Energielabel nieuwbouw in de steigers

Energielabel nieuwbouw in de steigers

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het energielabel voor nieuwbouw. Daar komt nogal wat bij kijken.

Ik heb al eerder beschreven waarom ontwikkelaars het energielabel nieuwbouw (zie Energielabel nieuwbouw gewenst) omarmen. In deze blog geef ik een update rond de ontwikkeling van het label.

Oplevertoets
Verplicht onderdeel van het energielabel nieuwbouw, dat uiterlijk op 1 januari 2013 wordt ingevoerd, is een oplevertoets. Hiermee wordt gecheckt of de EPC-berekening uit de bouwaanvraag (omgevingsvergunning) daadwerkelijk is gerealiseerd. Zijn er afwijkingen, dan moet de EPC bij oplevering herberekend worden. Deze EPC bij oplevering wordt omgezet naar een energielabelcertificaat.

Protocollen
De afgelopen maanden heeft ISSO in samenwerking met de marktpartijen, twee protocollen ontwikkeld voor het opstellen van het energielabel van nieuwbouwprojecten. Er is een protocol voor  woningen en woongebouwen  en een protocol voor utiliteitsgebouwen.

Deze protocollen zijn de afgelopen maanden in zeven pilotprojecten getest. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL. ISSO verwerkt nu de opmerkingen en wensen vanuit de pilot in de opnameprotocollen. Uitgangspunt is dat ze zo praktisch mogelijk zijn, zodat bouwpartijen er goed mee uit de voeten kunnen.

Lessen uit pilotprojecten
Uit de pilotprojecten zijn veel lessen te trekken. Niet alleen voor de onderzoekers, maar ook voor de dagelijkse bouwpraktijk. Ik noem er vier:

- Het blijkt handig om voor een snelle (kostenbesparende) en accurate oplevertoets, tijdens het bouwproces een projectdossier betreffende de EPC-maatregelen bij te houden.

- De EPC-berekening uit de bouwaanvraag blijkt op onderdelen niet altijd te kloppen met bestek en bouwtekeningen en dus de uitvoering. Hierdoor moet bij oplevering vrijwel altijd een herberekening worden uitgevoerd. Het is van groot belang dat de uitgangspunten van de EPC-berekening één geheel gaat vormen met de rest van het ontwerp.

-Uiteraard blijkt de kwaliteit van uitvoering van de energiemaatregelen van groot belang. Constatering van fouten bij oplevering is leerzaam maar ook kostbaar. Beter is, om deze fouten vóór te zijn door het bouwproces verbeteren. In het Praktijkboek KopStaartaanpak zijn 20 procesvoorbeelden beschreven (zie: KopStaart Praktijkboek).

- Er zijn nog de nodige beleidsmatige vragen te beantwoorden, zoals: hoe omgaan met kopersopties die van invloed zijn op de EPC? En geef je per woning of per woongebouw een energielabel af? Slimme ontwikkelaars pakken de handschoen op en bedenken klantvriendelijke oplossingen, zoals kopersopties die EPC-neutraal zijn.

Lessen in de praktijk brengen kost tijd
Bovenstaande lessen zijn niet een-twee-drie doorgevoerd in de praktijk. Ik verwacht dan ook eerlijk gezegd dat tijdens de eerste maanden na de invoering van het energielabel voor nieuwbouw, een groot deel van de nieuwbouw niet aan de EPC-berekening uit de bouwaanvraag zal voldoen.

Dit zou een negatief sentiment in de markt teweeg kunnen brengen. Maar ik ga ervan uit dat er vrij snel een lerend effect zal optreden waardoor de bouw- en opleverkwaliteit van de energiezuinige maatregelen verbetert.

Communicatie
De Lente-akkoord partijen bereiden een communicatietraject voor, om professionals en consumenten zo goed mogelijk voor te lichten over het energielabel nieuwbouw. We hopen dat de wettelijke kaders op 1 april 2012 door het ministerie van BZK bekend worden gemaakt.

Dan worden, als het goed is, de protocollen oplevertoetsen van ISSO uitgebracht, inclusief de vereisten van een projectdossier. Ook wordt dan hopelijk de omrekentabel EPC naar energielabels voor nieuwbouw bekend. Daarna zijn ontwikkelaars en bouwers aan zet om hun gebouwen van energielabels te laten voorzien.

Claudia Bouwens
Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid at NEPROM

Foto: Karin de Rooy

 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243 c244
Niet omdat het beton opraakt

Niet omdat het beton opraakt

9 apr om 17:00 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Net zomin als dat het stenen tijdperk eindigde omdat de stenen opraakten, zal de huidige lineaire bouweconomie ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Digital twin: de grote verbinder in gebouwdigitalisering

Digital twin: de grote verbinder in gebouwdigitalisering

24 mrt om 16:00 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Steeds meer gebouwen zijn ‘smart’. Maar veel kansen van nieuwe datagedreven technologie blijven nog ...

Lees verder »

c21 c54
Maximale CO2-reductie voor 1 euro

Maximale CO2-reductie voor 1 euro

18 mrt om 16:00 uur
timer 4 min

Jan-Maarten Elias: Om CO2-neutraal te worden in 2050, is het noodzakelijk om eerst de klimaatdoelen van 2030 te halen. Mét ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

3 mrt om 16:11 uur
timer 4 min

Het woord duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip geworden. Allerlei verschillende milieufacetten zoals ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Reradicaliseren

Reradicaliseren

25 feb om 17:00 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Ik vind dat het radicalisme van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) aan erosie onderhevig is. Hun ...

