopen per 1 januari 2010. Het ministerie van Defensie had al eerder gekozen voor structureel gebruik van GPR Gebouw. W/E ontwikkelt niet alleen, we ondersteunen organisaties ook bij het opstellen van beleid en succesvol implementeren in de organisatie. Dat kan met GPR Gebouw, maar ook met andere hulpmiddelen.”

Hoe zit dat dan met BREEAM NL?
Mak: “Kort na de oprichting zijn de DGBC en W/E gaan praten over afstemming van de instrumenten BREEAM NL en GPR Gebouw. Mede met steun van VROM werken we inmiddels aan deze harmonisatie, die ervoor moet zorgen dat deze 2 instrumenten naadloos op elkaar aansluiten. Ze kunnen elkaar ook aanvullen, op zo’n manier dat zelfs tijdens een ontwikkelproces overgestapt kan worden van het ene instrument naar het andere. GPR Gebouw zal zich blijven onderscheiden op eenvoud en gebruiksgemak en bruikbaarheid ook in vroege ontwerpstadia.”

Kan je andere actuele highlights van W/E noemen?
Donze:  “W/E onderhoudt het Dossier duurzaam bouwen en verbouwen op de website van het ministerie VROM de komende "twee jaar Voor SenterNovem onderzoeken we met betrokkenheid van IVBN de duurzaamheidaspecten van de keuze voor slopen of renoveren van een bestaand kantoor."

Mak: "Op initiatief van Woonbron, SWZ, Stadgenoot, Haag Wonen, Tiwos en Natuur& Milieu ontwikkelen we een Duurzaamheidbarometer voor en door corporaties voor het verduurzamen van de woningvoorraad. Met de G32 en andere organisaties zijn we bezig Daadkrachtig Duurzaam op te zetten, dat een impuls moet gaan geven aan de verduurzaming van de bestaande voorraad. We ondersteunen grote en kleine corporaties (w.o. de Alliantie, Portaal, Mitros, Staedion) bij het opstellen van strategisch en uitwerken van praktisch energiebeleid. We ondersteunen bij lokale duurzame prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten als in Amersfoort, Utrecht en Den Haag."

Donze: "Bijzonder is het opstellen van de Routekaart naar CO2-neutraliteit voor Breburg, Tiwos en TBV in Tilburg die in de afrondende fase is. Dat gaat hout snijden! En nu we het daar over hebben: we zijn op dit moment met marktpartijen bezig een afwegingsinstrument door te ontwikkelen voor duurzaam onderhoud. Daar is naar omvang van de sector en milieu-impact nog een boel te halen."

Mak: "Voor Prorail en NS Poort ontwikkelde W/E een op GPR Gebouw gebaseerd hulpmiddel voor stations, dat na toepassing voor de Sleutelprojecten zoals Utrecht CS en Rotterdam CS, nu opgeschaald wordt. Voor Woonstad in Rotterdam zijn we met architecten bezig met een plan voor duurzame renovatie van het monumentale wooncomplex Justus van Effen. Een hele parade, het lijkt een opsomming van losse projecten, maar de rode lijn en onze drijfveer is de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving!”

Waarom zijn jullie partner geworden van www.duurzaamgebouwd.nl?
Donze: “Wij zijn partner geworden, omdat de focus van duurzaamgebouwd.nl helder is en aansluit bij onze visie en missie. W/E houdt van duidelijkheid en eenvoud en ziet dit terug in de aanpak van Duurzaam Gebouwd. Daarnaast is het een partner met een innovatieve, creatieve en ondernemende aanpak en dat past bij W/E.”

Wat verwachten jullie van 2010?
Mak: “In het Voorwoord van het Jaarboek Projectontwikkeling 2009 schreven we dat ondanks de kredietcrisis uit kleinere en grotere feiten is op te maken dat het menens is met duurzaamheid in de bouw. De huidige kredietcrisis zorgt voor problemen bij bouwpartijen, maar heeft ook positieve gevolgen. Heilige huisjes, zoals de grondprijs, zullen niet ontkomen aan revisie door de huidige crisis."

Het is absurd dat de gemiddelde grondprijs de afgelopen tien jaar verviervoudigde, meent Mak. "De markt zal meer en meer veranderen van een aanbodmarkt naar een gezondere vraagmarkt. Het inzicht neemt snel toe dat duurzaam vastgoed meerwaarde biedt en dat het bezit van 'niet-duurzaam''vastgoed een bedreiging wordt. De door IVBN opgestelde visie laat dit fraai zien. Stoppen met nieuwbouwen voor leegstand en aan de slag met het verduurzamen van het bestaande vastgoed!”

Meer informatie: w-e.nl

Meer informatie over partner worden? Klik op de link Partner

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos maken?

Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos ...

Gisteren om 14:00 uur
timer 26 min

Begin februari deelden verschillende sprekers hun kennis en ervaring over dit onderwerp tijdens de bijeenkomst ...

Lees verder »

Talenten krijgen podium dat ze verdienen

Talenten krijgen podium dat ze verdienen

Gisteren om 08:00 uur

Met het nijpende tekort aan handen in de bouw- en vastgoedsector is er een schreeuw om goed opgeleide professionals. ...

Lees verder »

Nederland heeft nu twee WELL-testers in huis

Nederland heeft nu twee WELL-testers in huis

20 feb om 14:30 uur
timer 2

Met de certificering van Marjon van Harten en Coen van der Graaf heeft DGMR als eerste in Nederland twee WELL Performance ...

Lees verder »

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

Cruquiusbrug krijgt openbare marktconsultatie

Cruquiusbrug krijgt openbare marktconsultatie

19 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Provincie Noord-Holland nodigt marktpartijen en ketenpartners uit om woensdag 6 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur ...

Lees verder »

BENG-ambities en innovatieve financieringsconstructies bij kennissessie

BENG-ambities en innovatieve financieringsconstructies bij kennissessie

19 feb om 10:00 uur
timer 3 min

Het blijft een forse uitdaging om bij verduurzaming het financiële plaatje rond te krijgen. Daarom stond het ...

Lees verder »

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije ...

18 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe ...

Lees verder »

Karsten Klein over Beter Aanbesteden: meer helderheid en dialoog

Karsten Klein over Beter Aanbesteden: meer helderheid ...

18 feb om 14:00 uur
timer 5

Afgelopen najaar werd Karsten Klein de opvolger van Matthijs Huizing als aanjager van de Actieagenda Beter Aanbesteden. ...

Lees verder »

3 ontwikkelingen die het werk van de installatieprofessional beïnvloeden

3 ontwikkelingen die het werk van de installatieprofessional beïnvloeden

15 feb om 15:30 uur

Installateurs moeten investeren in het op peil houden en uitbreiden van hun kennisiniveau. Klanten verlangen namelijk ...

Lees verder »

Afkoelen Elfstedenroute als kans voor verduurzaming

Afkoelen Elfstedenroute als kans voor verduurzaming

15 feb om 08:45 uur
timer 5 min

Met de provincie Friesland als middelpunt van het tiende Duurzaam Gebouwd Congres kwam er een verrassend plan op ...

Lees verder »

Winnaars van Duurzaam Bouwen Awards stralen op Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Winnaars van Duurzaam Bouwen Awards stralen ...

14 feb om 16:00 uur
timer 5 min

De winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards stonden in de schijnwerpers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up