Themabijeenkomst Circulariteit Terugblik 28-03-2023

In de Metaal Kathedraal uitten deelnemers van de Themabijeenkomst Circulariteit veel enthousiasme voor circulair bouwen. Dagvoorzitter Ysbrand Visser stelde aan de hand van verschillende presentaties en een rondetafelgesprek vast dat we ‘van praten naar doen’ gaan. Maar als je de mouwen opstroopt, hoe pak je dan circulariteit aan en zorg je dat zowel opdrachtnemers als -gevers hetzelfde bedoelen als ze een circulair gebouw willen maken? Eenduidig taalgebruik en een gemeenschappelijke standaard maken het gesprek makkelijker en brengen actie dichterbij. Wil je verder lezen? Lees dan het terugblikverslag! 


7.6

Totaalimpressie bijeenkomst


7.9

Organisatie


7.5

Inhoudelijk programma


8.1

Locatie


7.1

Aansluiting op kennisbehoefte


106

Aantal deelnemers


7.4

Dagvoorzitter

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Ontvangst met koffie/thee en tijd om bij te praten met (on)bekende professionals
09:40 uur Tijd om kennis te maken- de elevatorpitch
10:00 uur Welkom door de dagvoorzitter
Ysbrand Visser (Duurzaam Gebouwd)
10:00 uur keyboard_arrow_downSamen Versnellen met Het Nieuwe Normaal
Rutger Buch (Cirkelstad)

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulaire bouwen en tot hoe ver moeten we gaan?’. En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’

10:20 uur keyboard_arrow_downCitydeal Circulair en Conceptueel Bouwen
Gertjan de Werk (Cirkelstad)

We staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland. We willen 900.000 nieuwe woningen bouwen en miljoenen woningen renoveren. Daarnaast willen we toewerken naar een volledig circulaire economie, waarbij we veel minder grondstof verbruiken en CO2 uitstoten. Vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zijn we een katalysator om deze ‘grote verbouwing’ de ‘goede verbouwing’ te maken. Dit doen we door partijen bij elkaar te brengen, bewijslast te creëren op basis van praktijkervaring én een actieve link met beleid te maken. Zo maken we van circulair en conceptueel bouwen de nieuwe standaard.

10:40 uur keyboard_arrow_downQuick fix-sessie: eenvoudiger circulaire oplossingen aanbieden en opschalen!
Gerben Hofmeijer (Rebel en PIANOo)

Gebouwen worden vaak uitgevraagd op basis van standaarden of hergebruik van eerdere uitvragen. Zo worden onbedoeld eisen, criteria, specificaties e.d. opgegeven die de toepassing van circulaire en biobased bouwmaterialen in de weg staan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een groep experts en ervaringsdeskundigen uit alle hoeken van de bouwketen gaat in de Quick-fix sessie aan de slag om al die onbedoelde belemmeringen te signaleren, op te lossen en de oplossingen te verspreiden. We willen het inkopers zo makkelijk mogelijk maken om niet on-circulair in te kopen. Door belemmeringen voor circulaire bouwmaterialen weg te nemen kunnen marktpartijen makkelijker circulaire oplossingen aanbieden, en dus opschalen!

10:50 uur keyboard_arrow_downModulaire houtbouw
Irma Thijssen (RVO)

Primeur! Korte film over modulaire houtbouw: per dag gaan er 8 houtbouw modules van de fabriek naar de bouwlocatie. In Heerhugowaard worden zo 59 sociale huurwoningen gebouwd voor Woonwaard. Super snel en super duurzaam, want modulebouw in hout is biobased, demontabel, slaat CO2 op en stoot geen stikstof uit. Werk je bij een woningcorporatie, projectontwikkelaar of gemeente met plannen voor houtbouw? Dan kun je deelnemen aan de Buyer Group Houtbouw Woningbouw van PIANOo. Wij bieden je expertise en kennisdeling. Irma Thijssen legt uit.

11:00 uur keyboard_arrow_downRondetafelgesprek- laten we één taal (af)spreken voor circulair bouwen
Gerben Hofmeijer, Rutger Buch & Gertjan de Werk, Erik van Emst

Tijdens dit rondetafelgesprek praten onze deelnemers onder andere over de volgende onderwerpen en is er interactie met verschillende partijen in de zaal die graag willen reageren.

  1. Het belangrijk(er) maken van biobased bouwen en de transparantie op productniveau
  2. Het spreken van één taal voor circulair bouwen
  3. Hoe kom je dan tot versnelling? Hoe kan het aanscherpen van de wetgeving helpen om meer circulaire beslissingen te maken?
  4. Hoe werken de actieteams Productprestaties en uitgebreide producenten verantwoordelijkheid en Kwaliteitsbeoordeling en borging aan het opschalen en versnellen van circulair bouwen (vanuit de markt)? (Hoe) gaat dit bijdragen aan opschaling?
11:45 uur keyboard_arrow_downWie kies jij?
In een korte pitch krijg je van drie experts te horen welk praktijkvoorbeeld zij gaan presenteren na de lunch. Waar sluit jij aan? 
12:00 uur Netwerklunch
13:00 uur In de praktijk - keuze uit 3 sessies
13:00 uur keyboard_arrow_downPraktijksessie 1 - Ontdek het circulair beheer en onderhoud van Windesheim en Alliander
Marc Kooij, Twan van Oorschot

De ontwikkeling van circulaire beheer en onderhoudscontacten aan de hand van de casussen Alliander en Windesheim. Hoe gaat dit? Wat komt er om de hoek kijken bij de samenwerking? Wat zijn de eerste lesson learned.

13:00 uur keyboard_arrow_downPraktijksessie 2 - Praktijkvoorbeelden circulair ontwerpen zoals Energiehotel Ede en Staring College Borculo
Aart-Jan Schot (DWA)

Aart-Jan Schot, senior projectmanager en adviseur installatieadvies en duurzaamheid bij DWA, geeft je inzicht én inspiratie om daadwerkelijke circulaire stappen te zetten in je project(en), zoals het circulaire en modulair gebouwde Energiehotel Ede en de nieuwbouw van het Staring College Borculo, waar gewerkt is met biobased materialen en met restmaterialen uit de Stadsmijn Achterhoek. Je ontdekt alles over modulaire houtbouw, hergebruik en recycling van materialen en een integrale verduurzamingsafweging. 

13:00 uur keyboard_arrow_downPraktijk sessie 3 - De visie van Van der Heijden bouw en ontwikkeling op circulair bouwen in de praktijk

Lauran van Poppel zal de visie van Van der Heijden bouw en ontwikkeling delen op het gebied van hoe circulair bouwen nu in de praktijk gebracht kán worden. Hierin geeft hij concrete praktijkvoorbeelden en deelt hij de learnings die zij zijn tegengekomen bij verschillende projecten.

13:45 uur keyboard_arrow_downCirculair bouwen binnen de MIA\Vamil regeling
Lonneke de Koning (RVO)

Fiscaal voordeel voor duurzaam en circulair bouwen met de MIA\Vamil regeling. Een uitleg over hoe de regeling werkt en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen.

14:00 uur Wrap-up en napraten

 

SPIE Nederland B.V.
DWA

 

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up