Australische wake-up call

Australische wake-up call

In een zeer belangrijk Australisch rapport zijn strategieën voor een duurzame economische transitie vergeleken van over de hele wereld. De conclusies zijn klinkklaar en urgenter dan ooit.

Ook aan de andere kant van de wereld worstelt men met het grote gat tussen de noodzakelijke omschakeling naar een duurzame economie en politieke sturing in een compleet andere richting.

Australië zit in een vergelijkbaar politiek corset als Nederland: terwijl over klimaatverandering en de noodzaak tot een snelle duurzame transitie de wetenschap eensgezinder is dan ooit, hangt de regering zich op aan de gevestigde belangen van grote economische partijen met een korter perspectief dan het bestuur van een land zou moeten hebben.

Strategieën voor een duurzame economische transitie
Als visiting fellow aan de Melbourne Sustainable Society Institute (MSSI) mocht ik gisteren getuige zijn van de presentatie van een zeer belangrijk rapport, opgesteld door twee onderzoekers van MSSI. Prof. John Wiseman (nomen est omen) en onderzoeker Taegen Edwards bestudeerden en vergeleken 18 internationale strategieën voor een duurzame economische transitie voorbij het gebruik van fossiele energie. Hun bevindingen werden gepresenteerd op de 10e etage van de rechtenfaculteit, met zicht op de haven van Melbourne, een van de toonbeelden van het fossiele tijdperk.

Voelbare klimaatverandering
Na een opening door Prof. Craig Pearson, directeur van MSSI en mijn gastheer, mocht David Karoly, befaamd klimaatfysicus van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), het gehoor nog eens wakker schudden over de ernst van de huidige klimaatverandering. Als geen ander land heeft Australië de laatste jaren de grillen van klimaatverandering ondervonden. Van jarenlange droogte naar vernietigende overstromingen: groter wordende extremen die zich steeds sneller afwisselen. En dan nog niet te spreken van het persistente ozongat dat men hier elke zonnige dag kan voelen.

Runaway climate change
Karoly meldde dat er inmiddels overweldigende steun is voor het idee dat de mens in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de huidige optredende klimaatverandering. Het gehalte aan CO2 in de atmosfeer is inmiddels opgelopen tot 480 ppm, terwijl 350 algemeen gezien wordt als veilige waarde.

De huidige politiek wil niet eens 550 ppm als grens stellen, laat staan een echt veilige waarde. De weg naar een uit de hand lopende klimaatverandering, runaway climate change – en niet te vergeten de wereldwijde energiecrisis die daarmee gepaard zal gaan – ligt daarmee open. Ondertussen maken Australische steden zich grote zorgen over klimaatveiligheid.

Post Carbon Pathways
Met hun analyse van strategieën gericht op een transitie naar een economie zonder fossiele energie, Post Carbon Pathways, laten Wiseman en Edwards zien dat er echter wel mogelijkheden zijn om het rampscenario van uit de hand gelopen klimaatverandering te voorkomen.

Er blijken verrassend veel overeenkomsten tussen de verschillende strategieën ontwikkeld door zowel overheden als non-gouvernementele organisaties uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Skandinavië, Korea en ook Australië zelf. De weg naar een duurzame economie is goed gefundeerde. We moeten er alleen over gaan rijden.

Conclusies Wiseman en Edwards komen met de volgende heldere en onontkoombare conclusies:

1. De wegen naar een toekomst zonder fossiele energie liggen nog steeds open, maar de mogelijkheden voor een effectieve aanpak van uit de hand lopende klimaatverandering worden snel kleiner.

2. De middelen voor een rechtvaardige en rappe transitie naar een duurzame economie zonder fossiele energie zijn algemeen bekend:

  • Een snelle vermindering van de vraag naar energie en verbetering van energie-efficiëntie
  • Snelle vervanging van fossiele door vernieuwbare energiebronnen
  • CO2-emissiereductie en - afvang voor duurzame doeleinden
  • Economisch beleid gebaseerd op de erkenning van de kosten van het mislukken van emissiereducties en de baten van het transitieprogramma
  • Een belangrijke verschuiving naar economische prioriteiten gericht op het verbeteren van sociaal en economisch welbevinden in plaats van op onbeperkte groei van materiaalgebruik
  • Rechtvaardig en tijdig adaptatiebeleid

 

3. Voor de transitie naar een economie zonder fossiele energie, met de schaal en snelheid waarop het risico op uit de hand lopende klimaatverandering gereduceerd moet worden, zijn technologische barrières niet de belangrijkste obstakels.


4. The financiële en sociale effecten van economische en industriële herstructurering vormen een significant maar niet onoverkomelijk obstakel.

5. Er is geen oplossing voor klimaatverandering zonder klimaatgerechtigheid; dit heeft betrekking op compensatie van landen die het slachtoffer worden van klimaatverandering.

6. De grootste barrières die een snelle transitie naar een toekomst zonder fossiele energie belemmeren zijn sociaal en politiek – niet technologisch en financieel.

2 minuten om iemand te overtuigen
John Wiseman kwam in zijn presentatie van het rapport ook op de vraag: “als je tegen een invloedrijke persoon aanloopt en je krijgt 2 minuten om deze te overtuigen van het belang en de urgentie van een duurzame transitie, wat zou je dan zeggen?” Een schrikbarende vraag, want weinigen van ons denken daar over na.

Wiseman gaf een aantal voorbeelden van zulke pitches van mensen die hij gesproken heeft. Hij gaat de komende maanden met zijn rapport op studietoer en zal dan nog meer pitches verzamelen. Ik hoop hem in Nederland te kunnen ontvangen en zal zijn speech dan zeker via dit medium aankondigen. Ondertussen kunt u nadenken over uw eigen pitch…

PS Meer informatie over het besproken onderzoek: Postcarbon Pathways  Hier kunnen ook het rapport en de samenvatting worden gedownload.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

Reacties

Je zou zeggen dat Australië genoeg zonne-energie zeer rendabel kan opwekken. Frappant dat de gevestigde orde daar geen kans in ziet maar een bedreiging.

Eens. De Australische politiek is helemaal in de ban van steen- en bruinkool, want die wordt met grote winst verhandeld met China en India, paradoxaal dus een motor van de goed draaiende economie hier. Deze week is echter na veel wrijvingen een carbon tax aangenomen, die de vervuiling van steenkoolwinning in ieder geval enigszins financieel compenseert voor duurzame investeringen elders. Groet uit Melbourne.

Een Delftse professor moet toch weten dat de ozonlaag geen probleem meer is? Een voorbeeld van een wel snelle en effectieve aanpak door de industrie. Net als zure regen, laten we de juiste informatie geven, dan gelooft men de rest misschien ook. Zie: nasa.gov/topics...

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up