Gezamenlijk een gebied ontwikkelen

timer3 min
Gezamenlijk een gebied ontwikkelen

“Het is te risicovol om alle verantwoordelijkheid voor een gebied in handen te leggen van één partij.” Met Transformcity wil Saskia Beer iedereen bij de ontwikkeling van een gebied betrekken. Na de zomer gelden Amsterdamse wijken Amstel III en Sloterdijk II als proefprojecten.

Het idee klinkt eenvoudig: iedereen heeft een stem en mag informatie en project delen en ideeën opperen wat te doen met een bepaald gebied. Daarnaast mag iedereen aangeven welk idee hij het best vindt. Als het past binnen de gebiedsontwikkeling van de gemeente, kan de initiatiefnemer voor het idee een crowdfundingactie starten.

“Zo wil ik de gebiedsontwikkeling opentrekken”, vertelt initiatiefnemer Saskia Beer. “Ik vind het te risicovol om alle verantwoordelijkheid voor een gebied in handen te leggen van één partij, zoals een investeerder of de gemeente. Zodra zijn interesse verdwijnt en hij vertrekt, of zodra er een crisis komt, zijn de bewoners en andere gebruikers van dit gebied de dupe.”

Iedereen denkt mee

De participatieplicht in de nieuwe aanstaande Omgevingswet sterkte haar idee om bewoners en geïnteresseerden mee te laten denken over en samen te laten werken aan de invulling van een gebied. “Hierbij moeten we wel zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen. Een landschapsarchitect begrijpt een plattegrond bijvoorbeeld sneller dan een gemiddelde burger die in hetzelfde gebied woont. Daarnaast weten we dat stemmen erg tricky kan zijn. Een directeur van een bedrijf kan bijvoorbeeld al zijn werknemers op zijn idee laten stemmen. Dit soort zaken proberen we te ondervangen, daarmee zijn we nu druk bezig.”

Daarnaast geeft ze aan de verduurzaming als belangrijk aspect te zien. “Dit zorgt niet alleen voor meer draagvlak bij onder meer de bewoners, maar raakt ook hun dagelijkse gang van zaken. Denk maar eens aan de invloed op onder meer mobiliteit, leefbaarheid, energie en technologie.”

Twee proefwijken

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam aangegeven om als proef in twee wijken Transformcity toe te passen: in Amstel III en Sloterdijk II. De websites voor beide transformaties zijn deze zomer online, geïnteresseerden kunnen dan hun ideeën inbrengen. Beer is erg blij hiermee. “Het belang van Amsterdam als launching customer is groot. Zij beschikt over veel data en kan een link maken met alle wettelijke vereisten. Als iemand bijvoorbeeld een idee oppert, dan krijgt hij direct een checklist te zien waaraan hij moet voldoen om dit idee ook door te laten gaan. Daarna dienen ook de gebouweigenaren hun openbare data te delen.”

Hierbij kan de gemeente een leidende rol spelen, maar dat kan ook een externe communitymanager doen. “Het gaat erom dat alle partijen die bij de ontwikkeling betrokken zijn, hierbij goed betrokken worden.”

Complexe transformatieopgaven

In haar ogen is Transformcity met name bedoeld voor complexe transformatieopgaven, waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. “Denk hierbij aan bedrijven, bewoners en een gemeente. Samen dienen ze tot een gezamenlijk belang te komen, waarbij iedereen even belangrijk is.”

Waar de transformatieopgave in Sloterdijk met name gaat om het combineren van vele vormen van werk, staat Amstel voor een grote transformatieopgave, geeft ze aan. “Beide wijken zijn op hun eigen manier ideaal om Transformcity uit te proberen. De gemeente wil het gebied Amstel III, tussen de Johan Cruijff ArenA en het Amsterdam Medisch Centrum, omvormen tot een ruimte om te wonen, werken en te recreëren. Over tien jaar moeten hier 15.000 woningen zijn gerealiseerd. Dat is een enorme uitdaging. Het is mooi om met Transformcity hieraan bij te dragen.”

Tekst: Tim van Dorsten

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c134 c225 c260 c278
Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam Overamstel

Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam ...

Met een nieuwbouwproject in Amsterdam Overamstel levert bouwende ontwikkelaar VORM 223 woningen op in een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Lees verder

c21 c134 c169 c225 c259 c265
Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Bedrijven uit de Benelux worden uitgenodigd deel te nemen aan een duurzaamheidschallenge met als doel het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van ...

Lees verder

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben daar nadrukkelijk mee te maken, maar zijn slechts ...

Lees verder

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft een grondstoffenprobleem met als gevolg heel hoge ...

Lees verder

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. ...

Lees verder

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. Tussen droom en daad liggen praktische bezwaren. ...

Lees verder

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ontwikkelaar HD Groep, de nieuwe partner van Duurzaam ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én op de lange termijn rendabel om de energietransitie ...

Lees verder

c21 c134 c225 c243
Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en uitdagingen gebiedsontwikkeling

Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en ...

Een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat om meer dan alleen een toekomstbestendig energiesysteem dat aan behoeften voor warmte en koude kan voldoen. Lagere woonlasten ...

Lees verder

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede in het licht van de bouwveiligheid werd daarom ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, waardoor ook wonen weer veel interessanter is ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up