Lees verder »

c21 c54 c185
Decorated shit

Decorated shit

11 feb om 16:01 uur
timer 5 min

“Zolang we heiligverklaarde concepten overeind houden, zoals we het geleerd hebben op de universiteiten, ...

Lees verder »

c21 c54 c244
MPG: buigen of barsten?

MPG: buigen of barsten?

10 feb om 16:00 uur
timer 6 min

Hans Korbee: Juni 2016 bracht de SER het rapport uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. ...

Lees verder »

c21 c54 c185 c244
Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

3 feb om 15:45 uur
timer 6 min

Marten Valk: We zitten in een bijzondere tijd, er gebeurt veel. Door covid-19 is er acute aandacht voor het thema gezondheid. ...

Lees verder »

c21 c54 c190 c244
De timing van hout

De timing van hout

29 jan om 08:57 uur
timer 2 min

Onlangs werd ik getriggerd door het NRC-artikel ‘Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm’. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244 c245
Wij zijn de overheid

Wij zijn de overheid

21 jan om 17:00 uur
timer 2 min

Onno Dwars: Nu Rutte III demissionair is, maakt Nederland de balans op. Als bouw- en vastgoedsector werden wij de afgelopen ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Amsterdamse School 2.0

Amsterdamse School 2.0

22-12-2020 om 08:46 uur
timer 4 min

Hermen Jansen: Levensduur, life-cycle, losmaakbaarheid en duurzaamheid; het langetermijndenken staat weer helemaal centraal in ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert blikt terug op carrière

Duurzaam Gebouwd-expert blikt terug op carrière

09-12-2020 om 15:30 uur
timer 9 min

Ben Kruseman: Na mijn bouwkundestudie in Tilburg, nu Avans Hogeschool Tilburg en de vervulling van mijn militaire dienstplicht, ...

Lees verder »

Reacties

De EPC blijft gebaseerd op berekening. Natuurlijk is "de kwaliteit van uitvoering van de energiemaatregelen van groot belang" maar telt het resultaat en het bewonersgedrag niet mee en blijfven (forse) praktijkafwijking bestaan.

Gaat ons (zelfstandige en onafhankelijke) EPA -adviseurs dit eindelijk wat werk opleveren?

Hoe kan ik een energielabel ongedaan krijgen bij het agentschap de geplaatste gegevens kloppen niet i.m. reactie

Komen er 2 nieuwe delen bij de BRL9500 bij voor de energielabels voor nieuwbouw? Een voor woningen en een voor utiliteitsgebouwen? Moet je je als EPA-adviesbedrijf er apart voor laten certificeren?

Wat zijn de mogelijkheden voor een koper als blijkt dat de EPC waarde van de nieuwbouw niet is gehaald. Heeft hij juridisch de mogelijkheid de bouwer te sommeren om alsnog hieraan te voldoen of moet de koper het verlies accepteren. Dit laatste zou raar zijn, omdat het opgeleverde in strijd is met het vereiste gesteld in het bouwbesluit. Kan de koper bouw en woningtoezicht hierop aanspreken?

Dank voor de reacties. @ Ruud: het bijzondere is nu dat de berekende EPC bij oplevering wordt getoetst. Het resultaat telt wel degelijk mee. Bewonersgedrag inderdaad niet, dat is de verantwoordelijkheid van de bewoner. @b.gijsbertsen: jouw vraag heb ik neergelegd bij Agentschap NL. @Angela Wolbers: ISSO laat mij desgevraagd weten: Er komen twee nieuwe delen bij de BRL 9500, deel 9500-05 Energielabel nieuwbouw woningen en deel 9500-06 Energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen. Je dient je als bedrijf hiervoor apart te laten certificeren. @Simon Noordam: inderdaad heeft de koper juridisch de mogelijkheid om de bouwer te sommeren om een woning te leveren volgens de specificaties zoals die in het koopcontract staan. Bouw- en Woningtoezicht is hier geen partij in. Behalve als de gerealiseerde woning (ook) niet voldoet aan de EPC-eis uit het Bouwbesluit. In dat geval zou je Bouw- en Woningtoezicht kunnen vragen om te handhaven.

@b.gijsbersten, ik heb hiervoor navraag gedaan bij mijn collega's. Dit is het antwoord op je vraag, hoop dat het voldoende antwoord is: In principe kunt u geen energielabel verwijderen. Een labeladviseur kan binnen één week na de afmelding wel een energielabel vervangen. Hierdoor wordt het oude label overschreven. Labels die een fout hebben in het adres of de opnamedatum kunnen niet worden vervangen. Een labeladviseur kan in dat geval een mail sturen naar epbd@agentschapnl.nl met het verzoek het label te verwijderen. In dezelfde mail dient hij te motiveren waarom het label verwijderd moet worden. Ook moet hij het oorspronkelijke monitoringbestand ter controle meesturen met het verzoek. Als de situatie in een gebouw is veranderd, is dat dus geen reden om een energielabel te verwijderen. Wanneer er een nieuw label wordt afgemeld, wordt alleen dat laatste label nog getoond. De verandering, het verschil tussen het oude en het nieuwe label, is informatie voor de overheid waarmee de energetische kwaliteit van de gebouwen wordt gevolgd. Het oude label wordt dus niet meer gebruikt in de communicatie. Of een label goed of fout is kan door de overheid niet worden beoordeeld. Dit is de taak van de labeladviseur en de Certificerende Instelling, die de kwaliteit van de labels (steekproefsgewijs) controleert.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up