Tweedimensionale adviezen direct beschikbaar in 3D

timer3 min
Tweedimensionale adviezen direct beschikbaar in 3D

Vaak krijgen ontwerpers input en adviezen aangeleverd in tweedimensionale vorm. Vervolgens moeten zij dit zelf verwerken in het eigen 3D-model. Die omslachtige en vertragende werkwijze wordt nu door de adviseurs van DGMR opgelost met een losstaand BIM-model waarin het prima samenwerken is.

Veel van de opdrachtgevers en ontwerppartners van DGMR werken met Building Information Modeling (BIM) en maken hun ontwerpen met de software van Revit of een soortgelijk 3D-programma. DGMR signaleerde vanuit de markt de vraag om als adviesbureau bij te dragen aan deze BIM-modellen.

Vandaar dat DGMR een methode ontwikkelde om een losstaand BIM-model te creëren in Revit. In dit BIM-model worden alle eisen uit de DGMR-adviezen, zoals bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid, schematisch weergegeven. DGMR is ongeveer een jaar bezig geweest met het ontwikkelen en verbeteren van dit model, dat nu gereed is voor een bredere uitrol.

Opnieuw terugsturen

Ontwerppartners ontvangen vaak nog een advies in 2D dat zij verwerken in het eigen 3D-model. Daarna controleert DGMR dat model op het juist verwerken van de aangeleverde eisen en stuurt het materiaal opnieuw terug. Een te omslachtige werkwijze, zo bleek de ervaring.

Tweedimensionale adviezen direct beschikbaar in 3D

BIM-model van DGMR gecombineerd met een BIM-model van een aannemer.

Bovendien verdwijnt daarna het 2D-advies in de meeste gevallen ook nog in een la of kast. Komen er echter wijzigingen van het ontwerp op tafel, dan maakt DGMR - ongeacht de fase van het traject - opnieuw een 2D-advies. Ook dat moet weer door de ontwerper verwerkt worden in het 3D-model. Dit kost elke partner veel tijd en ook de kans op fouten is reëel, omdat er meerdere handelingen worden uitgevoerd.

Tweedimensionale adviezen direct beschikbaar in 3D

Voorbeeld van de werkwijze in de oude situatie.

DGMR ontwikkelde daarom een werkwijze om de adviezen in een BIM-model te kunnen aanleveren aan opdrachtgevers en ontwerpers. Het BIM-model wordt zelfs gegenereerd op basis van de beschikbare BIM-modellen van de ontwerppartners. Op die manier ontstaat er een verzameling van schematische objecten waar DGMR de eigen eisen aan kan koppelen.

Het nieuwe model blijft in beheer van DGMR, waarbij het ontwerpteam als onderlegger in het centrale BIM-model een plaats krijgt. Het advies dat in dit 3D-model wordt opgenomen, blijft zo in iedere fase van het traject relevant. Het verwerken van de eisen in het model is daarmee geborgd en wordt beheerd door de kennishouders.

Tweedimensionale adviezen direct beschikbaar in 3D

Werkwijze in de nieuwe situatie.

Het nieuw ontwikkelde DGMR-model is samen te voegen met modellen van partners die ook met BIM-modellen werken. De ontwerppartners kunnen dit vervolgens met elkaar clashen om te bepalen welk element een bepaalde prestatie moet leveren. Dit scheelt de ontwerpende partijen veel tijd en uiteindelijk ook kosten.

Heijmans

Eén van die partners, Heijmans, heeft al gewerkt op deze manier en deelt graag enige ervaringen. Maarten Spanjers (BIM adviseur bij Heijmans): “Door de verwerking van de prestatie-eisen in een specifiek prestatie-eisenmodel kunnen we diverse visualisaties, zowel in 2D als in 3D, creëren voor verschillende doeleinden, naar gelang de wens van het projectteam. Het helpt ons ook om met behulp van de prestatie-eisenmodellen specifieke (semi-) geautomatiseerde/visuele controles uit te kunnen voeren door de integratie met andere prestatiemodellen. Óók met de productiemodellen waar wij mee werken. Daarnaast geeft het werken met prestatie-eisenmodellen nog duidelijker weer wie eigenaar is van de geleverde informatie en men blijft ook eigenaar van deze informatie. Alle informatie duidelijk op één plek in een model.”

Voor meer info over deze digitalisering kun je via deze pagina contact opnemen met DGMR.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c261 c268
42 houten woningen voor Veenendaal

42 houten woningen voor Veenendaal

In het noordelijk wijkdeel van Groenpoort in Veenendaal-oost realiseert BAM Wonen 42 houten woningen. Centraal in het project Wilgenpoort staan duurzaamheid, circulariteit, ...

