Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

timer1 min
Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

In Nederland staan meer dan 80.000 bedrijfshallen. Als het om verduurzaming gaat, krijgen die ten onrechte maar weinig aandacht. Welke maatregelen zijn realistisch en haalbaar en welke kansen liggen er? Ontdek het in de whitepaper Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming. van TKI Urban Energy.

In die 80.000 bedrijfshallen werken dagelijks honderdduizenden mensen, waarbij het energiegebruik aanzienlijk is: 3,5 procent van de binnenlandse CO2-emissie ontstaat hier. Als het om verduurzaming gaat, krijgen bedrijfshallen echter maar weinig aandacht.

Waardoor ontstaan nieuwe kansen?

De omstandigheden veranderen snel. Veel maatregelen voor energiebesparing in bedrijfshallen die vier of vijf jaar geleden niet haalbaar waren, zijn dat nu wel. Er zijn nieuwe kansen voor verduurzaming en de indruk bestaat dat die momenteel blijven liggen.

 • De economie verandert. Sinds de coronacrisis hebben veel sectoren het lastig, maar het aandeel 'distributie en logistiek' neemt toe. Bedrijfshallen worden daarvoor aangepast. Dat biedt kansen om tegelijk de energieprestatie te verbeteren.
 • Wet- en regelgeving worden aangescherpt. Maatregelen met een korte terugverdientijd zijn verplicht.
 • Het gebruik van aardgas wordt uitgefaseerd. Er zijn alternatieven nodig, zoals omgevingswarmte en zonne-energie.
 • Soms biedt revitalisering van een bedrijventerrein kansen om een bedrijfshal aan te pakken.
 • Duurzame technologieën worden goedkoper, terwijl aan de andere kant de waarde stijgt die klanten en het grote publiek aan duurzaamheid hechten.
 • Een gezonde werkomgeving met groen, daglicht en goede ventilatie is steeds belangrijker om aantrekkelijk te zijn voor werknemers.

Hoe speel je op die kansen in?

Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzamingDe renovatie van bedrijfshallen kan en moet veel beter. Veel energiemaatregelen kunnen het echter niet alleen hebben van terugverdientijden. Om maatregelen haalbaar te maken, zijn twee benaderingen nodig.

Ten eerste is het belangrijk op zoek te gaan naar koppelkansen. Door het slim aan te pakken, kan een verbouwing ook meteen de aanleiding zijn om de functionaliteit, de energieprestatie, het werkklimaat en de uitstraling van een bedrijfshal te verbeteren. Het is daarvoor belangrijk per gebouw aansluiting te zoeken bij kenmerken en functies. Zo kan dakisolatie gekoppeld worden aan periodiek onderhoud van dakbedekking. Als een hal wordt verbouwd voor nieuwe bedrijfsfuncties, kan dat worden gekoppeld aan nieuwe oplossingen voor verwarming en verlichting.

Ten tweede is een integrale visie voor het energieconcept van een bedrijfshal nodig. Vaak worden beslissingen over maatregelen ad hoc genomen, met een korte tijdshorizon. Door integraal te denken en te werken kunnen investeringen worden gecombineerd. Zeker vanuit een benadering op basis van total cost of ownership (TCO) is meer mogelijk voor evenveel geld.

Drie denkstappen

Voor die integrale visie gaan we uit van drie denkstappen.

 1. Beperken van de energiebehoefte
  Dat kan door betere isolatie van gevels, dak en industriedeuren. Sommige delen van een bedrijfshal kunnen worden gecompartimenteerd, waarna lokale klimatisering mogelijk is. Dat zorgt tegelijkertijd voor een beter verblijfsklimaat op de plekken waar mensen werken.
 2. Opwekken van hernieuwbare energie
  Bijvoorbeeld door het dak te gebruiken voor zonnepanelen. Ook omgevingswarmte en restwarmte bieden kansen. Soms is dat mogelijk op het niveau van een bedrijventerrein.
 3. Efficiënt energiegebruik
  Grote stappen zijn mogelijk met betere installaties voor verwarming, koeling en ventilatie. Ook tl-lampen vervangen door ledverlichting levert veel op.

