Circulariteit in de zorgsector: repareren, niet weggooien

timer4 min
Circulariteit in de zorgsector: repareren, niet weggooien

Wat kapot is, gooi je weg. Vaak zonder na te denken, omdat je het gewend bent. Niet alleen als particulier, maar ook in de zakelijke markt gaat dit nog te vaak zo. Dat wil SPIE Nederland veranderen: “Door niet meer zonder omkijken te vervangen, maar de levensduur van je apparatuur te verlengen en hoger te klimmen op de R-ladder.”

Op de foto boven: Marc Kooij en Han-Michiel Verroen

Die overtuiging kreeg drie jaar geleden gestalte bij de aftrap van SPIE Repair, dat zich richt op ‘repair, tenzij’. Specifiek voor de zorgsector, cure en care. Han-Michiel Verroen is Business Development Manager bij SPIE Nederland, binnen de business unit Healthcare. Hij legt uit dat er verschillende redenen zijn dat circulariteit in de zorgsector een belangrijke rol verdient. Niet in de laatste plaats door de hoeveelheid apparaten die zorg mogelijk maken. Zo is er zorgdomotica en -media, vertelt Han-Michiel: “Laatstgenoemde betreft bijvoorbeeld over het gebruik van tablets voor info- en entertainment. Je kijkt ermee naar televisie, luistert naar radio. Facilitair zorgmedewerkers maken op hun beurt gebruik van tablets en digitalisering om aan te geven wat patiëntwensen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van eten, drinken, of een extra kussen.”

Processen vereenvoudigen

In de zorg komen allerlei vraagstukken rondom dienstverlening uit bij facilitair zorgmedewerkers. Maar die zijn schaars en dat tij lijkt niet te keren. Han-Michiel: “Daarom proberen we zoveel mogelijk het werk van deze professionals te vereenvoudigen. En dat lukt, door de inzet van diverse apparaten. Dat is ook meteen waar de schoen knelt, want als je gebruikmaakt van veel verschillende apparatuur, wil je die ook in optimale conditie houden. En wat doe je als er iets stuk gaat?” In ieder geval niet weggooien, vindt Han-Michiel: “Repareren en levensduur verlengen is natuurlijk beter. Tegelijkertijd brengt dat in veel situaties ook gedoe met zich mee. Een van onze klanten in het noorden van het land heeft wel zes verschillende verpleegoproepsystemen. Alle leveranciers hebben eigen reparatieprocessen. Dus als er een apparaat stuk gaat, begint de zoektocht. Naar de juiste leveranciersgegevens, om daarna de reparatie aan te melden. Een gestandaardiseerd proces ontbreekt en dit brengt kopzorgen mee. Het is ook tijdintensief, want de kapotte onderdelen en apparaten worden vaak naar het buitenland gestuurd, om daar onder handen te worden genomen. Dit brengt natuurlijk ook overbodige CO2-uitstoot met zich mee en dit moeten we, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, juist verminderen.”

Dat proces, waarin verspilling van tijd en energie de boventoon voert, kan anders. Han-Michiel legt uit hoe: “We introduceerden SPIE Repair voor verpleeg- en verzorgingshuizen en willen daar slimme technologie voor toekomstbestendige zorg leveren. We leveren één aanspreekpunt dat alle reparaties op zich neemt. Een facilitair beheerder of medewerker heeft geen lijsten met leveranciers meer om apparatuur te laten repareren of vervangen. In plaats daarvan heeft hij één telefoonnummer. Voor één partij, die alles regelt en in goede banen leidt. Om dat te kunnen faciliteren werken wij samen met RS Benelux, dat zich specialiseert in de reparatieservices en de retourafhandeling van voornamelijk ICT, telefonie en zorg-gerelateerde artikelen.”

Circulariteit in de zorgsector: repareren, niet weggooien

Wisselkoffer

Als een apparaat stuk gaat, is het zaak om dit zo spoedig mogelijk te laten repareren, met een hoge kwaliteit. Daarvoor noemt Han-Michiel een proces met een wisselkoffer, om defecte en gerepareerde apparatuur heen en weer te sturen. Hierin brengen zorgprofessionals eenvoudig het defecte apparaat en een reparatieformulier onder. “Dit zorgt voor snelheid en kwaliteit. Op het moment dat de reparatie voltooid is, gaat de koffer weer terug naar de juiste locatie. Ten opzichte van reguliere reparatieprocessen scheelt dit weken, zo niet maanden. Wij zorgen dat de overgrote meerderheid van de apparatuur die wordt ingeleverd binnen een week weer terug op locatie is, gebruiksklaar. We zetten ook de frequenties van bijvoorbeeld de piepers terug.”

