Het meerkoppige probleem van de woningmarkt

timer4 min
Het meerkoppige probleem van de woningmarkt

Het oplossen van de problemen op de woningmarkt behelst meer dan enkel veel bouwen. Volgens Rabobank en Vereniging Eigen Huis kunnen ook gemeenten hier een rol in spelen. “Ze mogen kritischer zijn op het gebruik van de grond.”

Beeld bovenaan: Shutterstock

De pijn op de woningmarkt is ongelijk verdeeld, vindt woningmarkteconoom Stefan Groot bij Rabobank. “Zo’n twee derde van de Nederlandse huishoudens heeft een koopwoning met over het algemeen prima betaalbare maandlasten. Ook bewoners van sociale huurwoningen zijn afgeschermd van de pijn van de woningschaarste.” Deze pijn ligt vooral bij mensen die nog geen koopwoning hebben. “Zij huren een woning in de vrije sector, delen noodgedwongen een woning met anderen of wonen nog bij hun ouders.”

De hoge huizenprijzen en huren zijn volgens Groot het gevolg van een gebrek aan nieuwbouw. “Dit komt door de hoge eisen die we aan nieuwbouwprojecten stellen en een gebrek aan bouwlocaties. Zo is er lokaal vaak veel weerstand tegen nieuwbouw, wat mede te verklaren is doordat Nederlandse huishoudens veel geld in de stenen hebben zitten. “Woningeigenaren zijn er scherp op als de komst van nieuwbouwwoningen er in hun ogen toe zou kunnen leiden dat hun woongenot of de waarde van hun woning daalt. In bijvoorbeeld België is de woningwaarde van minder belang voor het totale vermogen van huishoudens, dus maken ze zich minder zorgen bij nieuwbouwprojecten.”

Het meerkoppige probleem van de woningmarkt

Stefan Groot: van Rabobank "Het is voor bouwers lastig om in prijs te zakken, met als gevolg dat de nieuwbouw stokt."

Stijgende bouwkosten

Daarbij zijn nieuwbouwwoningen relatief duurder geworden: door personeelsschaarste en tekorten aan materialen zijn de bouwkosten flink opgelopen, terwijl de gestegen rente zorgt voor minder vraag naar woningen. “Door de rentestijging haken kopers af en wordt het voor ontwikkelaars moeilijker om hun projecten financieel rond te krijgen. Het is voor bouwers lastig om in prijs te zakken, met als gevolg dat de nieuwbouw stokt.”

Toch ziet Groot de in vergelijking tot bestaande woningen dure nieuwbouwwoningen an sich niet als een probleem. “Nieuwbouwwoningen sluiten aan bij de laatste stand van de technologie en duurzaamheid. Ook door de gestegen welvaart zitten nieuwbouwwoningen doorgaans in een iets hoger marktsegment dan de bestaande woningen. Hierdoor worden veel nieuwbouwwoningen traditioneel gekocht door mensen die al een koopwoning hebben. Dit zorgt voor doorstroom, waardoor het bestaande aanbod vrij komt voor starters.”

Vereniging Eigen Huis (Veh) beschouwt de enorm gestegen prijs voor nieuwbouwwoningen wél als een probleem, geeft Veh-woordvoerder Valeska Hovener aan. Daarom heeft de vereniging vorig jaar op Lowlands een actie voor starters opgezet, omdat het publiek van dit festival grotendeels uit starters en toekomstig woningeigenaren bestaat. Uit deze actie is het zogeheten Bakstenenberaad ontstaan. “Met dit beraad wilden we koopstarters een stem geven, met als dat verschillende partijen naar elkaar luisterden”, vertelt Hovener. “Vervolgens zijn we een halfjaar door het land getrokken, om ervoor te zorgen dat starters, bouwers en politici met elkaar in gesprek gingen. Daarnaast pleiten we voor de bouw van jaarlijks minimaal 10.000 woningen, van maximaal 260.000 euro. Deze hoeveelheid woningen is 10 procent van de nieuwbouwambities, die toenmalig minister Hugo de Jonge [voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, red.] tot en met 2030 heeft gesteld. Tijdens een manifestatie in Den Haag, die gold als slot van het Bakstenenberaad, hebben we onze petitie aan deze minister aangeboden.”

