Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

timer6 min
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

door Fred Sanders

Samen aan het werk in het Wormerveld

Het Wormer- en Jisperveld is een bijzonder natuurgebied in de Zaanstreek, waar in de grote polder van 2.000 hectare honderden eilanden liggen. Het is één van de drie belangrijkste broedgebieden voor grutto’s en andere weidevogels, zoals de roerdomp, mussen en rietzangers. Het gebied kent een rijke historie van veengravers en agrarisch beheer. In het Natura-2000 kerngebied is slechts 25 van de 650 hectare in privaat eigendom; de overige 625 hectare is van Natuurmonumenten. De overige hectaren zijn van de agrarische bedrijven aan de rand van het gebied. Het privaat bezit telt ongeveer 50 eilanden.

In het voorjaar van 2017 bracht ik een tiental private eilanders in ons dorp om de koffietafel. Om verhalen uit te wisselen, om van elkaar te leren en om over het veld in gesprek te gaan. De laatste decennia is het gebruik van de eilanden als grasland voor grazende koeien uit gebruik geraakt. Wordt er niet geregeld gemaaid, dan verandert het gebied in struikgewas waar de weidevogel niet meer nestelt.

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweideNatuurmonumenten maait actief, waardoor die hectaren er over het algemeen als een gazon uitzien. Maar de private eilanden zijn veelal voor de recreatie van de eigenaren. Hier en daar staat een boom en een struik, soms een hutje of een opslag container. Daarover gingen we in gesprek.

Natuurlijk was ik voor de groep verdacht. Ik woonde pas 25 jaar in het dorp en houd me aan de TU Delft bezig met gedragsverandering: over hoe gedragsverandering in groepen zich positief voor de duurzame transitie kan ontwikkelen. Zo trek ik samen met het netwerk Duurzaam Gebouwd de Gedragscommunity om dankzij bestaande kennis het gedrag van bewoners in verduurzaamde woningen in beeld te brengen. Zo kunnen ontwikkelaars, woningcorporaties en toeleverende bedrijven daar rekening mee houden. Omwille van een meer effectieve duurzame transitie in onze bouwsector.

Trots op eilanden

Verhalen, koffie en koek smeden banden, maar de verhalen van de deelnemers trokken de schotten naar beneden, zodat er ruimte kwam om over problemen te praten. De eilanden hebben de mooiste namen, zoals Dievenland, Eggespikkel en Duimsakker. Een aantal eilanden waren al drie generaties in familiebezit, en andere bleken in coöperatief bezit van lokale inwoners. De verhalen gingen over onverwachte erfenissen, oorlogsverhalen, vossen en clandestiene visfuiken; te veel om op te noemen. Ze waren echt trots op hun eilanden.

De Eilanders voelden zich ook onder druk gezet door de gemeente om de bomen te rooien, en om de eilanden aan Natuurmonumenten over te dragen. Uit belangstelling kwamen de Eilanders ook in gesprek over de flora en fauna van hun eilanden: hoe ze dat moesten onderhouden en of het wel nodig was om de oevers van beschoeiing te voorzien en het riet te snijden voor de schouw. Door mond-op-mond reclame nam het aantal deelnemers toe, steeds meer was een kan koffie en koek voldoende.

Veenweidegebied en klimaatverandering

Het veenweidegebied in Nederland veroorzaakt circa 5% van de uitstoot aan broeigassen. Logisch dat ook voor deze bron aan reductie wordt gewerkt. Het laagveen boven de grondwaterspiegel oxideert, zo noemen ze dat; het verbrandt in contact met de zuurstof in de lucht, waardoor de bodem daalt en CO2 vrijkomt.

Van de klimaatverandering hebben flora en fauna nu al last in het Wormerveld. Nieuwe gewassen zoals bramen en mossen komen meer voor, de aantallen orchideeën nemen bijvoorbeeld af, en de gans laat zich zien en horen. Een logische keuze tegen de uitstoot is vernatting van de veenweide, maar daarbij kunnen de agrariërs en de natuurbeheerders met hun materieel het land niet meer op. Onderwijl verschraalt de biodiversiteit en neemt de gans het gebied van de grutto over.

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweideHierover kwamen de Eilanders met elkaar in gesprek, en er werden ook deskundigen bij betrokken. De koffietafel werd steeds meer een informatietafel waar ervaringen en ideeën werden uitgewisseld en gerijpt. Er gebeurde iets met de deelnemers. Ze kwamen stap voor stap uit de beklaagdenbank, en er ontstond iets van trots. Want al gauw werd duidelijk dat op hun private eilanden de gewassen nog stonden, die elders in het Wormerveld aan het verdwijnen zijn.

Ze begonnen zich meer verantwoordelijk voor het Wormerveld te voelen. “Net als vroeger, toen buitenstaanders zich er nog niet mee bemoeiden”, zeiden ze. Met de provincie werd contact opgenomen om de biodiversiteit op hun private eilanden te inventariseren. Vooral uit interesse, maar ook om te zijner tijd als broedkamer aan het herstel van het veld een bijdrage te leveren.

