De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

Wanneer het op investeren aankomt stellen veel vastgoedpartijen zich nog steeds afwachtend op. Dat is niet bevorderlijk voor het herstel van onze economie, maar wel begrijpelijk. Vastgoedinvesteerders trekken lessen uit de crisis. Zij willen investeringszekerheid - en geef ze eens ongelijk. De uitweg? Een nieuwe benadering van kostenmanagement, gericht op het toevoegen van vastgoedwaarde.

Investeringen stimuleren
In de vroegere aanbodmarkt stonden de kosten per projectfase centraal, maar in de huidige vraagmarkt is het van belang om alle projectfasen als een samenhangend geheel te beschouwen. Ontwikkeling en ontwerp, realisatie, exploitatie, renovatie en vervanging - elke fase brengt specifieke kosten met zich mee en alle fasen beïnvloeden elkaar. Door de gehele levenscyclus van gebouwen in ogenschouw te nemen staren we ons niet langer blind op kortetermijnkosten en ontwikkelen we een beter oog voor de langetermijnwaarde die onmisbaar is om nieuwe investeringen te kunnen stimuleren.

Goed beginnen
Overzien we de gehele levenscyclus van een vastgoedobject, dan springt één kostenpost al snel in het oog: de exploitatiekosten. Deze leggen doorgaans een onevenredig groot beslag op de totale gebouw-gerelateerde kosten. Verder weten we dat de uiteindelijke exploitatiekosten voor een groot deel worden bepaald door keuzen die in de ontwerp- en realisatiestadia worden gemaakt. Het is dan ook in deze eerste projectfasen waar veel winst te behalen is, door besparingspotentieel te benutten en extra toegevoegde waarde te creëren. Een goed begin is het halve werk, en een kostenanalyse die de gehele levenscyclus van gebouwen omvat is een goed begin.

Life Cycle Costing in de praktijk
Life Cycle Costing (LCC) is een methode voor het becijferen en optimaliseren van alle gebouwgerelateerde kosten gedurende de gehele levenscyclus van een vastgoedobject. De toegevoegde waarde van LCC kan schuilen in een vroegtijdige minimalisering van de exploitatiekosten of in een maximalisering van de flexibiliteit (het adaptieve vermogen van gebouwen). Een voorbeeld van meerwaarde door flexibiliteit is Het Nieuwe Kantoor van NSI, een verhuurconcept dat resulteert in een betere spreiding van het financieel risico voor de verhuurder.

Optimaliseren
LCC is niet alleen relevant voor nieuwbouwprojecten. Elke investering kan met een LCC-analyse worden geoptimaliseerd, dus ook investeringen in de opwaardering of herbestemming van bestaand vastgoed. Zo investeert Schiphol in nieuwe systemen voor het ventileren van luchthaventerminals. Life Cycle Costing wees uit dat een periodieke ventilatie van de terminals vele malen voordeliger is dan continu operationele ventilatiesystemen. Het aanbrengen van een koppeling tussen vluchtgegevens en de besturing van de ventilatiesystemen resulteerde in aanzienlijke besparingen.

Nieuwe kansen
De wijze waarop strategische investeringsbeslissingen worden genomen verandert snel. In de huidige vraagmarkt kiezen investeerders en eindgebruikers voor oplossingen die structureel betaalbaar en duurzaam zijn. Zij eisen daarom inzicht in de totale gebruikskosten van elk vastgoedobject: de Total Cost of Ownership. LCC biedt dit inzicht en geeft een helder beeld van de totale gebouwgerelateerde kosten over de gehele gebruiksperiode. Zo levert LCC een bijdrage aan het ontstaan van een nieuw investeringsklimaat - een klimaat waarin de waarde van vastgoed op een meer omvattende en weloverwogen manier wordt bepaald. In het opwaarderen van de gehele levenscyclus van gebouwen liggen nieuwe kansen om samen te werken aan waardevol, duurzaam en commercieel succesvol vastgoed.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

13 jun om 15:30 uur
timer 8 min

Rudy Grevers: Zoals zo vaak volgt de wetgeving de actualiteit, maar veelal wordt beleid ten aanzien van nieuwe thema`s (veel) ...

Lees verder »

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

29 mei om 11:00 uur
timer 4 min

Jan-Maarten Elias: Exact 60 jaar na de ontdekking van 'Slochteren', schrijven wij jou deze afscheidsbrief. Het gaat ons aan het hart, ...

Lees verder »

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, ...

28 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Selina Roskam: Een stoere quote van Pippi Langkous als ze aan iets nieuws begint. En hoe meer we aan de energietransitie in de ...

Lees verder »

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen van 2030

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen ...

9 mei om 00:00 uur
timer 8 min

Jan Willem van de Groep: Laat ik aan het begin van deze blog even helder zijn: ik heb niets tegen waterstof. Het is een energiedrager die ...

Lees verder »

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

26 apr om 15:30 uur

Thomas Bögl: Sinds een jaar of drie maakt de bouw- en vastgoedsector zich opeens bijzonder druk over de circulariteit van onze ...

Lees verder »

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Polderen over circulaire bouw

Polderen over circulaire bouw

3 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Hoe geef je de circulaire bouw vorm? Daarover spreek ik samen met diverse experts uit de bouw in CB’23 (circulaire ...

Lees verder »

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Onno Dwars: Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

11 mrt om 13:00 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 ...

Lees verder »

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up