Hogerop de R-ladder

Refererend naar de R-ladder, laat Marc Kooij van SPIE Nederland zien hoe wordt ingezet op Refuse, Reduce, Re-use en meer: “Naast de wisselkoffers zorgen we dat we bestaande handsets gebruiken op verschillende verpleegoproepsystemen, hergebruiken we bestaande apparaten bij andere klanten en repareren we apparaten die nog niet aan het einde van hun levenscyclus zijn. Lukt dat niet meer, dan recyclen we door een eerste scheiding te doen, waarna gespecialiseerde bedrijven zorgen voor de verwerking van de materialen.”

Kooij geeft daarnaast aan dat circulariteit, dat onder andere onderwerp van gesprek is in de gebouwde omgeving, ook in zorgomgevingen een essentieel gesprekspunt is. “Facilitair managers hebben doelstellingen op deze vlakken en zoeken naar oplossingen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Daar dragen wij graag een steentje aan bij, door organisaties hogerop de R-ladder te brengen.” Han-Michiel besluit en geeft aan dat er in de zorgsector nog veel te winnen op het vlak van circulariteit: “Dat vraagt om een nieuwe denkrichting, waarin je als organisatie een volgende duurzaamheidsstap neemt. Het mooie is dat diezelfde beweging je meer ademruimte geeft in processen en je ervoor zorgt dat zorgpersoneel de juiste apparatuur in handen heeft om het werk goed te doen.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c40 c185 c243
Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe sporthal

Duurzame en herbruikbare materialen voor nieuwe ...

Een nieuwe sporthal met aangrenzende horecavoorzieningen komt in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Overdag wordt deze gebruikt door de twee nabijgelegen ...

Lees verder

c21 c26 c41 c160 c185 c260
10R-model voor integraal ontwerp faculteit

10R-model voor integraal ontwerp faculteit

Voor de renovatie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd een integraal ontwerp ontwikkeld volgens de 10 R’en van circulair bouwen. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c279
Materiaal-inventarisatie: fundament voor hoogwaardig hergebruik

Materiaal-inventarisatie: fundament voor hoogwaardig ...

Een materiaalinventarisatie zorgt vóór de sloop van een gebouw voor inzicht in bouwmaterialen die vrijkomen. Hiermee voorkom je dat materialen en ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren als nieuwe standaard

Circulair renoveren als nieuwe standaard

De circulair gerenoveerde innovatiebroedplaats The Hive in Rosmalen stond een middag lang in het teken van het hergebruik van grondstoffen, producten en zelfs installaties. ...

Lees verder

c21 c185 c225
Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Veilig en volgens normen bouwen is in Nederland de standaard, maar speelt die norm parten als de bouw- en vastgoedsector voor circulariteit en klimaatneutraliteit ...

Lees verder

c21 c41 c185 c190 c225
Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige ...

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Nu de nieuwbouwopgave op diverse plekken vertraging oploopt vanwege netcongestie en vertraagde afgifte van vergunningen, zijn de ogen gericht op renovatie. Terecht ...

Lees verder

c21 c185 c225 c243
Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen nodig

Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen ...

Het is gek dat zo veel aandacht en stimulansen gaan naar de transitie naar een energieneutraal Nederland, vindt Paul van Doorn van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen. ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Circulair Renoveren

Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Circulair Renoveren

Op donderdag 16 mei laten Heijmans en Rijksvastgoedbedrijf je de waarde zien van circulair renoveren, aan de hand van praktijkvoorbeelden en innovaties. Je ontdekt ...

Lees verder

c21 c185 c225
Gebruikte gevelstenen dragen bij aan een betere MPG-score

Gebruikte gevelstenen dragen bij aan een betere ...

In zijn zoektocht naar het hergebruik van bouwmaterialen ontdekte Bob Floris de mogelijkheden van gebruikte gevelstenen. Deze behouden niet alleen kwaliteit maar ...

Lees verder

c21 c26 c185
Circulaire renovatie van boerderij Het Woldhuis

Circulaire renovatie van boerderij Het Woldhuis

Op 9 januari 2023 is de restauratie gestart van Het Woldhuis 13 op Landgoed het Woudhuis. Deze monumentale langgevelboerderij uit 1865 werd gebruikt als woning. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up