Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

timer5 min
Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

Met 30.000 downloads mogen we het rapport Programma van Eisen Gezonde Kantoren als een succes bestempelen. Samenwerkingspartners Binnenklimaat Nederland en TVVL zorgden in 2018 voor een laagdrempelige methode om ambities te formuleren voor gezonde kantoren. Eind januari staat de volgende mijlpaal op de rol: de lancering van het Label Binnenklimaat dat prestaties moet borgen.

Om het belang en het effect van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren te tonen, gaan we terug in de tijd naar de totstandkoming van de methodiek. Binnenklimaat Nederland zette een samenwerking op met het Rijksvastgoedbedrijf, om technische eisen voor onder andere installatie, ontwerp en realisatie op te stellen. “Het uitgangspunt was om het voor het Rijksvastgoedbedrijf eenvoudiger te maken om bestekken te formuleren die inzetten op een comfortabel en gezond binnenklimaat”, zegt directeur Remi Hompe van Binnenklimaat Nederland. “Andere uitgangspunten waren het beperken van energiekosten en een betere inzet op de exploitatiefase, waarvan we weten dat er nog veel kansen liggen. Het duurzaam beheer werd een belangrijk onderdeel in deze bestekken, zodat gebouwen niet alleen gezond worden ontworpen en opgeleverd, maar het ook jarenlang blijven.”

Een volgende stap was de ontwikkeling van een leidraad en handreiking om prestatie-eisen voor gezonde kantoren op te stellen. “TVVL en Binnenklimaat Nederland namen het voortouw voor een PvE Gezonde Kantoren, met Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu als rapporteur”, gaat Hompe verder. “Het programma moest een antwoord geven op duurzaamheidsontwikkelingen in de markt. Er lag destijds al veel nadruk op het onderdeel energie en daaraan wilden we een focus op gezondheid, comfort en productiviteit toevoegen. De publicatie werd ontwikkeld om duurzaamheidsambities rondom gezondheid op te stellen.”

Prestatiedoelen voor gezonde kantoren

Met het PvE Gezonde Kantoren werd het eenvoudiger om deze uitgangspunten onder te brengen in nieuwe of bestaande kantoren. Niet alleen door ze vast te leggen bij de start van een project, maar ook door prestatiedoelen te stellen rondom monitoringstools en beheer- en onderhoudsprotocollen. “Centraal in het programma staan vier thema’s in het binnenklimaat: lucht, licht, klimaat en geluid. Binnen het thema ‘lucht’ zijn bijvoorbeeld CO2-concentratie en luchtverversing een onderdeel, evenals spuiventilatie en luchtvochtigheid. Kijk je naar ‘klimaat’, dan heb je het over onder andere winter- en zomercomfort en tocht.”

Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

Er is een koppeling met drie ambitieniveaus voor ieder thema. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’. “De publicatie geeft je hulpmiddelen om verschillende onderwerpen binnen de vier thema’s in te vullen en de gewenste beoordeling te halen. Daarnaast krijg je tips om bijvoorbeeld van klasse C naar A te bewegen.”
Zo haal je al een klasse-C-beoordeling voor luchtvochtigheid met een relatieve luchtvochtigheid van 70%, terwijl je voor A in aanmerking komt als de vochtigheid tussen de 35% en 70% ligt en de installatie ‘legionellaproof’ is.

De relatie met productiviteit

Om het PvE Gezonde Kantoren kracht bij te zetten, gaat een van de bijlagen in op de effecten van de binnenklimaateisen op de productiviteit en het ziekteverzuim. “Een overzichtelijke tabel laat je zien welke impact een maatregel heeft op deze pijlers. Daarmee kun je eenvoudiger afwegingen maken welke duurzaamheidsambities je doorvoert om tot je gezonde werkomgeving te komen.”

Opmerkelijk is dat de aangeboden kennis in het PvE Gezonde Kantoren gratis is. “We willen dat zoveel mogelijk partijen aan de slag gaan en handvatten krijgen om tot gezonde nieuwe kantoren te komen of bestaande ongezonde kantoren om te vormen.”

Borgen en monitoren

Om daar verder in te versnellen, is de komst van het Label Binnenklimaat aanstaande, een monitoring- en borgingsinstrument op basis van de richtlijnen van het PvE Gezonde Kantoren. Hompe: “Met deze volgende stap zorgen we ervoor dat het in één oogopslag duidelijk is hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Je moet als eigenaar kunnen zeggen ‘ik wil een klasse A gebouw’ en er zeker van zijn dat je vooraf gestelde prestatie-eisen ook behaald worden. Daarom is borgen en monitoren een belangrijk onderdeel van het label.”

