Recyclingsymposium 2018: Geen verspilling meer, nu versnellen!

Recyclingsymposium 2018: Geen verspilling meer, nu versnellen!

Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen schetste dagvoorzitter Jan Jonker de hedendaagse inzet op circulariteit en blikte hij naar de toekomst. Daarbij kon hij het niet laten om de vinger op een pijnpunt te leggen: Nederland heeft de afgelopen 25 jaar weinig aan de klimaatopgave gedaan en moet nu op de blaren zitten. “Die lage inzet moet kantelen, want onze ambitie is om toe te werken naar 50 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en zelfs 100 procent in 2050. Gelukkig zien we diverse initiatieven opbloeien die de versnelling mogelijk moeten maken.”

Hij doelt op de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Dit raamwerk moet bedrijven aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de bouw- en vastgoedsector houvast geven om aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulariteit. Een ander vliegwiel is het klimaatakkoord, waar tientallen experts aan meewerkten. “Al die initiatieven moeten de transitieopgave vormgeven. Deze heeft drie kanten: klimaat, energie en circulariteit.”

Ook ‘commandeur’ Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, koppelde de energietransitie aan de circulaire economie. De vierde industriële revolutie lijkt aan de hand van zijn verhaal dichterbij dan we wellicht denken. “De consument vraagt niet meer om elektriciteit, maar levert dit zelf. De verhoudingen zijn compleet veranderd en we kunnen spreken van een democratisering van het energiebeleid. Er is een nieuwe samenhang tussen de energie- en klimaattransitie.”

Die samenhang tipte Jonker eerder op de dag ook aan. Binnen die kanteling mag de circulaire economie niet worden vergeten. “Er zijn drie duidelijke drivers om versneld toe te werken naar een circulaire economie. Allereerst is er een toenemende vraag naar grondstoffen. Ten tweede is er een concentratie van het grondstoffenaanbod in risicovolle landen en gebieden. Tot slot zijn er milieu- en planetaire grenzen waar we rekening mee moeten houden: onze grondstofvoorraad raakt op.”

Om die versnelling mogelijk te maken zijn transitieteams en -agenda’s ingesteld. Daarmee wordt de brug gemaakt naar de impact van de transitieagenda circulair bouw, waar Elphi Nelissen onderdeel van is. Een van de belangrijkste actiepunten is het circulair uitvragen van bouwopdrachten. “Vanaf 2023 zijn alle overheidsuitvragen circulair. Door als overheid het goede voorbeeld te geven denkt de markt na over hoe ze productieprocessen inrichten en bouwen. Dat gaat uiteindelijk leiden tot meer flexibiliteit en hogere kwaliteit.” Circulariteit moet daarmee concreet worden, zodat bedrijven zich geen vragen meer stellen of het voor hen van meerwaarde is. “Een randvoorwaarde daarvan is het creëren van kennis en bewustwording. Ga dus aan de slag.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

'Circulariteit is bouwen met het oog op verleden, heden en toekomst'

'Circulariteit is bouwen met het oog op verleden, ...

12 dec om 15:30 uur

Circulariteit is een hot topic in de markt en niet zonder reden één van de drie hoofdthema’s ...

Lees verder »

Circulair en energieneutraal kunnen ook samen

Circulair en energieneutraal kunnen ook samen

10 dec om 15:30 uur
timer 4 min

Circulair en energieneutraal bouwen zijn beiden hot. Overal in het land komen nieuwe initiatieven op en we discussiëren ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: aan de slag met verduurzaming in Fryslân

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: aan de slag met ...

6 dec om 08:00 uur
timer 1 min

In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine (#41) interviewen we gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân. ...

Lees verder »

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair bouwen

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair ...

5 dec om 15:30 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Circulair bouwen is een hot item, ook op DuurzaamGebouwd.nl. Over wat dat circulair nu precies inhoudt, lopen de ...

Lees verder »

WoCo25: terugblik op de winnaar van 2018

WoCo25: terugblik op de winnaar van 2018

4 dec om 11:00 uur

Als onderdeel van de Duurzaam Bouwen Awards beloont de WoCo25 corporaties die stappen zetten op klimaatgebied. ...

Lees verder »

Succesvol werken met de MPG

Succesvol werken met de MPG

28 nov om 08:00 uur
timer 2 min

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa samen met onder meer Stichting W/E adviseurs het symposium ‘Succesvol ...

Lees verder »

Circulair wandsysteem behaalt Dubokeur

Circulair wandsysteem behaalt Dubokeur

27 nov om 08:00 uur

Het Hybride Circulair Wandsysteem van Knauf heeft het DUBOkeur in de wacht gesleept. Met het behalen van het keurmerk ...

Lees verder »

Seminar belicht 95% hergebruik voor renovatie stadhuistoren

Seminar belicht 95% hergebruik voor renovatie ...

26 nov om 08:00 uur

De ronde zaal van het Van Abbe Museum in Eindhoven stond een ochtend lang in het teken van het thema circulair ...

Lees verder »

‘Help ons het klimaatakkoord te redden’

‘Help ons het klimaatakkoord te redden’

20 nov om 15:30 uur
timer 2 min

Iedereen die een rol speelt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, zoals architecten, gebouweigenaren en ...

Lees verder »

Eventverslag: Circulaire Bouweconomie

Eventverslag: Circulaire Bouweconomie

19 nov om 15:30 uur
timer 3 min

Aan de Bouwcampus in Delft vond de bijeenkomst Circulaire Bouweconomie plaats. Gedurende het event vond onder andere ...

Lees verder »

Inschrijven voor circulair fietspad in haven Amsterdam

Inschrijven voor circulair fietspad in haven ...

19 nov om 08:00 uur
timer 1 min

Port of Amsterdam zet binnenkort een aanbesteding in de markt voor een circulair fietspad in de haven, met als ...

Lees verder »

Uitdaging voor duurzaamheidskoplopers

Uitdaging voor duurzaamheidskoplopers

15 nov om 08:00 uur
timer 1 min

Heb jij de oplossing om de energietransitie in Provincie Fryslân te versnellen en aansprekende voorbeelden ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up