Niet alles kan overal, maar de indruk bestaat dat er nog veel laaghangend fruit is. Vooral wanneer energiemaatregelen worden gekoppeld aan onderhoud, een noodzakelijke verbouwing of aan maatregelen die bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden.

Aan de slag

Een integrale visie en het benutten van koppelkansen vraagt om samenwerking. De inzet van veel stakeholders is hard nodig. De bal ligt niet alleen bij eigenaren en eindgebruikers, ook voor aanbieders, netbeheerders, parkorganisaties en gemeenten is er een handelingsperspectief.

 • Eigenaren en eindgebruikers zijn uiteraard initiatiefnemer. Slimme investeringen zijn mogelijk vanuit een integrale visie en een benadering op basis van TCO.
 • Adviseurs, installateurs en aannemers kunnen hun opdrachtgevers vanuit zo’n integrale benadering optimaal van dienst zijn en een breed pakket van diensten aanbieden.
 • Voor productontwikkelaars zijn er nieuwe kansen om innovatieve producten op de markt te brengen. Er is met name behoefte aan standaardoplossingen voor ventilatieve koeling en Phase Change Materials (PCM’s), een goed aanbod van PV-folies, geïsoleerde daklichten, circulaire isolatiematerialen, biobased sandwichpanelen en nieuwe oplossingen op het gebied van ledverlichting.
 • Met de uitfasering van aardgas wordt van netwerkbedrijven verwacht dat zij ruimte bieden aan alternatieven, zoals warmtelevering en aansluiting van zonnepanelen.
 • Verder is er een rol voor parkmanagers om te zoeken naar de meerwaarde van coöperatieve energievoorzieningen.

Whitepaper

Door een integrale energievisie en een brede focus op duurzaamheid kunnen nieuwe kansen worden verzilverd. Veel van deze opties worden uitgewerkt in de whitepaper Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming (pdf). Deze whitepaper is samengesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy. Bijdragen zijn geleverd door een klankbordgroep met professionals uit de sector.

Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c243 c263 c298
‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard kuub naar 2’

‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard ...

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen fors te verminderen, is massa noodzakelijk. Niet alleen de mensen die in verduurzaming geloven moeten in beweging ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263 c265
Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming dichterbij

Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming ...

Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, ...

Lees verder

c223 c244 c263
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen

Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...

Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, verdere verdieping van de materie en informatie ...
c21 c148 c225 c263
Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én stiller

Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én ...

Stijgende energieprijzen, personeelstekorten, transportproblemen en een toenemende vraag. De markt voor airco’s en lucht-water warmtepompen is volop in beweging. ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Ventilatie is niet een kwestie van één oplossing voor je hele woning. Je huis is een verzameling van verschillende ruimten, die elk hun eigen ventilatie ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Akoestische technieken om stil van te worden

Akoestische technieken om stil van te worden

Waar kun je beter een seminar over het onderwerp akoestiek organiseren dan in Beeld & Geluid? Vandaar dat DUCO, leverancier van oplossingen voor ventilatie ...

Lees verder

c21 c148 c225 c261 c263
‘Het begint met een energielabel, maar het draait om gedrag’

‘Het begint met een energielabel, maar ...

Door de verduurzaming en energietransitie staan installateurs voor steeds nieuwe uitdagingen. Voor een deel van die vraagstukken is energiemonitoring een belangrijk ...

Lees verder

c21 c148 c225 c243 c263
Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk concept

Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk ...

Terwijl we in onze gebouwen steeds meer energie besparen, valt het stroomverbruik van gebouwventilatie nog uit de toon. Door echter gebruik te maken van natuurlijke ...

Lees verder

c21 c185 c225 c263 c293
Strijd om de thermostaat

Strijd om de thermostaat

Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. ...

Lees verder

c21 c54 c148 c263
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge energieprijzen een belangrijke drijfveer. Al deze ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt

Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de apparatuur voor verwarming, ventilatie en koeling. Steeds meer mensen, bewoners én corporaties ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
De warmtepomp op weg naar 2026

De warmtepomp op weg naar 2026

Er heerste een gepaste ‘feestelijke’ stemming, afgelopen week tijdens het Congres Toekomst van de Warmtepomp. In het Louwman Museum werd stilgestaan ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up