Energielabel nieuwbouw in de steigers

Energielabel nieuwbouw in de steigers

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het energielabel voor nieuwbouw. Daar komt nogal wat bij kijken.

Ik heb al eerder beschreven waarom ontwikkelaars het energielabel nieuwbouw (zie Energielabel nieuwbouw gewenst) omarmen. In deze blog geef ik een update rond de ontwikkeling van het label.

Oplevertoets
Verplicht onderdeel van het energielabel nieuwbouw, dat uiterlijk op 1 januari 2013 wordt ingevoerd, is een oplevertoets. Hiermee wordt gecheckt of de EPC-berekening uit de bouwaanvraag (omgevingsvergunning) daadwerkelijk is gerealiseerd. Zijn er afwijkingen, dan moet de EPC bij oplevering herberekend worden. Deze EPC bij oplevering wordt omgezet naar een energielabelcertificaat.

Protocollen
De afgelopen maanden heeft ISSO in samenwerking met de marktpartijen, twee protocollen ontwikkeld voor het opstellen van het energielabel van nieuwbouwprojecten. Er is een protocol voor  woningen en woongebouwen  en een protocol voor utiliteitsgebouwen.

Deze protocollen zijn de afgelopen maanden in zeven pilotprojecten getest. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL. ISSO verwerkt nu de opmerkingen en wensen vanuit de pilot in de opnameprotocollen. Uitgangspunt is dat ze zo praktisch mogelijk zijn, zodat bouwpartijen er goed mee uit de voeten kunnen.

Lessen uit pilotprojecten
Uit de pilotprojecten zijn veel lessen te trekken. Niet alleen voor de onderzoekers, maar ook voor de dagelijkse bouwpraktijk. Ik noem er vier:

- Het blijkt handig om voor een snelle (kostenbesparende) en accurate oplevertoets, tijdens het bouwproces een projectdossier betreffende de EPC-maatregelen bij te houden.

- De EPC-berekening uit de bouwaanvraag blijkt op onderdelen niet altijd te kloppen met bestek en bouwtekeningen en dus de uitvoering. Hierdoor moet bij oplevering vrijwel altijd een herberekening worden uitgevoerd. Het is van groot belang dat de uitgangspunten van de EPC-berekening één geheel gaat vormen met de rest van het ontwerp.

-Uiteraard blijkt de kwaliteit van uitvoering van de energiemaatregelen van groot belang. Constatering van fouten bij oplevering is leerzaam maar ook kostbaar. Beter is, om deze fouten vóór te zijn door het bouwproces verbeteren. In het Praktijkboek KopStaartaanpak zijn 20 procesvoorbeelden beschreven (zie: KopStaart Praktijkboek).

- Er zijn nog de nodige beleidsmatige vragen te beantwoorden, zoals: hoe omgaan met kopersopties die van invloed zijn op de EPC? En geef je per woning of per woongebouw een energielabel af? Slimme ontwikkelaars pakken de handschoen op en bedenken klantvriendelijke oplossingen, zoals kopersopties die EPC-neutraal zijn.

Lessen in de praktijk brengen kost tijd
Bovenstaande lessen zijn niet een-twee-drie doorgevoerd in de praktijk. Ik verwacht dan ook eerlijk gezegd dat tijdens de eerste maanden na de invoering van het energielabel voor nieuwbouw, een groot deel van de nieuwbouw niet aan de EPC-berekening uit de bouwaanvraag zal voldoen.

Dit zou een negatief sentiment in de markt teweeg kunnen brengen. Maar ik ga ervan uit dat er vrij snel een lerend effect zal optreden waardoor de bouw- en opleverkwaliteit van de energiezuinige maatregelen verbetert.

Communicatie
De Lente-akkoord partijen bereiden een communicatietraject voor, om professionals en consumenten zo goed mogelijk voor te lichten over het energielabel nieuwbouw. We hopen dat de wettelijke kaders op 1 april 2012 door het ministerie van BZK bekend worden gemaakt.

Dan worden, als het goed is, de protocollen oplevertoetsen van ISSO uitgebracht, inclusief de vereisten van een projectdossier. Ook wordt dan hopelijk de omrekentabel EPC naar energielabels voor nieuwbouw bekend. Daarna zijn ontwikkelaars en bouwers aan zet om hun gebouwen van energielabels te laten voorzien.

Claudia Bouwens
Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid at NEPROM

Foto: Karin de Rooy

 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c244
Total Material Recall

Total Material Recall

25 feb om 15:30 uur
timer 7 min

Thomas Bögl: De laatste tijd lees en hoor je steeds meer dat we af moeten van eigendom en alleen voor service of use moeten ...

Lees verder »

c21 c54
Bokito of Bonobo?

Bokito of Bonobo?

8 jan om 12:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Je komt in de markt nogal wat ego’s tegen. Mensen en bedrijven die primair acteren vanuit eigen producten, ...