Kleine stapjes, grote verschillen

Gaandeweg wordt duidelijk hoe deze samenwerking van eigenaren van private eilanden ook tot gedragsverandering van de deelnemers leidt. Waarbij de verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het Wormerveld groeit en de negatieve invloeden van de klimaatverandering worden meegenomen.

Ook het gedrag van de natuurorganisaties en de gemeente wordt door hun beïnvloed: meer coöperatief en meer reflectie. Dat gaat met heel kleine stapjes, met grote verschillen tussen de deelnemers.

Er is zelfs even crisis geweest, toen de ontwikkeling binnen de groep te snel ging. Maar de inventarisatie van de biodiversiteit is gestart en de natuurbeheerders en de gemeente schuiven nu regelmatig bij de koffietafel aan. Zo wordt het initiatief sterker voor alle betrokkenen.

Samenwerking leidt vaak tot gedragsverandering, maar veelal isoleert de groep zich daarbij van de omgeving. Dit initiatief in het veenweidegebied in het hart van het Wormerveld verbindt echter juist zijn omgeving. Daarom ben ik er trots op dat ik ermee ben gestart en dat de groep het initiatief nu verder brengt. Op een heel positieve wijze, met zorg voor de natuur en met aandacht voor de klimaatverandering.

Diversiteit in bouwsector

Van deze ontwikkeling en het proces heb ik veel geleerd wat ook bruikbaar is en zal zijn voor de ‘Gedragscommunity’, waarmee we met een diversiteit aan spelers binnen de bouwsector met elkaar duidelijk proberen te krijgen hoe bewoners zich in een verduurzaamde woning gedragen. Uitgangspunt voor deze community is dat er al veel is onderzocht, en dat het bundelen en analyseren van die resultaten ons veel belangrijke inzichten zal opleveren.

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweideAfgelopen twee jaar zijn een tiental organisaties daarvoor met elkaar aan tafel gegaan. Rapporten werden uit kasten en laden gehaald en met elkaar besproken. Aan de TU Delft werd gevraagd om de stapel te analyseren, om zo de vragen binnen de groep beantwoord te krijgen. Niet alle vragen zijn beantwoord en nieuwe vragen zijn opgekomen tijdens de recente reflectiebijeenkomst. Daarom gaan we de community verbreden, met meer bouwers, woningcorporaties, gemeenten en toeleveringsbedrijven, die we uitnodigen om mee te doen. Om beter duidelijk te krijgen hoe we bij de klimaattransitie in de woningbouw met gedrag rekening kunnen houden.

Het is duidelijk geworden dat groepsgedrag daarbij belangrijker is dan individueel gedrag. Tenslotte zijn huishoudens groepen en wonen de meeste mensen in een woontoren of aan een straat. Hier in het veenweidegebied met de Eilanders ben ik me er extra bewust van geworden. Beide initiatieven hebben elkaar door mij beïnvloed, en mij beïnvloed. Daarom ben ik dankbaar daaraan te mogen bijdragen.

Foto boven Shutterstock, overige foto's Fred Sanders.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c140 c278
Groene of grijze circulariteit?

Groene of grijze circulariteit?

26 nov om 15:30 uur
timer 4 min

Daan Bruggink: Cradle2Cradle heeft vanuit de VS in 2002 een heel goede voorzet gegeven en heel veel mensen geïnspireerd ...

Lees verder »

c21 c54 c238 c244 c260
Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid zijn

Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid ...

5 nov om 09:01 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: "Het is opmerkelijk dat scholen behoren tot de kwalitatief slechtste gebouwen: oud, ongeïsoleerd, te koud, ...

Lees verder »

c21 c54 c139 c254 c259
Vechten voor het leven. Ons leven

Vechten voor het leven. Ons leven

28 okt om 18:00 uur
timer 5 min

Onno Dwars: Onno Dwars won in 2019 de ABN AMRO Duurzame Top 50. Nu, achttien maanden later, blikt hij tijdens Building Holland ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Waardebehoud of waardecreatie voor circulair ...

14 okt om 16:30 uur
timer 4 min

Hans Korbee: Beschermen van bestaande waarde is door CB23 in haar leidraad Meten van circulariteit als een van de drie doelen ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

18 sep om 15:30 uur
timer 3 min

Jan-Maarten Elias: “We overschatten altijd de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten ...

Lees verder »

c21 c54 c245
Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig maar ook gezond

Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig ...

16 sep om 15:30 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Gebouwventilatie staat nu vol in de schijnwerpers. We staan voor de opgave om gebouwen veiliger en meer coronaproof ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c244
Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder de loep

Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder ...

27 aug om 15:30 uur
timer 5 min

Erik Steegman: Dakbedekkingsmaterialen worden met enige regelmaat op het voetstuk geplaatst als het gaat om de duurzaamheid. ...

Lees verder »

c21 c54
Achteruitkijkspiegel

Achteruitkijkspiegel

17 aug om 16:00 uur
timer 5 min

Harm Valk: Als we nadenken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dan gebruiken we de achteruitkijkspiegel: we baseren ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De installatie van deurintercoms: luister naar het Bouwbesluit!

De installatie van deurintercoms: luister naar ...

20 jul om 15:30 uur
timer 7 min

Peter van Veen: Als directeur van Comelit Nederland loop ik al even mee in het land van aanbellen, een gesprek voeren met de bezoeker ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up