Lees verder

c21 c136 c225 c261
Flexibele bouwoplossing van de toekomst

Flexibele bouwoplossing van de toekomst

Het circulaire, biobased en industriële woonconcept Aer van Dura Vermeer vormt een antwoord op het woningtekort in Nederland. Het is een grondgebonden woning ...

Lees verder

c11 c21 c125 c225 c243 c261
Quick wins dankzij energiemonitoring en -management

Quick wins dankzij energiemonitoring en -management

Waar voorheen aardgas de dienst uitmaakte en onze gebouwen van energie voorzag, is er een duidelijke verandering ingezet. Fossiele brandstoffen maken plaats voor ...

Lees verder

c21 c185 c225 c261 c268
Voor optimale, digitale merkbeleving is maatwerk nodig

Voor optimale, digitale merkbeleving is maatwerk ...

Door maatwerk centraal te stellen en de grenzen van de technologie te verkennen, zorgt Unbrick ervoor dat klanten online hun vakantiedroomhuis kunnen kopen. Dit ...

Lees verder

c21 c138 c225 c261
ILS Configurator zorgt voor uniforme taal in de bouw

ILS Configurator zorgt voor uniforme taal in ...

Afgelopen week is een grote wens gerealiseerd op het gebied van digitaal en efficiënt samenwerken in de bouw. Met de nieuwe ILS Configurator, gelanceerd door ...

Lees verder

c21 c125 c225 c243 c261
De toekomst van systemen voor energiemanagement

De toekomst van systemen voor energiemanagement

Hoe gaan we het internet of energy in de toekomst inrichten en welke kwesties moeten daarvoor nog worden opgelost? Die vragen stonden centraal tijdens de drukbezochte ...

Lees verder

c21 c125 c225 c243 c261 c281
Nieuwste oplossingen voor groene waterstofketen

Nieuwste oplossingen voor groene waterstofketen

Waterstof biedt een oplossing voor de uitdagingen van de elektrificatie van de industrie. De ontwikkelingen op dit gebied gaan momenteel heel snel. Blijf daarom ...

Lees verder

c21 c148 c225 c261 c263
‘Het begint met een energielabel, maar het draait om gedrag’

‘Het begint met een energielabel, maar ...

Door de verduurzaming en energietransitie staan installateurs voor steeds nieuwe uitdagingen. Voor een deel van die vraagstukken is energiemonitoring een belangrijk ...

Lees verder

c21 c225 c243 c261 c265
3 manieren om je gebouw te verduurzamen

3 manieren om je gebouw te verduurzamen

Het is geen geheim dat facility management steeds uitdagender wordt. Het managementteam stelt steeds meer eisen met betrekking tot zaken als uptime, efficiëntie ...

Lees verder

c21 c138 c185 c225 c261
Wint circulair of genetisch ontwerpen De Vernufteling 2023?

Wint circulair of genetisch ontwerpen De Vernufteling ...

Voor de meeste Nederlanders zijn riolering en verwarming of viaducten en waterzuivering heel vanzelfsprekende zaken in het dagelijks leven. De techniek erachter ...

Lees verder

c21 c160 c225 c261 c265
Digitale partner voor duurzaamheid en efficiëntie

Digitale partner voor duurzaamheid en efficiëntie

Het platform en de partners van Duurzaam Gebouwd verwelkomen met Schneider Electric opnieuw een partij die de verduurzaming van de bouwsector een warm hart toedraagt ...

Lees verder

c21 c225 c261
Artificial Intelligence voor nieuwe producten en diensten

Artificial Intelligence voor nieuwe producten ...

Kunstmatige intelligentie kan ook in de bouw bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. Zo wil Antea Group samen met Councyl op basis van Artificial Intelligence adviezen ...

Lees verder

Reacties

Een prachtige ontwikkeling van DGMR. Bij het werken aan de update van de Standaardtaakbeschrijving (DNR-STB) dringen architecten en andere adviseurs er sterk op aan dat de bouwfysisch adviseur ( akoestiek en brandveiligheid) eigen 3D modellen maken zoals beschreven in dit artikel. We zoeken nog bouwfysici die mee willen denken in de taak- en outputbeschrijvingen van bouwfysisch adviseurs in BIM-omgevingen. Geïnteresseerd? Stuur ff een mailtje naar dik@spekkink.nl (projectleider update STB).

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up