Lees verder »

c21 c54
Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg ...

6 jan om 08:00 uur
timer 4 min

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. ...

Lees verder »

c21 c54
Emissieloze bouw

Emissieloze bouw

6 jan om 07:00 uur

Daan Bruggink: Het klinkt als een prachtige utopie. Geen stikstof, geen CO2, geen fijnstof: dat moet een onmogelijk werkelijkheid ...

Lees verder »

c21 c54
Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

28-11-2019 om 15:30 uur

Marc Kooij: Een facilitair manager krijgt veel op z’n bordje. De eisen die aan een modern gebouw gesteld worden, stijgen ...

Lees verder »

c21 c54
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13-11-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

c21 c54
Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

08-11-2019 om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

08-11-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Regie over innovatie

Regie over innovatie

04-11-2019 om 11:00 uur
timer 3 min

Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

27-09-2019 om 15:30 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor ...

Lees verder »

c21 c54
Stap uit de comfortzone

Stap uit de comfortzone

23-09-2019 om 07:00 uur
timer 4 min

Marten Valk: Na mijn sabbatical kijk ik met nieuwsgierigheid naar het spanningsveld tussen mijn vakgebied ‘bouwfysica’ ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22-08-2019 om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

Reacties

De EPC blijft gebaseerd op berekening. Natuurlijk is "de kwaliteit van uitvoering van de energiemaatregelen van groot belang" maar telt het resultaat en het bewonersgedrag niet mee en blijfven (forse) praktijkafwijking bestaan.

Gaat ons (zelfstandige en onafhankelijke) EPA -adviseurs dit eindelijk wat werk opleveren?

Hoe kan ik een energielabel ongedaan krijgen bij het agentschap de geplaatste gegevens kloppen niet i.m. reactie

Komen er 2 nieuwe delen bij de BRL9500 bij voor de energielabels voor nieuwbouw? Een voor woningen en een voor utiliteitsgebouwen? Moet je je als EPA-adviesbedrijf er apart voor laten certificeren?

Wat zijn de mogelijkheden voor een koper als blijkt dat de EPC waarde van de nieuwbouw niet is gehaald. Heeft hij juridisch de mogelijkheid de bouwer te sommeren om alsnog hieraan te voldoen of moet de koper het verlies accepteren. Dit laatste zou raar zijn, omdat het opgeleverde in strijd is met het vereiste gesteld in het bouwbesluit. Kan de koper bouw en woningtoezicht hierop aanspreken?

Dank voor de reacties. @ Ruud: het bijzondere is nu dat de berekende EPC bij oplevering wordt getoetst. Het resultaat telt wel degelijk mee. Bewonersgedrag inderdaad niet, dat is de verantwoordelijkheid van de bewoner. @b.gijsbertsen: jouw vraag heb ik neergelegd bij Agentschap NL. @Angela Wolbers: ISSO laat mij desgevraagd weten: Er komen twee nieuwe delen bij de BRL 9500, deel 9500-05 Energielabel nieuwbouw woningen en deel 9500-06 Energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen. Je dient je als bedrijf hiervoor apart te laten certificeren. @Simon Noordam: inderdaad heeft de koper juridisch de mogelijkheid om de bouwer te sommeren om een woning te leveren volgens de specificaties zoals die in het koopcontract staan. Bouw- en Woningtoezicht is hier geen partij in. Behalve als de gerealiseerde woning (ook) niet voldoet aan de EPC-eis uit het Bouwbesluit. In dat geval zou je Bouw- en Woningtoezicht kunnen vragen om te handhaven.

@b.gijsbersten, ik heb hiervoor navraag gedaan bij mijn collega's. Dit is het antwoord op je vraag, hoop dat het voldoende antwoord is: In principe kunt u geen energielabel verwijderen. Een labeladviseur kan binnen één week na de afmelding wel een energielabel vervangen. Hierdoor wordt het oude label overschreven. Labels die een fout hebben in het adres of de opnamedatum kunnen niet worden vervangen. Een labeladviseur kan in dat geval een mail sturen naar epbd@agentschapnl.nl met het verzoek het label te verwijderen. In dezelfde mail dient hij te motiveren waarom het label verwijderd moet worden. Ook moet hij het oorspronkelijke monitoringbestand ter controle meesturen met het verzoek. Als de situatie in een gebouw is veranderd, is dat dus geen reden om een energielabel te verwijderen. Wanneer er een nieuw label wordt afgemeld, wordt alleen dat laatste label nog getoond. De verandering, het verschil tussen het oude en het nieuwe label, is informatie voor de overheid waarmee de energetische kwaliteit van de gebouwen wordt gevolgd. Het oude label wordt dus niet meer gebruikt in de communicatie. Of een label goed of fout is kan door de overheid niet worden beoordeeld. Dit is de taak van de labeladviseur en de Certificerende Instelling, die de kwaliteit van de labels (steekproefsgewijs) controleert.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up