De data die nodig is om een oordeel te vellen over de verduurzaming, verkrijg je door sensortechnologie toe te passen, actief te monitoren en medewerkers te bevragen over hun welbevinden. “Met de combinatie van harde en zachte data bepaal je of het gebouw zo presteert als je het vooraf bedoeld hebt. Door het label binnenklimaat te behalen, kom je in een database die aantoont welke gebouwen aantoonbaar gezond zijn.”

Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

Om de schaalgrootte te vergroten, schuilt er nog een uitdaging in het voortraject. “Het begint met het ontwerp en de architect die daarvoor verantwoordelijk is. Die denkkracht willen we optimaal inzetten en daarom roepen we op om kennis te nemen van het label, zodat dit in alle geledingen van de sector doordringt.”

Handen uit de mouwen

Na de lancering is het de bedoeling om praktijkresultaten te volgen, zegt Hompe. “Door praktijkvoorbeelden naar voren te brengen, raken we enthousiast over elkaar en kunnen we leren van behaalde resultaten. We willen er alles aan doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om met het PvE Gezonde Kantoren en het label binnenklimaat aan de slag te gaan. Daarom zijn deze tools gratis beschikbaar en te vinden op Platform Binnenklimaattechniek.

Het platform levert kennis over keurmerken, kwaliteitsstandaarden en wet- en regelgeving. Daarnaast vind je er verschillende tools die je kunt inzetten, zoals de LCC-tool Life Cycle Cost en de besparingsmeter luchtgordijn. Onder downloads vind je onder andere diverse bestekken, zoals onderhoud en beheer, ventilatie en het Programma van Eisen Gezonde Kantoren.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Binnenklimaat Nederland

Dit artikel verscheen eerder in Duurzaam Gebouwd #49. Je leest hier de volledige editie.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c243 c263 c298
‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard kuub naar 2’

‘Dit is impact: gasverbruik van 8 miljard ...

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen fors te verminderen, is massa noodzakelijk. Niet alleen de mensen die in verduurzaming geloven moeten in beweging ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263 c265
Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming dichterbij

Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming ...

Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én stiller

Klimaatsystemen worden slimmer, zuiniger én ...

Stijgende energieprijzen, personeelstekorten, transportproblemen en een toenemende vraag. De markt voor airco’s en lucht-water warmtepompen is volop in beweging. ...

Lees verder

c223 c244 c263
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen

Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...

Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, verdere verdieping van de materie en informatie ...
c21 c148 c225 c263
Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Elke zone in je woning verdient eigen ventilatie

Ventilatie is niet een kwestie van één oplossing voor je hele woning. Je huis is een verzameling van verschillende ruimten, die elk hun eigen ventilatie ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Akoestische technieken om stil van te worden

Akoestische technieken om stil van te worden

Waar kun je beter een seminar over het onderwerp akoestiek organiseren dan in Beeld & Geluid? Vandaar dat DUCO, leverancier van oplossingen voor ventilatie ...

Lees verder

c21 c148 c225 c261 c263
‘Het begint met een energielabel, maar het draait om gedrag’

‘Het begint met een energielabel, maar ...

Door de verduurzaming en energietransitie staan installateurs voor steeds nieuwe uitdagingen. Voor een deel van die vraagstukken is energiemonitoring een belangrijk ...

Lees verder

c21 c148 c225 c243 c263
Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk concept

Energiezuinige ventilatie op basis van natuurlijk ...

Terwijl we in onze gebouwen steeds meer energie besparen, valt het stroomverbruik van gebouwventilatie nog uit de toon. Door echter gebruik te maken van natuurlijke ...

Lees verder

c21 c185 c225 c263 c293
Strijd om de thermostaat

Strijd om de thermostaat

Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. ...

Lees verder

c21 c54 c148 c263
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge energieprijzen een belangrijke drijfveer. Al deze ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt

Antwoord op complexe vragen in installatiemarkt

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de apparatuur voor verwarming, ventilatie en koeling. Steeds meer mensen, bewoners én corporaties ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263
De warmtepomp op weg naar 2026

De warmtepomp op weg naar 2026

Er heerste een gepaste ‘feestelijke’ stemming, afgelopen week tijdens het Congres Toekomst van de Warmtepomp. In het Louwman Museum werd stilgestaan ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up