DG 2025: de herziening van Modelovereenkomst Bouwteam DG

DG 2025: de herziening van Modelovereenkomst Bouwteam DG

Andrea Chao, Arno Hoevink, Jaap de Koning, Joost Merema en Henberto Remmerts, auteurs van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020, kondigen met enthousiasme de herziening aan van het in Nederland veelgebruikte model. De herziening heeft de werktitel ‘DG 2025’.

Dit model, dat de samenwerking tussen opdrachtgevers en aannemers in bouwteamverband regelt, wordt herzien op basis van de nieuwste inzichten en praktijkervaringen. Komend jaar wordt in samenwerking met de praktijk gewerkt aan het nieuwe model.

Strubbelingen wegnemen

In de afgelopen jaren is de toepassing van bouwteams flink toegenomen. Daarbij wordt er ook steeds meer ervaring opgedaan door zowel opdrachtgevers, aannemers en advies- en ingenieursbureaus. De auteurs zien op drie punten ruimte voor verbetering: een eerste is de samenwerking. Bouwprojecten kunnen vastlopen wanneer er onvoldoende samenwerking is tussen alle betrokken partijen.

Het belang van open communicatie, gedeelde doelen en een gezamenlijke visie blijft centraal staan, ook in de herziening van het DG 2020 model. Daarbij kijken de auteurs naar waar het model duidelijker en specifieker kan zijn, op basis van de ervaringen van bouwteams uit de afgelopen jaren.

Beheersing bouwkosten

Verder zien de auteurs soms nog te weinig aandacht voor risico’s en onvoldoende beheersing van de uiteindelijke bouwkosten. Zo snel mogelijk potentiële risico’s helder maken is in het belang van alle betrokken partijen. Het herziene model bevat duidelijkere afspraken om risico’s eerder te identificeren, beter te beheersen en de kans op kostenoverschrijdingen te minimaliseren.

Tot slot is flexibiliteit en maatwerk een punt van aandacht. Contractmodellen op basis van klassieke verhoudingen kunnen vaak niet genoeg inspelen op de veranderende behoeften van opdrachtgevers en uitdagingen in de bouwsector. Te denken valt aan stijgende bouwkosten, complexe opgaven in energie, infra en woningbouw, en gebrek aan capaciteit in voorbereiding en uitvoering.

De auteurs nodigen belanghebbende uit om input te delen, via een mail naar Jaap de Koning, met in het onderwerp ‘DG 2025’.

Meer informatie: startbijeenkomst op 15 mei 2024

Op woensdag 15 mei 2024 om 09.00 uur organiseren de auteurs een online startbijeenkomst, waarin de herziening van het DG 2020-model officieel gelanceerd wordt. Deze datum heeft een speciale betekenis, want precies vier jaar eerder werd het oorspronkelijke model geïntroduceerd. Deelnemen aan de startbijeenkomst kan via deze link.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c246 c269
‘Hard op de zaak en zacht op de persoon’

‘Hard op de zaak en zacht op de persoon’

In een recent seminar stond centraal hoe je bouwgeschillen kunt voorkomen én oplossen. Wie de gang naar de rechter liever uit de weg gaat, kan al in de aanbestedingsfase ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Wie in de bouw ook maar enigszins internationaal actief is, krijgt te maken met FIDIC-contracten. Waar in Nederland het bouwteam als samenwerkingsvorm volop in ...

Lees verder

c21 c225 c269
Een 10 voor meedenken met de andere partij

Een 10 voor meedenken met de andere partij

Sinds een aantal jaren werkt de gemeente Zaanstad aan het verbeteren van het onderlinge vertrouwen in de samenwerking met aannemers. Dat zie je terug in de aanbesteding ...

Lees verder

c21 c225 c269
Het bouwteam als vehikel voor betrouwbaarheid

Het bouwteam als vehikel voor betrouwbaarheid

Het bouwteam is een trend. Sommige aannemers willen niet meer anders werken en opdrachtgevers zoeken naar manieren hoe ze dat bouwteam dan moeten uitvragen en inrichten. ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over de populaire samenwerkingsvorm bouwteam. Met tal ...

Lees verder

c21 c225 c269
Advertorial: KNX voor optimale energie-efficiëntie in gebouwen

Advertorial: KNX voor optimale energie-efficiëntie ...

De eisen aan energie-efficiëntie in gebouwen nemen snel toe. In 2030 moet ieder Nederlands gebouw beschikken over Energielabel A en in 2050 moeten alle gebouwen ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector. Extra inzichten voor deze ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. Dat doen ...

Lees verder

c19 c21 c225 c269 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

“In veel projecten waar het misgaat, is de boksring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” Aan het woord is Mark Beltman, samenwerkingsregisseur ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Een jaar geleden werd de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd. Een sterk staaltje van individuele experts afkomstig van PRO6 managers, Simmons & ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs van Tauw plaveiden deze nieuwe weg voor de provincie ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up