Het meerkoppige probleem van de woningmarkt

Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis: "Het vergunningstraject voor nieuwbouwprojecten moet eenvoudiger worden."

Oplossingen voor nieuwbouwwoningen

Hovener denkt dat de bouw van die hoeveelheid betaalbare woningen mogelijk is, bijvoorbeeld door industrieel te bouwen. “We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er doorgebouwd kan worden. Om betaalbaar te bouwen moeten er voldoende locaties zijn en moeten de grondprijzen naar beneden. Ook moet er veel meer fabrieksmatig worden gebouwd. Deze manier van bouwen is sneller, goedkoper en efficiënter, maar wel een omslag ten opzichte van de traditionele manier van bouwen.” Groot denkt dat het aanpassen van de leennormen aan het energielabel, dat vanaf volgend jaar gaat gebeuren, voor starters eenvoudiger kan maken om een nieuwbouwwoning te kopen. “Dit houdt in dat ze minder kunnen lenen bij een niet-duurzame woning, maar juist meer wanneer ze een bestaande woning willen verduurzamen. Een nadeel van de huidige situatie is dat woningen in het goedkopere segment – waar veel starters op zijn aangewezen – ook de minder-duurzame woningen zijn, terwijl starters vaak onvoldoende kunnen bijlenen om deze woningen te verduurzamen.”

Een andere mogelijkheid om nieuwbouw betaalbaarder te maken is om met verdichting meer wooneenheden te realiseren op de beschikbare bouwgrond, vindt Groot. “Gemeenten mogen wat minder kritisch zijn op het gebruik van de grond voor woningbouw en kritischer op commercieel gebruik. Het grondoppervlak dat bedrijven gebruiken groeit namelijk harder dan het grondoppervlak voor wonen, mede omdat daarvoor vaak minder strenge regels gelden.” Ook Hovener vindt dat gemeenten kunnen helpen om nieuwbouwprojecten aan te jagen. “Het vergunningstraject voor nieuwbouwprojecten moet eenvoudiger worden. Door de traagheid van opeenvolgende procedures kan het tien jaar duren, voordat een nieuwbouwproject wordt opgeleverd. Dat moet sneller.”

Tekst: Tim van Dorsten

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Een dag na de presentatie van de NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) zit de congreszaal van het Biosintrum, op een paar plekken na, afgeladen vol. Vezelboeren ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Steeds meer partijen in de bouw richten zich op het beperken van de milieu-impact van gebouwen en stellen hoge eisen aan de materialen die ze toepassen. Het belang ...

Lees verder

c21 c225 c260 c265
Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c279
Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Wat kun je nú al doen om circulaire installaties werkelijkheid te maken? Die vraag kwam naar voren tijdens een online sessie van Cirkelstad Zuid-Holland, ...

Lees verder

c21 c185 c225
Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Na de ontwikkeling van de levenscyclusanalyse (LCA) voor A-Brick twee jaar geleden stak Aberson tijd en geld in het verbeteren van het product. Ondertussen is de ...

Lees verder

c21 c225
Modulaire woningen in verplaatsbare straatje Den Bosch

Modulaire woningen in verplaatsbare straatje ...

Rabo SmartBuilds was met een groep wethouders, ambtenaren, projectleiders en woningcorporaties van zuidelijk gemeenten bijeen op het verplaatsbare straatje op de ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c225
ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top 50 bekend

ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top ...

Het duurt niet lang meer: op 6 december weten we wie de winnaar is van de ABN AMRO Duurzame 50. Na het juryberaad op 22 november maken we in dit artikel bekend ...

Lees verder

c21 c225
31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

De Startbouwimpuls (SBI) versnelt de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen, waarvan ongeveer 80% in de categorie ‘betaalbaar’ valt. De stimulans is voor ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up