Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Koninklijke Metaalunie

Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is partner geworden bij Duurzaam Gebouwd. Beleidssecretaris Peter van der Mars stelt zijn organisatie voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“We zijn een werkgeversorganisatie in de MKB-sector metaal. Wij behartigen de belangen van 14.000 MKB-ondernemers. Daarvan zijn ongeveer tussen 3.500 en 4.000 leden actief in de bouw als toeleverancier van producten of diensten. Metaalunie sluit samen met een aantal partners –  waaronder UNETO-VNI – met de vakbonden de ‘klein metaal’ cao, biedt leden service aan en behartigt belangen in politiek Den Haag en in de regio’s. Daarnaast is een groot aantal leden verenigd in branchegroepen, waarin bedrijven met elkaar samenwerken om hun branche-specifieke belangen te bevorderen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Duurzaamheid is voor ons en onze partners uit de metaalsector van groot belang. Vanaf de periode waarin het toenmalige ministerie van VROM 2 private instrumenten op het schild hees om de milieuprestatie van een gebouw mee te bepalen in het kader van duurzaam inkopen, is de metaalbouwsector verenigd in een ketenbeleidsoverleg juist over het thema duurzaamheid. In dit overleg wordt gezamenlijk beleid bepaald en project geëntameerd en aanbesteed. Om een voorbeeld te noemen: een onderzoek en impact assessment van de omrekenfactoren van CE Delft, die gebruikt worden om de schaduwkosten van de milieueffectcategorieën te bepalen.

Daarnaast zijn we sterk betrokken bij de transitietafels naar een circulaire economie. Onze voorzitter Fried Kaanen heeft diezelfde functie bij de tafel Maakindustrie en ik ben lid van het transitieteam dat de agenda voor de bouw opstelt.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We hebben de behoefte om ons meer en duidelijker in discussies over duurzaamheid te mengen. Niet alleen omdat er veel misvattingen zijn over metalen zoals zink, lood en koper of over de duurzaamheid van staal en aluminium als grondstof. Maar ook omdat er veel onduidelijkheid is over de toepasbaarheid van het MPG-stelsel. Hiervoor heeft de metaalsector in het verleden een Green Deal geïnitieerd en geholpen met de uitvoering.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“De transitie naar een circulaire bouweconomie is voor ons een belangrijk thema. Een transitie van de versnipperde lineaire bouweconomie naar een volledig circulaire bouw(economie) is hoe dan ook een majeure operatie. Het kan nooit een keuze zijn tussen een rendabele bouw economie en een circulaire bouweconomie. Het moet én-én zijn. Een circulaire bouweconomie kan gewoonweg geen doel op zich zijn. Het is slechts een middel... Vraag is: tot wat?

Geen enkele onderneming voert de grote verschuiving van lineair naar circulair door als daarvoor geen redenen zijn. Grondstoffenschaarste is nauwelijks een aanleiding in de bouw. Wat kunnen die redenen in grote lijnen zijn:

  • De vraag vanuit de markt;
  • Dwang vanuit regelgeving;
  • Afname van mogelijkheden om op de traditionele wijze (lineair) nog rendabel te kunnen functioneren;
  • Grotere winst mogelijkheden van het alternatief (circulair).
  • Verantwoord om willen gaan met grondstoffen

Toch willen we ook een positief geluid laten horen. De bouw is verantwoordelijk voor een aanzienlijke afvalstroom – bijna de helft van alle afval zou wel eens bouwgerelateerd kunnen zijn – en weet dit gelukkig grotendeels om te zetten naar goede grondstoffen. Dat is een grote prestatie. Met de juiste prikkels kan het echter nog beter, hoogwaardiger, etc. Hier liggen kansen die onder meer wel degelijk duurzaam zijn en werkgelegenheid bieden.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | Erik Ubels

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | ...

Gisteren om 08:00 uur

Heb je Building Holland 2019 gemist of wil je het herbeleven? Wij publiceren video's van de keynotes op het Duurzaam ...

Lees verder »

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21 mei om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20 mei om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private toetsing in de bouw

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private ...

16 mei om 15:03 uur
timer 3 min

Per 1 januari 2021 wordt het bouwtoezicht in Nederland geprivatiseerd. Wat gaat er allemaal veranderen?

Lees verder »

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

16 mei om 13:00 uur
timer 3 min

Na de zomer van 2018, waarin het ene warmterecord na het andere sneuvelde en airco's als warme broodjes werden ...

Lees verder »

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16 mei om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

E-book: Circulair bouwen met BIM

E-book: Circulair bouwen met BIM

15 mei om 08:00 uur
timer 1 min

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig ...

Lees verder »

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos te gaan

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos ...

14 mei om 14:30 uur

Je woning #VanGasLos maken voor minder dan € 10.000. De beweging naar een gasloze ontwikkeling wordt als ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up