Vernieuwd inzicht in klimaatrisico’s gebouwen

timer2 min
Vernieuwd inzicht in klimaatrisico’s gebouwen

Overheidsinstellingen en bedrijven willen inzicht in hoe het veranderende klimaat hun gebouwen bedreigt. Om op postcode en huisnummer-niveau een gedetailleerd beeld te krijgen van potentiële omgevingsrisico’s, introduceert BlueLabel een vernieuwd inzicht. Dit doet ze aan de hand van het Framework for Climate Adaptive Buildings van de Dutch Green Building Council (DGBC).

Anticiperen en maatregelen nemen

Door de nieuwe inzichten die BlueLabel biedt, kunnen gemeenten, bedrijven en vastgoedeigenaren beter anticiperen op klimaatveranderingen en passende maatregelen nemen om schade te voorkomen. “Het begrijpen van klimaatrisico's is essentieel om handelingsperspectief te bieden. Met onze nieuwe benadering bieden we nauwkeurigere informatie die helpt om weloverwogen beslissingen te nemen voor risico’s die lokale overheden, bedrijven, vastgoedbeheerders en woningbezitters bedreigen,” zegt Katheleen Poels van BlueLabel.

Framework for Climate Adaptive Buildings

De inzichten worden mede mogelijk gemaakt door de DGBC, dankzij het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’, de meest recente DGBC-methodologie om gedetailleerde risicobeoordelingen voor gebouwen te bieden. De organisatie heeft het framework ontwikkeld omdat een standaard methodiek voor het constateren van fysieke klimaatrisico’s in bebouwd gebied ontbrak.

Het framework bestaat uit drie delen, die pleiten voor een open en eenduidige aanpak voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s voor bestaande gebouwen. Het gaat dan om gebouwen met verschillende functies zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek. De methodiek is eerst op gebiedsniveau ontwikkeld en daarna op gebouwniveau. De omgevingsscore samen met de gebouwscore kunnen de klimaatrisicoscore vaststellen. Deze vormen de drie eerder genoemde delen. Daarna worden de gebieds- en gebouwmaatregelen gedefinieerd, die kunnen helpen om geconstateerde risico’s tegen te gaan of weg te nemen.

BlueLabel

BlueLabel is een in 2017 door Achmea, Nelen&Schuurmans en Royal HaskoningDHV opgericht label dat aanvankelijk bedoeld is voor overstromingsrisico en heftige regenval. Dat is later uitgebreid met labels voor hitte en droogte. In juni dit jaar is BlueLabel uitgebreid naar acht labels, waaronder: wateroverlast bij extreme regenbuien, grondwateroverlast, maximale waterdiepte bij overstromingen, plaatsgebonden overstromingskans, hittestress, natuurbrandgevoeligheid, risico op paalrot en risico op verschilzetting.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c160 c225 c278 c299
Dit is de waarde van gezonde gebiedsontwikkelingen

Dit is de waarde van gezonde gebiedsontwikkelingen

Om natuurinclusieve en gezonde gebieden en gebouwen werkelijkheid te maken, is het essentieel om inzicht te krijgen in de waarde van dergelijke gebieden. Waar de ...

Lees verder

c21 c40 c134 c225
Water van essentieel belang voor toekomstbestendige leefgebieden

Water van essentieel belang voor toekomstbestendige ...

Diverse partijen uit de bouw- en vastgoedsector waarschuwen voor een vertragingen door het niet tijdig afgeven van bouwvergunningen, door de deadline van de Kaderrichtlijn ...

Lees verder

c21 c26 c41 c134 c243 c265
Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero ...

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden ...

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c299
Onno Dwars en Lodewijk Hoekstra bij Duurzaam Gebouwd Op Locatie

Onno Dwars en Lodewijk Hoekstra bij Duurzaam ...

Je levensverwachting verhogen met vijf of zelfs tien jaar is geen utopie: door te leven in een blue zone ben je gelukkiger, gezonder en geniet je jaren langer van ...

Lees verder

c21 c40 c134 c225
Lancering GPR Gebied: duurzame gebiedsprestaties inzichtelijk

Lancering GPR Gebied: duurzame gebiedsprestaties ...

De lancering van de vernieuwde GPR Gebied-tool vindt plaats op 20 juni, van 12 tot 13u. Tijdens een webinar ontdekken deelnemers hoe dit instrument de duurzaamheidsprestaties ...

Lees verder

c21 c134 c225
Voorbeeldenboek toont toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen

Voorbeeldenboek toont toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen

Een voorbeeldenboek laat voorbeelden zien van renovaties en ontwikkelingen van toekomstbestendige gebieden en leefomgevingen. Het boek bewijst onder andere dat ...

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c134 c225 c260 c278
Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam Overamstel

Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam ...

Met een nieuwbouwproject in Amsterdam Overamstel levert bouwende ontwikkelaar VORM 223 woningen op in een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Lees verder

c21 c134 c169 c225 c259 c265
Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Bedrijven uit de Benelux worden uitgenodigd deel te nemen aan een duurzaamheidschallenge met als doel het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van ...

Lees verder

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben daar nadrukkelijk mee te maken, maar zijn slechts ...

Lees verder

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft een grondstoffenprobleem met als gevolg heel hoge ...

Lees verder

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up