De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

De toegevoegde waarde van Life Cycle Costing

Wanneer het op investeren aankomt stellen veel vastgoedpartijen zich nog steeds afwachtend op. Dat is niet bevorderlijk voor het herstel van onze economie, maar wel begrijpelijk. Vastgoedinvesteerders trekken lessen uit de crisis. Zij willen investeringszekerheid - en geef ze eens ongelijk. De uitweg? Een nieuwe benadering van kostenmanagement, gericht op het toevoegen van vastgoedwaarde.

Investeringen stimuleren
In de vroegere aanbodmarkt stonden de kosten per projectfase centraal, maar in de huidige vraagmarkt is het van belang om alle projectfasen als een samenhangend geheel te beschouwen. Ontwikkeling en ontwerp, realisatie, exploitatie, renovatie en vervanging - elke fase brengt specifieke kosten met zich mee en alle fasen beïnvloeden elkaar. Door de gehele levenscyclus van gebouwen in ogenschouw te nemen staren we ons niet langer blind op kortetermijnkosten en ontwikkelen we een beter oog voor de langetermijnwaarde die onmisbaar is om nieuwe investeringen te kunnen stimuleren.

Goed beginnen
Overzien we de gehele levenscyclus van een vastgoedobject, dan springt één kostenpost al snel in het oog: de exploitatiekosten. Deze leggen doorgaans een onevenredig groot beslag op de totale gebouw-gerelateerde kosten. Verder weten we dat de uiteindelijke exploitatiekosten voor een groot deel worden bepaald door keuzen die in de ontwerp- en realisatiestadia worden gemaakt. Het is dan ook in deze eerste projectfasen waar veel winst te behalen is, door besparingspotentieel te benutten en extra toegevoegde waarde te creëren. Een goed begin is het halve werk, en een kostenanalyse die de gehele levenscyclus van gebouwen omvat is een goed begin.

Life Cycle Costing in de praktijk
Life Cycle Costing (LCC) is een methode voor het becijferen en optimaliseren van alle gebouwgerelateerde kosten gedurende de gehele levenscyclus van een vastgoedobject. De toegevoegde waarde van LCC kan schuilen in een vroegtijdige minimalisering van de exploitatiekosten of in een maximalisering van de flexibiliteit (het adaptieve vermogen van gebouwen). Een voorbeeld van meerwaarde door flexibiliteit is Het Nieuwe Kantoor van NSI, een verhuurconcept dat resulteert in een betere spreiding van het financieel risico voor de verhuurder.

Optimaliseren
LCC is niet alleen relevant voor nieuwbouwprojecten. Elke investering kan met een LCC-analyse worden geoptimaliseerd, dus ook investeringen in de opwaardering of herbestemming van bestaand vastgoed. Zo investeert Schiphol in nieuwe systemen voor het ventileren van luchthaventerminals. Life Cycle Costing wees uit dat een periodieke ventilatie van de terminals vele malen voordeliger is dan continu operationele ventilatiesystemen. Het aanbrengen van een koppeling tussen vluchtgegevens en de besturing van de ventilatiesystemen resulteerde in aanzienlijke besparingen.

Nieuwe kansen
De wijze waarop strategische investeringsbeslissingen worden genomen verandert snel. In de huidige vraagmarkt kiezen investeerders en eindgebruikers voor oplossingen die structureel betaalbaar en duurzaam zijn. Zij eisen daarom inzicht in de totale gebruikskosten van elk vastgoedobject: de Total Cost of Ownership. LCC biedt dit inzicht en geeft een helder beeld van de totale gebouwgerelateerde kosten over de gehele gebruiksperiode. Zo levert LCC een bijdrage aan het ontstaan van een nieuw investeringsklimaat - een klimaat waarin de waarde van vastgoed op een meer omvattende en weloverwogen manier wordt bepaald. In het opwaarderen van de gehele levenscyclus van gebouwen liggen nieuwe kansen om samen te werken aan waardevol, duurzaam en commercieel succesvol vastgoed.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265 c295
De winstkansen van het regeerakkoord schuilen in integratie

De winstkansen van het regeerakkoord schuilen ...

10 jan om 13:01 uur
timer 7 min

Op basis van het regeerakkoord van het nieuwe, vandaag geïnstalleerde kabinet Rutte IV is het voor de verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c295
Wees moedig in je ongemak

Wees moedig in je ongemak

10 jan om 09:01 uur
timer 6 min

In een nieuwe Expertpost gaat Norbert Schotte dieper in op wat jij kunt betekenen voor de energietransitie en ...

Lees verder »

c21 c54 c186
Kan BENG niet eenvoudiger en beter?

Kan BENG niet eenvoudiger en beter?

6 jan om 11:01 uur
timer 8 min

De bouw stoot als sector een immense hoeveelheid CO2 uit. Wat komt daar nog bij als aan de bouwopgave wordt voldaan? ...

Lees verder »

c21 c54
Het kan anders: kostendelersnorm

Het kan anders: kostendelersnorm

23-11-2021 om 15:40 uur
timer 4 min

Voor alweer de zesde keer gaat Hans Hidden in op de kansen en regels rond woonwerkunits. Hij pleit voor de bouw ...

Lees verder »

c21 c54 c134
Het kan anders: bestemmingsplannen

Het kan anders: bestemmingsplannen

28-10-2021 om 16:01 uur
timer 4 min

In een reeks van blogs behandelt Hans Hidden het nieuw bouwen van meerlaagse woonwerkgebouwen voor werkondernemers, ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Geld is niet meer het probleem in de energietransitie

Geld is niet meer het probleem in de energietransitie

27-10-2021 om 16:01 uur
timer 30 min

Onze economie is gebouwd op goedkope, fossiele brandstoffen. De effecten van de klimaatverandering namen we op ...

Lees verder »

c21 c54
Duurzame leiders zijn systeemdenkers

Duurzame leiders zijn systeemdenkers

27-10-2021 om 06:00 uur

Als het coronavirus ons iets kan leren, dan is het wel het belang van systeemdenken. De uitdagingen rondom corona ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Hoe circulariteit ons op het verkeerde been kan zetten

Hoe circulariteit ons op het verkeerde been ...

26-10-2021 om 09:12 uur
timer 5 min

Jan Willem van de Groep: Het komt met enige regelmaat voor dat we in een discussie, podcast, panel of expertinterview belanden met fervente ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c243
'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

25-10-2021 om 15:30 uur
timer 7 min

'Opnieuw sterke stijging gasprijs, nu al acht keer zo hoog als een jaar geleden', kopte een nieuwsbericht van ...

Lees verder »

c21 c54 c190 c260
10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen

10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen

14-10-2021 om 09:15 uur
timer 7 min

Jan Willem van de Groep: In deze blog draait Jan Willem van de Groep er niet om heen. Deze tien redenen om voor biobased te gaan zijn kansen ...

Lees verder »

c21 c54
De innovatiechallenge: gebruik de ideeën in je eigen organisatie

De innovatiechallenge: gebruik de ideeën ...

17-09-2021 om 17:00 uur
timer 4 min

Marc Kooij: De druk om steeds sneller te komen met nieuwe oplossingen neemt toe. Leveranciers die deze innovaties bedenken, ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up