Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Veilig en volgens normen bouwen is in Nederland de standaard, maar speelt die norm parten als de bouw- en vastgoedsector voor circulariteit en klimaatneutraliteit gaat? 

"Zo vervangen we met gemak betonnen paalfunderingen, terwijl hergebruik vaak een veel duurzamere optie is", geeft Ton Berendsen van Fugro aan. "De productie van nieuwe funderingspalen kost veel energie, grondstoffen en dus CO2-uitstoot. Hergebruik zorgt voor een flinke besparing hierop. Ook scheelt het in bouwtijd en kosten: hergebruik van funderingspalen is vaak goedkoper dan het plaatsen van nieuwe palen. Verder heb je minder afval; door hergebruik komt er minder puin vrij."

Of een fundering geschikt is, hangt volgens Ton af van veel factoren, zoals de soort paal, de lengte, de diameter en de conditie. Hij vervolgt: "Met moderne technieken kunnen we de kwaliteit van de palen nauwkeurig bepalen. Is de paal in orde, dan kan deze worden geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. Er zijn al enkele voorbeelden van bruggen en gebouwen waarbij bestaande funderingen opnieuw worden ingezet. Een goed voorbeeld is The Frame Building in Amsterdam: bij dit gebouw werden 28 van de 50 funderingspalen hergebruikt. Dit bespaarde veel geld en CO2-uitstoot. Datzelfde geldt voor een viaduct over de A9, waar maar liefst 208 funderingspalen van een oude brug werden hergebruikt."

Hij pleit dan ook voor hergebruik: "In Nederland ligt een gigantisch netwerk van betonnen funderingspalen onder de grond. Door deze palen te hergebruiken, kunnen we enorme hoeveelheden CO2, grondstoffen en geld besparen. We moeten dan wel af van het idee dat hergebruiken betekent dat we de palen uit de grond halen. Vaak is het beter om de palen te laten zitten en ze te integreren in het nieuwe ontwerp. Het succes van dergelijke initiatieven vereist wel een zorgvuldige beoordeling van de kwaliteit en draagkracht van de bestaande funderingen. Dit omvat visuele inspecties, akoestische metingen en analyse van het materiaal, om ervoor te zorgen dat de funderingen geschikt zijn voor hergebruik."

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren als nieuwe standaard

Circulair renoveren als nieuwe standaard

De circulair gerenoveerde innovatiebroedplaats The Hive in Rosmalen stond een middag lang in het teken van het hergebruik van grondstoffen, producten en zelfs installaties. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c190 c225
Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige ...

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Nu de nieuwbouwopgave op diverse plekken vertraging oploopt vanwege netcongestie en vertraagde afgifte van vergunningen, zijn de ogen gericht op renovatie. Terecht ...

Lees verder

c185 c223
Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 -impact

Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 ...

Het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: in 2030 is het aandeel hernieuwbare grondstoffen 50 procent en stoten we op dat moment meer dan de helft minder schadelijke ...
c21 c185 c225 c243
Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen nodig

Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen ...

Het is gek dat zo veel aandacht en stimulansen gaan naar de transitie naar een energieneutraal Nederland, vindt Paul van Doorn van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen. ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Circulair Renoveren

Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Circulair Renoveren

Op donderdag 16 mei laten Heijmans en Rijksvastgoedbedrijf je de waarde zien van circulair renoveren, aan de hand van praktijkvoorbeelden en innovaties. Je ontdekt ...

Lees verder

c21 c185 c225
Gebruikte gevelstenen dragen bij aan een betere MPG-score

Gebruikte gevelstenen dragen bij aan een betere ...

In zijn zoektocht naar het hergebruik van bouwmaterialen ontdekte Bob Floris de mogelijkheden van gebruikte gevelstenen. Deze behouden niet alleen kwaliteit maar ...

Lees verder

c21 c26 c185
Circulaire renovatie van boerderij Het Woldhuis

Circulaire renovatie van boerderij Het Woldhuis

Op 9 januari 2023 is de restauratie gestart van Het Woldhuis 13 op Landgoed het Woudhuis. Deze monumentale langgevelboerderij uit 1865 werd gebruikt als woning. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c185 c225
Circulariteit in de zorgsector: repareren, niet weggooien

Circulariteit in de zorgsector: repareren, niet ...

Wat kapot is, gooi je weg. Vaak zonder na te denken, omdat je het gewend bent. Niet alleen als particulier, maar ook in de zakelijke markt gaat dit nog te vaak ...

Lees verder

c21 c120 c185 c225
Samen het wiel hergebruiken

Samen het wiel hergebruiken

Het ‘denken’ en ‘doen’ hebben ons ontzettend veel gebracht en zijn tegelijk dominant geworden in onze (bouw)cultuur. Dit remt de transitie ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225
Transport van duurzame woningen naar Texel

Transport van duurzame woningen naar Texel

De woningen voor de Marsweg Zuid op Texel maken de overtocht per boot. In een video deelt Harry Nieuwenhuizen, directeur coöperatieve Rabobank Kop van Noord-Holland, ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up