Duurzame wijk in Hilversum

Duurzame wijk in Hilversum

Onlangs startte de verkoop van het project Souveryn. Het gaat hier om 17 koopwoningen met een woonoppervlakte van 140m² in de Hilversumse nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve, die zeer hoog scoort op het gebied van duurzaamheid. 

Dit blijkt ook uit onderzoek van GPR Stedenbouw, dat zich richt op 5 duurzaamheidsthema’s: energie, ruimtelijke inrichting, gezondheid, gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde. Het duurzame karakter van de wijk komt onder meer terug in energiezuinige ledverlichting in de openbare ruimte en het plaatsen van zonnepanelen op diverse huizen.

Gunstige oriëntatie voor opwek zonne-energie

De ontwikkeling en realisatie van dit project is in handen van HSB Volendam. Het gaat om een bouwveld van circa 3000 m². De bouw gaat van start in het 4e kwartaal 2017. “Een jaar later worden de woningen opgeleverd”, vertelt HSB- ontwikkelingsmanager Heinse Droog. In het stedenbouwkundig plan van de wijk is onder meer rekening gehouden met een gunstige oriëntatie van de woningen. Hierdoor kunnen veel daken geschikt worden gemaakt voor zonne-energie. Dat geldt ook voor de 17 woningen van Souveryn. Ze voldoen ruim aan de energieprestatie-eisen van het Bouwbesluit. “Behalve de standaard zonnepanelen op het dak beschikken de huizen over energiezuinige vloerverwarming. Verder zijn de woningen zeer goed geïsoleerd. Er is vloer-, wand-, dakisolatie en dubbelglas.” De huizen worden opgebouwd uit kalkzandsteen en metselwerk buitengevels. “Metselwerk heeft een zeer lange levensduur. Wij hebben 120 metselaars in dienst. In dit project hebben we niet alleen rechte wanden gemetseld, maar er worden ook prachtige metselwerkdetailleringen aangebracht. We trainen onze medewerkers om bepaalde detailleringen goed uit te voeren."

Op papier kan iedereen duurzaam bouwen, maar het gaat toch echt om de praktijk.'

Heinse Droog, HSB Volendam

Duurzaam op alle facetten

Volgens de gemeente Hilversum blijft het de volgende 100 jaar prettig en goed wonen en werken in Anna’s Hoeve. Dat blijkt uit een Nota van uitgangspunten ten behoeve van een Stedenbouwkundig Masterplan van de gemeente uit april 2011. ‘De woonwijk Anna’s Hoeve is duurzaam op alle facetten’, staat in de nota. ‘Niet alleen op gebied van energie (Planet), maar ook op gebied van leefbaarheid, toekomstbestendigheid, gezondheid (People) en op het gebied van levensloopbestendigheid, flexibiliteit en functiemening (Profit).’

Hilversum: klimaatneutraal in 2050

Anna's Hoeve speelt een belangrijk rol in de plannen van de gemeente om in 2050 klimaatneutraal te zijn. “Daarom wil de gemeente onder meer zoveel mogelijk hemelwater en afvalwater scheiden”, legt Droog uit. “Hierdoor krijgen we meer ruimte in de openbare riolen voor het overige afvalwater en dat is beter voor het milieu.” Voor het bergen van het regenwater worden infiltratiekoffers gebruikt. “Het hemelwater loopt dan ondergronds in kratten en daarna zakt het weg in de bodem. Ook dit is een vorm van duurzaamheid.” De woningen van project Souveryn zijn met 6 meter extra breed. Bij de meeste huizen is de woonkamer aan de voorkant gesitueerd. “De bewoners hebben zo een directe koppeling met de straat. Qua sociale controle is dat een groot voordeel: een vorm van sociale duurzaamheid. Over het algemeen worden er veel meer woningen gebouwd met de keuken aan de voorzijde. Dat geldt vooral voor rijwoningen.”

Wij maken met onze werknemers en met onze onderaannemers van tevoren prestatieafspraken.'

Heinse Droog

Nadruk ligt op de energiemeter

Op het gebied van energiebesparing legt HSB niet de nadruk op rekentrucjes in de EPC, maar op de energiemeter. “Wat daar gebeurt, is immers de waarheid”, meldt Droog. “Wij laten het project aan de omgevingsvergunning toetsen as build. Hiervoor wordt gedurende het bouwproces een dossier samengesteld overeenkomstig het Energielabel Nieuwbouw.” Om dit proces goed uit te voeren, zijn alle medewerkers naar specifieke en erkende trainingen geweest, zoals ‘isoleren en luchtdichting’. “Wij maken met onze werknemers en met onze onderaannemers van tevoren prestatieafspraken. Vlak voor oplevering worden door een onafhankelijk meetbureau prestatiemetingen verricht met behulp van Bouwtransparant. Door deze manier van werken zijn we bijvoorbeeld in staat de luchtdichting te realiseren op het Passiefhuis-niveau, waarbij de energievraag voor ruimteverwarming tot het minimum is gedaald. Objectief gezien heeft de toevoeging van een warmtepomp bij deze kwaliteiten geen financiële of energetische rechtvaardiging meer.”

Infraroodmetingen

HSB laat ter controle van de kierdichtingen infraroodmetingen doen. “Als daar iets uitkomt, dan lossen we de problemen op voor oplevering. Wanneer er structurele zaken uitkomen die niet goed zijn, dan worden die besproken met de projectleiding. Daarna kijken we of we er een oplossing voor kunnen vinden.” HSB stuurt erg aan op duurzaamheid in uitvoeringstrajecten, benadrukt Heinse. “Op papier kan iedereen duurzaam bouwen, maar het gaat toch echt om de praktijk.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

28 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

18-10-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

03-10-2022 om 13:01 uur
timer 2 min

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

13-09-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. ...

Lees verder »

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

22-08-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

16-08-2022 om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c243
Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en uitdagingen gebiedsontwikkeling

Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en ...

23-06-2022 om 15:30 uur

Een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat om meer dan alleen een toekomstbestendig energiesysteem dat aan behoeften ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

02-05-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

11-04-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

01-04-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c279
127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

20-01-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) sprak ruim een jaar geleden met Madaster af om duizend ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c276
Waterveiligheid als hefboom voor duurzame stadsontwikkeling

Waterveiligheid als hefboom voor duurzame stadsontwikkeling

04-01-2022 om 10:30 uur
timer 3 min

Dordrecht is extreem gevoelig voor overstromingen. Op zoek naar stedenbouwkundige oplossingen om dit klimaatgevaar ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up