De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

Wanneer het op investeren aankomt stellen veel vastgoedpartijen zich nog steeds afwachtend op. Dat is niet bevorderlijk voor het herstel van onze economie, maar wel begrijpelijk. Vastgoedinvesteerders trekken lessen uit de crisis. Zij willen investeringszekerheid - en geef ze eens ongelijk. De uitweg? Een nieuwe benadering van kostenmanagement, gericht op het toevoegen van vastgoedwaarde.

Investeringen stimuleren
In de vroegere aanbodmarkt stonden de kosten per projectfase centraal, maar in de huidige vraagmarkt is het van belang om alle projectfasen als een samenhangend geheel te beschouwen. Ontwikkeling en ontwerp, realisatie, exploitatie, renovatie en vervanging - elke fase brengt specifieke kosten met zich mee en alle fasen beïnvloeden elkaar. Door de gehele levenscyclus van gebouwen in ogenschouw te nemen staren we ons niet langer blind op kortetermijnkosten en ontwikkelen we een beter oog voor de langetermijnwaarde die onmisbaar is om nieuwe investeringen te kunnen stimuleren.

Goed beginnen
Overzien we de gehele levenscyclus van een vastgoedobject, dan springt één kostenpost al snel in het oog: de exploitatiekosten. Deze leggen doorgaans een onevenredig groot beslag op de totale gebouw-gerelateerde kosten. Verder weten we dat de uiteindelijke exploitatiekosten voor een groot deel worden bepaald door keuzen die in de ontwerp- en realisatiestadia worden gemaakt. Het is dan ook in deze eerste projectfasen waar veel winst te behalen is, door besparingspotentieel te benutten en extra toegevoegde waarde te creëren. Een goed begin is het halve werk, en een kostenanalyse die de gehele levenscyclus van gebouwen omvat is een goed begin.

Life Cycle Costing in de praktijk
Life Cycle Costing (LCC) is een methode voor het becijferen en optimaliseren van alle gebouwgerelateerde kosten gedurende de gehele levenscyclus van een vastgoedobject. De toegevoegde waarde van LCC kan schuilen in een vroegtijdige minimalisering van de exploitatiekosten of in een maximalisering van de flexibiliteit (het adaptieve vermogen van gebouwen). Een voorbeeld van meerwaarde door flexibiliteit is Het Nieuwe Kantoor van NSI, een verhuurconcept dat resulteert in een betere spreiding van het financieel risico voor de verhuurder.

Optimaliseren
LCC is niet alleen relevant voor nieuwbouwprojecten. Elke investering kan met een LCC-analyse worden geoptimaliseerd, dus ook investeringen in de opwaardering of herbestemming van bestaand vastgoed. Zo investeert Schiphol in nieuwe systemen voor het ventileren van luchthaventerminals. Life Cycle Costing wees uit dat een periodieke ventilatie van de terminals vele malen voordeliger is dan continu operationele ventilatiesystemen. Het aanbrengen van een koppeling tussen vluchtgegevens en de besturing van de ventilatiesystemen resulteerde in aanzienlijke besparingen.

Nieuwe kansen
De wijze waarop strategische investeringsbeslissingen worden genomen verandert snel. In de huidige vraagmarkt kiezen investeerders en eindgebruikers voor oplossingen die structureel betaalbaar en duurzaam zijn. Zij eisen daarom inzicht in de totale gebruikskosten van elk vastgoedobject: de Total Cost of Ownership. LCC biedt dit inzicht en geeft een helder beeld van de totale gebouwgerelateerde kosten over de gehele gebruiksperiode. Zo levert LCC een bijdrage aan het ontstaan van een nieuw investeringsklimaat - een klimaat waarin de waarde van vastgoed op een meer omvattende en weloverwogen manier wordt bepaald. In het opwaarderen van de gehele levenscyclus van gebouwen liggen nieuwe kansen om samen te werken aan waardevol, duurzaam en commercieel succesvol vastgoed.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31 aug om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up