Een wirwar van eisen en stimuleringsmaatregelen

Een wirwar van eisen en stimuleringsmaatregelen

De wirwar van eisen en stimuleringsregelingen is compleet. Energielabels, EPC-eisen, EPV-regeling, NOM-hypotheken en in de toekomst BENG-eisen moeten ervoor zorgen dat Nederland grotendeels zelfvoorzienend gaat worden in duurzame energie.

Is het allemaal nog te begrijpen en is duidelijk waar welke regeling voor dient? Zorgt deze mix van eisen en stimuleringsmaatregelingen er voor dat bouwend Nederland beter in staat is zichzelf te verduurzamen? Allereerst een korte uiteenzetting van de verschillende eisen en stimuleringsmaatregelen.

Bouwbesluit (eisen)

Het bouwbesluit heeft als eis een EPC van 0,4 voor nieuwbouwwoningen. Dit verandert per 2021 in de BENG-eis (bijna energieneutrale gebouwen), wat ongeveer neerkomt op een EPC van circa 0. De huidige isolatiewaarden zijn voor de vloer Rc 3,5, voor de gevel een Rc 4,5 en voor het dak een Rc van 6.

BENG (eisen)

Er komen aangescherpte eisen vanuit Europa voor de gebouwde omgeving, de BENG eisen. Deze drie eisen volgen de Trias Energetica.

  • Beperken energievraag: er komt een eis voor de maximale energiebehoefte.
  • Gebruik duurzame energie: er komt een eis voor het minimale aandeel hernieuwbare energie.
  • Efficiënt energiegebruik: er komt een eis voor het maximale primaire energiegebruik.

Energielabel (eis)

Alle woningen die worden opgeleverd, verkocht of verhuurd dienen een definitief energielabel te hebben. Het duurzaamste label is een A-label, de minst duurzame is G-label. Een nieuwbouwwoning haalt bij een EPC van 0,8 al een voorlopig A-label. Een Nul op de Meter-woning kan zich niet onderscheiden in de huidige labelling systematiek.

Stimuleringsmaatregelen

De huidige stimuleringsregelingen zijn: € 9.000 extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen en € 25.000 extra hypotheekruimte voor Nul op de Meter woningen (in 2016 wordt dit: € 27.000). Daarnaast ligt er in de Tweede Kamer de Energieprestatie vergoeding (EPV) ter goedkeuring om extra financieel draagvlak te creëren voor de verduurzaming van de sociale huurwoningen.

Nul op de Meter woningen zijn woningen die op jaarbasis evenveel energie opwekken als dat ze, bij normaal gebruik, verbruiken. Deze woningen kunnen worden gefinancierd met een Nul op de Meter financiering. Deze Nul op de Meter financiering wordt geboden aan mensen met een bruto inkomen boven de €32.000,-. De woning dient aantoonbaar Nul op de Meter te zijn bij normaal gebruik door middel van prestatiegaranties. Indien de financiering onder 106% van de marktwaarde blijft, kan er €25.000,- (2015) extra worden geleend. In 2016 wordt dit € 27.000. Het benodigd bruto jaarinkomen om in aanmerking te komen voor extra hypotheekruimte bedraagt in 2016: €33.000.

EPV regeling

De EPV-regeling moet er voor gaan zorgen dat sociale huurwoningen financieel neutraal voor alle partijen verduurzaamd kunnen worden naar Nul op de Meter. Dit geeft de corporatie de mogelijkheid extra woonlasten in rekening te brengen bij de huurder nadat de woning Nul op de Meter is verduurzaamd. De Energieprestatie vergoeding (EPV) ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer.

Onderstaand zijn de eisen en stimuleringsmaatregelingen weergegeven in een overzicht.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Een paar dingen vallen op:

  • De eisen hebben geen betrekking op de bestaande bouw;
  • De stimuleringsmaatregelingen voor bestaande en nieuwe woningen gaan verder dan de eisen;
  • De eisen hebben geen betrekking op het gebruiksgebonden energieverbruik, de stimuleringsmaatregelen altijd wel;
  • De eisen hebben betrekking op alle nieuwe gebouwen en de stimuleringsmaatregelen beperken zich tot koopwoningen en huurwoningen; 
  • Het A-label biedt geen antwoord op de verdere aanscherping van eisen en stimuleringsregelingen.

Integrale aanpak voor versnelling

Als we Nederland versneld willen verduurzamen pleit ik ervoor dat eisen en stimuleringsmaatregelen op elkaar worden afgestemd. Ook moeten de gaten tussen eisen en stimuleringsregelingen worden gedicht, zodat de gehele sector in beweging komt. Van bestaande bouw tot aan nieuwbouw, van sociale huurwoningen tot aan kantoren. Er zijn voldoende kansen. Zo kunnen bijvoorbeeld de energielabels inspelen op de Nul op de Meter trend en zouden er eisen moeten komen voor de bestaande bouw. Alleen met een integrale aanpak kunnen we de gehele woningvoorraad versneld in beweging krijgen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen van 2030

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen ...

9 mei om 00:00 uur
timer 8 min

Jan Willem van de Groep: Laat ik aan het begin van deze blog even helder zijn: ik heb niets tegen waterstof. Het is een energiedrager die ...

Lees verder »

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

26 apr om 15:30 uur

Thomas Bögl: Sinds een jaar of drie maakt de bouw- en vastgoedsector zich opeens bijzonder druk over de circulariteit van onze ...

Lees verder »

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Polderen over circulaire bouw

Polderen over circulaire bouw

3 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Hoe geef je de circulaire bouw vorm? Daarover spreek ik samen met diverse experts uit de bouw in CB’23 (circulaire ...

Lees verder »

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Onno Dwars: Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

11 mrt om 13:00 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 ...

Lees verder »

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar ...

7 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Karin Husmann: Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig ...

Lees verder »

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair Bouwen

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair ...

4 jan om 15:30 uur
timer 1 min

In Duurzaam Gebouwd Magazine 41 schreef Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters, directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs, ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 1

Best gelezen 2018: nummer 1

2 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up